ORDONANȚĂ nr.92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedură fiscală
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.92 din 24 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.174/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 150/2004
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 941/29 dec. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 560/24 iun. 2004
  M.Of. nr. 863/26 sep. 2005 text
Rectificare: M.Of. nr. 974/2 noi. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 513/31 iul. 2007
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe
totodata, abrogă:
L. nr.73/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
L. nr.29/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
L. nr.706/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal
totodata, abrogă:
L. nr.64/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal
O.G. nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
L. nr.49/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
  O.G. nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
totodata, abrogă:
L. nr.228/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
O.G. nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
L. nr.549/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
O.G. nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
L. nr.294/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
  O.U.G. nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
totodata, abrogă:
L. nr.506/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.1.296/2001 privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art.5 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.79/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
L. nr.433/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
totodata, abrogă:
L. nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Vezi si: D.C.C. nr.40/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 164 alin. (1), (2) și (3)
Aprobată cu modificări: L. nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
modifică art. 1 alin. (3), art.2 alin. (1) si (2), titlul cap. II, titlul si cuprinsul art. 3, art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.15 alin. (2) si (3), art.16 alin. (2) si (4), art.19 alin. (2) lit. a), art.19 alin. (4), art.20 lit. a) - e), titlul si cuprinsul art.22, art. 24 alin. (1), art.29 alin. (1) partea introductiva, art.30 alin. (3), titlul si cuprinsul art.31, titlul si cuprinsul art.32, titlul si cuprinsul art.33, art.35 alin. (2), art.38 alin. (2) lit. f) si h), art.38 alin. (3), art.39 alin. (2) lit. c), art.39 alin. (3), titlul si cuprinsul art.40, art. 47 alin. (1), titlul si cuprinsul art.61, art.63 alin. (1) lit. a), c) si e), art.64 alin. (1), (2), (5), (6) si (7), titlul si cuprinsul art.65, art.66 alin. (1), titlul si cuprinsul art.67, art.68 alin. (1), art. 69 alin. (1), art.70 alin. (1), art.72 alin. (1), art. 73 alin. (4), art.74 alin. (5), art.75 alin. (4), denumirea titlului VI, titlul si cuprinsul art.77, art. 78 alin. (3), titlul si cuprinsul art.79, art.80 lit. a) si b), titlul si cuprinsul art.87, art. 89 lit. a) si c), art.90 alin. (2), art.90 alin. (3) lit. a), art.91 alin. (1), art.96 alin. (3), (5) si (7), art.98 alin. (2) si (3), titlul si cuprinsul art.102, art.103 alin. (2) si (3), titlul si cuprinsul art.104, art.105 alin. (3), art.106 alin. (1) lit. h), art.109 alin. (2), titlul si cuprinsul art.110, art.111 alin. (1) si (4), titlul si cuprinsul art.112, titlul si cuprinsul art.113, art.114 alin. (4), titlul si cuprinsul art.115, art.119 alin. (2), (3) si (9), art.126 alin. (8) si (9),art.127 alin. (2), art.130 alin. (1) si (3), art. 130 alin. (4), art. 136 alin. (1), titlul art. 137 si alin. (5), art.143 alin. (9), art.151 alin. (4) lit. i), art. 151 alin. (7) lit. h), art.152 alin. (1), art. 152 alin. (8), art.155 alin. (3), art.156 alin. (2), titlul si cuprinsul art.157, art.158 alin. (5), art.161 alin. (1), art. 168 alin. (1), art. 169 alin. (1) si (3), art. 170 alin. (2), art. 173 alin. (1) lit. a), titlul si cuprinsul art.174, art. 178 alin. (2) si (3), art. 183 alin. (2) lit. d), titlul si cuprinsul art.184, art. 188 alin. (1) si (2), titlul si cuprinsul art.189, titlul si cuprinsul art.190, art. 192 alin. (1), art. 200 lit. c); introduce art. 21, art.22, alin. (4) si (5) la art. 15, alin. (21) la art. 16, alin. (4) la art. 29, alin. (3) la art. 35, art.361, art. 362, lit. b1) la art. 38 alin. (2), art.401, alin. (3) la art. 47,alin. (5) la art. 48, alin. (3) la art. 49, alin. (41) la art. 63, alin. (5) - (8) la art. 70, alin. (11), (4) si (5) la art. 78, alin. (2) la art. 84, alin. (2) la art. 89, lit. c) la art. 90 alin. (3), alin. (11) la art. 91, art. 951, alin. (31) la art. 96, alin. (3) la art. 97, alin. (21) la art. 100,alin. (31) si (41) la art. 105, alin. (11) si (6) la art. 106, alin. (3) la art. 108, alin. (31), (9) si (10) la art. 130, alin. (11) - (13) la art. 152, alin. (4) la art. 168, alin. (31) la art. 169, alin. (11) la art. 170, lit. a1) la art. 173 alin. (1), alin. (21) si (22) la art. 173, art. 1821 la titlul X, lit. l) la art. 183 alin. (1), alin. (4) si (5) la art. 183, art.1831, art. 1861 la titlul XI, alin. (11) , (12) si (4) - (7) la art. 187, alin. (4) la art. 188, alin. (2) la art. 196, lit. g) - k) la art. 200; abrogă art. 164, art. 166 alin. (3
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 560/24 iun. 2004
Modificată: O.G. nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
modifică art. 75 alin. (5), art. 110, art. 190 alin. (1) lit.z), art. 190 alin. (2), art. 191 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 79, alin. (7) la art. 83, lit.j) la alin. (3) al art. 91, alin. (21) si (22) la art. 112, lit.v1) la alin. (1) al art. 190, alin. (3) la art. 190, art. 2001 cu denumirea marginala ''Articolul 2001 - Dispozitii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activitati cu produse accizabile''; abrogă art. 75 alin. (6), (7) si (8), art. 190 alin. (1) lit.a) si s)
dispune republicarea
  L. nr.210/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- aproba cu modificari si completari O.G. nr. 20/2005 si modifica art. 33 alin. (1) si (3), art. 43, art. 52 alin. (1) si (3), art. 57 alin. (1), art. 83 alin. (4), art. 109 alin. (3) lit. c), art. 110 alin. (1), la 1 ian. 2007 art. 110, art. 111 alin. (4), art. 113, art. 115 alin. (5), la 1 ian. 2006 art. 115, art. 117 alin. (1), art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 136 alin. (3), art. 143 alin. (5) si (6), art. 144 alin. (8), (9), (11) si (12), art. 149 alin. (1), art. 167 alin. (3), art. 189 alin. (1) lit. b), art. 190 lit. v1), art. 2001; introduce alin. (2) la art. 4, alin. (11) si (12) la art. 27, art. 411, alin. (3) la art. 82, alin. (7) la art. 83, lit. d) la art. 85, alin. (4) la art. 114, alin. (41) la art. 143, alin. (11) la art. 144, alin. (121) la art. 144, alin. (11) la art. 168, lit. m) - p) la alin. (1) al art. 189, lit. e) - g) la alin. (2) al art. 189, alin. (11) la art. 191, lit. l) la art. 208; abroga art. 27 alin. (2), la 1 ian. 2006 art. 120, art. 144 alin. (7), art. 173 alin. (1)
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
abrogă art. 188
  O.U.G. nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art.133 alin.(3); introduce art.1941, art.1942, alin.(5) la art.196
Republicare: M.Of. nr. 863/26 sep. 2005 text
Referită de: O. nr.519/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
Rectificare: M.Of. nr. 974/2 noi. 2005 text
Modificată: O.U.G. nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 126 alin. (3), art. 144 alin. (3) și (6), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (4)
Referită de: O. nr.1.870/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 1942 "Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis" din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
abrogă alin.(3) al art.83
  L. nr.15/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
- abrogă art. 83 alin. (3)
