HOTĂRÂRE nr.410 din 23 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.410 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 277/30 mar. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 527/11 iun. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.40 alin.(1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
cartea a II-a titlul III art.XVI
  H.P. nr.5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
totodata, abrogă:
H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 527/11 iun. 2004
Modificat: H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.282/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București
completează anexa nr.6
  H.G. nr.1.264/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Management Programe (abrogat prin O.U.G. nr.74/2010)
completează anexa nr.3
  H.G. nr.2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.1.449/2005)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.66/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
modifică art. 12 alin. (1), înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
modifică anexa nr. 3
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică în mod corespunzator
Abrogat: H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării


Marți, 28 mai 2024, 04:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.