HOTĂRÂRE nr.1.574 din 18 decembrie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.574 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 2/5 ian. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art. 20
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.224/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Trimitere la: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  H.G. nr.1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.767/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Concurenței în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.6/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art.7 alin. (2), art.23 alin. (2) ; completează art.3 alin. (1) cu pct.71-75 ; înlocuiește anexele nr. 1 si 4
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.292/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art.7 alin.(2), art.23 alin.(2); înlocuiește anexele nr.1 ,2 si 4
  H.G. nr.403/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art.7 alin.(2), art.10 alin.(8); introduce pct.611 si pct.76-84 la art.3 alin.(1) , art.81; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.351/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art.3 alin. (1) pct.80, anexa nr.1; abrogă art.3 alin. (1) pct.79
  H.G. nr.2.088/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art. 3 alin. (1) pct. 49; introduce lit.m) la alin. (2) art. 2; înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală


Duminică, 26 mai 2024, 20:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.