  O.U.G. nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- introduce lit.c1) la art.144 alin.(2)
  L. nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ianuarie 2007 abrogă art.70 și teza a doua a alin.(6) al art.164
  O.G. nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

dispune republicarea
  L. nr.505/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 33 alin.(2), art.42 alin.(11), art. 682 alin.(2), art. 81 alin.(4), art. 111 alin.(1)-(4),art. 158 alin.(4) lit. k), art. 158 alin.(7) lit. b), art.158 alin.(11), art.160 alin.(2), art. 17422, art. 190 alin.(1) lit. d) și x); introduce lit. f) la alin.(5) al art. 112, alin.(52) la art. 112, alin. (12) și (13) la art. 158, alin.(31) la art. 17420, alin.(11) la art.200; abrogă art. 1711alin. (4) teza a doua
Republicare: M.Of. nr. 513/31 iul. 2007
Modificată: O.G. nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 4, art. 17 alin. (3), art. 33 alin. (1) și (3), art. 52 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 83 alin. (3), art. 94 alin. (1), art. 99 alin. (2) și (3), art. 111 alin. (7), art. 115, art. 116 alin. (5), titlul art. 122, art. 124 alin. (1), art. 141 alin. (10) și (11), art. 142 alin. (1), art. 148 alin. (5), art. 175 alin. (1), art. 177 alin. (2), art. 209 alin. (1), art. 218 alin. (2), la 30 sept. 2007 art. 219 alin. (1) lit. e) și alin. (2), la 1 ian. 2008 art. 228 alin. (2); introduce alin. (41) la art. 11, alin. (5) la art. 83, lit. e) la art. 88, alin. (4) la art. 94, alin. (3) la art. 109, alin. (9) la art. 111, alin. (51) la art. 113, alin. (21)- (26) la art. 114, art. 1221, alin. (11) la art. 137, alin. (12) la art. 141, alin. (11) și (12) la art. 142, alin. (51) la art. 148, la 30 sept. 2007 lit. b1) la art. 219 alin. (1) , alin. (10) și (11) la art. 227; abrogă la 1 ian. 2008 art. 114 alin. (2)
  O.U.G. nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 17 alin. (5), art. 78 alin. (5), art. 99 alin. (2), art. 111 alin. (7) lit. a) la 1 iul. 2008, art. 115 alin. (1) lit. b), art. 148 alin. (51), art. 209 alin. (1) lit. b), art. 220 alin. (1) lit. k) și y), alin. (2) lit. b) la 1 apr. 2008, art. 227 alin. (7); introduce alin. (4) la art. 32, alin. (2) la art. 47, alin. (2) la art. 60, alin. (41) la art. 111, alin. (27) la art. 114, lit. c1) la art. 114 alin. (3), alin. (11) la art. 141, alin. (41) la art. 175, art. 1751, alin. (4) și (5) la art 177, alin. (21) la art. 220 la 1 apr. 2008; abrogă art. 105 alin. (4); suspendă aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) până la 1 ian. 2010
dispune republicarea
  O.U.G. nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.226/2008)
- modifică art. 1751 alin. (1) și (3); introduce alin. (8)-(16) la art. 114 la 1 ian. 2009, lit. b2) și b3) la art. 219 alin. (1), lit. d1) și d2) la art. 219 alin. (2)
  O.U.G. nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
- abrogă O.U.G. nr. 192/2008
  L. nr.52/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G.. nr. 47/2007 și elimină de la modificare art. 141 alin. (10) și (11), modifică art. 227 alin. (10); abrogă art. 11 alin. (41) și art. 141 alin. (12)
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- introduce art. 2191
  O.U.G. nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
- modifică art. 18 alin. (2), art. 47 alin. (2), art. 78 alin. (5), art. 81 alin. (4), art. 83 alin. (1) și (4), art. 112, art. 115 alin. (3) și (4), art. 176 alin. (6), art. 221 alin. (2); introduce alin. (6) la art. 78, art. 1222, alin. (41) la art. 164, alin. (21) la art. 228; abrogă art. 115 alin. (5), art. 219 alin. (1) lit. b1) și alin. (2) lit. h)
dispune republicarea
  L. nr.324/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
- modifică art. 18 alin. (2); abrogă art. 227 alin. (3)
