HOTĂRÂRE nr.412 din 23 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.412 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 276/30 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.40 alin.(1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Arad și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean Arad
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.121/2004 pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
modifică anexa nr. 2
  O.G. nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
completează Anexa 2
  H.G. nr.1.460/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
modifică art. 8, anexa 2;introduce art. 121
  H.G. nr.1.467/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.229/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
- modifică art. 5 alin. (1) si (5), art. 6, art. 7 alin. (4); introduce alin. (51) si (52) la art. 5, art. 71, alin. 2 la art. 121; înlocuiește anexele nr. 1-3
  H.G. nr.1.216/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
- modifică art.2 pct.49, art.7 alin.(4), art.12 alin.(4); introduce alin.(5) la art.12; înlocuiește anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.134/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
- modifică art. 7 alin. (4), art. 8; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.135/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.379/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București (abrogat prin H.G. nr.1.398/2009)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.761/2006 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
- introduce alin. (2) la art. 3
  H.G. nr.1.137/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
- modifică art. 5 alin. (5); introduce alin. (31) la art. 7; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.275/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București (abrogat prin H.G. nr.1.398/2009)
- modifică anexa nr.2
Abrogat: H.G. nr.367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor


Joi, 30 mai 2024, 23:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.