ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.11 din 23 martie 2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.11 din 23 martie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.228/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 179/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 25.03.2004
Publicare: M.Of. nr. 266/25 mar. 2004
Temei legal:
  H.P. nr.5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.1, anexa nr. 1
  O.U.G. nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
modifică art. 1 alin. (3), art.5 alin. (2), art.8; introduce alin. (4) la art.1, alin. (5) la art.3; abrogă art.2 alin. (4) si (5)
  O.U.G. nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
abrogă art.2
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 25 alin. (4)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
modifică art.1 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonantei, cuvintele "ministru" si "ministri" cu sintagmele "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat", respectiv "ministri de stat", "ministri", "ministri delegati"
  O.U.G. nr.19/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002
modifică anexa nr. VII/2b
  H.G. nr.1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (abrogat prin H.G. nr.115/2008)
abrogă art.4
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
abrogă art. 1, art.2 si art.16 alin. (8) lit.c)
Trimitere la: L. nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni (abrogata prin L. nr.299/2007)
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
  L. nr.308/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  H.G. nr.705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS (abrogat prin H.G. nr.1.217/2006)
  H.G. nr.1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (abrogat prin H.G. nr.115/2008)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
  H.P. nr.5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art. 2 alin. (1) lit. a); introduce lit.n) la art.3 alin. (2), alin. (2) la art. 15, lit.d) la art. 23
Modificată: O.U.G. nr.78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi
modifică art.1 alin. (1) lit.d); introduce lit.d) la art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art. 3 alin. (2) lit. n); introduce art.71
dispune republicarea
  O.U.G. nr.140/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art. 1, art.4; suplimenteaza numarul maxim de posturi prevazut pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului prntru Relatia cu Parlamentul
  O.G. nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
proroga termenul prevazut la art. 71 alin. (3) pâna la data de 30 septembrie 2005
  L. nr.7/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 78/2004
  L. nr.25/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 140/2004 si modifică art. 9
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
introduce lit.h) la alin. (1) al art. 1 si lit.f)-m) la alin. (3) al art. 2;
  L. nr.68/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
aprobă O.U.G.nr. 79/2004
  L. nr.95/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
aprobă O.G.nr. 2/2005
  O.U.G. nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
- abroga art. 2 alin. (3) lit.a) - e) si alin. (4)
  L. nr.198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 17/2005 si modifica art. 2 alin. (3) lit.h) si j); abroga art.2 alin. (3) lit. i), k) si l)
  O.G. nr.25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifica art.71 alin. (2); abroga art.71 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- introduce alin. (31) la art. 5 și lit. e) la art. 23
  O.U.G. nr.173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică alin.(2) al art.8
  O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art.71 alin.(2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene (abrogata prin O.U.G. nr.78/2011)
abrogă art.2 alin.(6)
  O.G. nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- abrogă art.3 alin.(4)
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
abrogă art.1, art.2, art.3 și art.5 alin.(3) și (4)
  L. nr.102/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 133/2006
  L. nr.268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. 5 alin. (7) lit. s) si cc)


Marți, 23 aprilie 2024, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.