HOTĂRÂRE nr.308 din 11 martie 2004
privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.308 din 11 martie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 243/19 mar. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 362/26 apr. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
art.56 alin.(1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
modifică art. 17 alin. (1) lit. c)
Rectificare: M.Of. nr. 362/26 apr. 2004
Modificat: H.G. nr.852/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor Agenției SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru implementarea măsurilor din Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.557/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
modifică titlul, art.1 alin. (1) si (3), art.3 alin. (1) pct. B, lit. d), i), m) si n), art.3 alin. (4), art.4 alin. (1) si (3), art.6 alin. (2), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1), art. 9, art.13, art.14 alin. (1); introduce lit. s) - y) la art.3 alin. (1) pct. B, alin. (7) si (8) la art. 3, alin. (5) la art. 7, alin. (3) la art. 14, art.171; înlocuiește anexele nr. 1 si 2; în cuprinsul hotarârii sintagma "Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor" se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor", iar termenul "Agentia" se înlocuiește cu termenul "Autoritatea"; în cuprinsul hotarârii, cuvântul "veterinar" se înlocuiește cu sintagma "sanitar- veterinar", cu exceptia sintagmei "medic veterinar".
Abrogat: H.G. nr.738/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia


Marți, 25 iunie 2024, 15:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.