HOTĂRÂRE nr.409 din 23 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.409 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 291/1 apr. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere (abrogata prin L. nr.107/2011)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Modifică: H.G. nr.308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
modifică art. 17 alin. (1) lit. c)
Trimitere la: L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
  L. nr.590/2003 privind tratatele
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
înfiinteaza Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunatatiri funciare
  H.G. nr.852/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agenției SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.1.125/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
modifică art.4 alin. (1) pozitia IV punctul 17, art.14 alin. (1), anexa nr.1, anexa nr.2; introduce pct.27 - 45 la art.4 alin. (1); alin. (4) si (5) la art.6
dispune republicarea
  O.G. nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole
modifică în mod corespunzator structura organizatorica a ministerului
  H.G. nr.1.331/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole
modifică si completează anexa nr.2
  H.G. nr.1.375/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
modifică corespunzator
  O.U.G. nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.901/2004 privind înființarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului
completează anexa nr 2
  H.G. nr.1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.872/2005)
completează anexa nr.3
  H.G. nr.2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.2.156/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
modifică art. 14 alin. (1), anexa nr. 1 si 2
Abrogat: H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale


Marți, 28 mai 2024, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.