ORDONANȚĂ nr.10 din 22 ianuarie 2004
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.10 din 22 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.278/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 237/2004
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 84/30 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.II.9
Functie activa:
Abrogă: L. nr.83/1998 privind procedura falimentului bancilor
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor
L. nr.597/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
  O.G. nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare (abrogata prin O.U.G. nr.86/2006)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.505/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare (abrogata prin O.U.G. nr.86/2006)
  L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
modifică titlul,denumirea titlului I, art.1 alin. (1), art.2 alin. (1) lit. a),art.2 alin. (1) lit.h) pct.3, art.2 alin. (2), denumirea cap. II din titlul I, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.11, art.14, art.15, art.16, art.17 alin. (1), (4) si (5), art.18, art.19 alin. (1), art.20, art.26, art.28, art.34, art.35, art.36, art.37 alin. (1) lit. a) si b), art.37 alin. (2), art.38 pct.1, art.39 alin. (1) partea introductiva, art.41, art.43 alin. (1), art.44, denumirea cap. II din titlul II, art.47, art.48 alin. (1), art.48 alin. (2) lit. c), denumirea sectiunii a 2-a de la cap. II din titlul II, art.49 alin. (1) si (3), art.50 alin. (1) si (2), art.51, art.53 alin. (1), denumirea cap. III din titlul II, art.56 alin. (1), (2) si (4), art.57, art.61 alin. (5), art.62, art. 63 alin. (1); introduce alin. (2) - (4) la art. 55, alin. (41) si (42) la art.56, art.641 ; abrogă art.2 alin. (1) lit. b), c), d) si e), art.10, art.17 alin. (6), art.21 - 25, art.45,art.46, art.60
Modificată: O.U.G. nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică art. 5 lit. b) și lit. n) pct. 2, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (3), art. 12, art. 13, art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32, art. 38 pct. 2, 3 și 4, art. 43 alin. (1), art. 57 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 4, alin. (2), (3) și (4) la art. 11; abrogă art. 6 alin. (2), art. 36
  O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
- modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (3), art. 5 lit. i) pct. 7, art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 27, art. 33, art. 38 pct. 2, art. 58; abrogă art. 17 alin. (4)
  L. nr.207/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 37/2010 și modifică art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 34, art. 43 alin. (1)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 3 alin. (2) și (5), art. 4, art. 57 alin. (1)
dispune republicarea
  O.G. nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică art. 38 pct. 6; introduce pct. 61 la art. 38
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Abrogată: O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- la 25 octombrie 2013
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
Abrogată: L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.