  O.U.G. nr.39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 21 alin. (2) lit. b), art. 22 lit. d), art. 71 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. a) și c), denumirea cap. III al titlului VIII, art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 1221, art. 122_2, art. 123, art. 124 alin. (2), art. 142 alin. (5) și (6), art. 152 alin. (1) lit. e), art. 165 alin. (1), (2) și (4), art. 166 alin. (1), art. 175 alin. (10), art. 185 alin. (4), art. 209 alin. (1); introduce alin. (2) la art. 5, alin. (4) la art. 97, art. 1201, art. 1241, alin. (22) la art. 220; abrogă art. 4, art. 1751
dispune republicarea
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 27, art. 129 alin. (7), art. 149 alin. (5) și (13), art. 159 alin. (4), art. 220 alin. (1) lit. c) și e), art. 233; introduce alin. (4) la art. 54, art. 2192, art. 2331; abrogă art. 94 alin. (4), art. 220 alin. (1) lit. t)
  O.U.G. nr.88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 116,art. 120 alin. (7), art. 122, art. 136 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 148
  O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 26 alin. (2), art. 34, art. 97 alin. (4); introduce capitolul III cu art. 1091 - 1094; abrogă art. 111 alin. (7) - (9)
  O.U.G. nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- suspendă aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) până la 1 ianuarie 2013
  L. nr.46/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 39/2010 și modifică art. 120 alin. (7)
  D.C.C. nr.536/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 44 alin. (3) în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a ordinii de realizare a modalităților de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) (termenul se împlinește la data de 21 august 2011), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.536/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 44 alin. (3) în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a ordinii de realizare a modalităților de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d)
Modificată: L. nr.126/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 88/2010 și modifică art. 26 alin. (2), art. 32 alin. (2), art. 34, art. 47, art. 114 alin. (27) și alin. (6), art. 115 alin. (1) lit. b), elimină de la modificare art. 120 alin. (7); introduce alin. (3) la art. 26, alin. (31) și (32) la art. 83, alin. (21) la art. 169;
  O.G. nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 17 alin. (1) și (4), art. 28 alin. (5), art. 35, art. 42 alin. (1) și (11), art. 44 alin. (2), art. 48, art. 59 alin. (4), art. 67, art. 72, art. 76 alin. (1), art. 83 alin. (31), art. 84, art. 86 alin. (1), art. 92, art. 101, art. 102, art. 105 alin. (3), art. 107 alin. (2) și (4), art. 109, art. 110 alin. (3), art. 113, la 1 oct. 2011 art. 114 alin. (23) și art. 115 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (5) lit. c), art. 1221, art. 124 alin. (1), art. 128, art. 141 alin. (11), art. 141 alin. (7), (10) și (11), art. 149 alin. (11) și (12), art. 149 alin. (14), art. 154 alin. (5), art. 169 alin. (2), art. 175 alin. (2) și (5), art. 178 alin. (1) și (2), art. 207 alin. (4), art. 209 alin. (1), art. 219 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 2191; introduce alin. (4) la art. 1, alin. (31) și (32) la art. 11, alin. (2) la art. 14, alin. (4) la art. 37, art. 381, alin. (21) și (22) la art. 44, alin. (2) la art. 45, art. 481, alin. (2) la art. 50, alin. (6) la art. 55, alin. (4) și (5) la art. 56, art. 671, alin. (3) - (5) la art. 74, alin. (3) și (4) la art. 77, art. 771, art. 781, alin. (3) la art. 79, alin. (11) la art. 81, alin. (41) la art. 83, alin. (4) la art. 90, alin. (5) la art. 94, art. 1051, alin. (5) la art. 107, alin. (11) la art. 1091, alin. (41) la art. 112, lit. h) la art. 116 alin. (5), alin. (51) la art. 116, alin. (41) la art. 136, alin. (51) - (53) la art. 136, art. 1361, alin. (12) la art. 141, alin. (4) la art. 147, alin. (22) și alin. (23) la art. 148, alin. (121) la art. 149, art. 1531, alin. (4) la art. 161, alin. (71) - (73) la art. 162, alin. (6) la art. 166, alin. (11) la art. 168, alin. (11) la art. 175, la 1 ian. 2012 cap. XII1 cu art. 1781 - 17826, alin. (31) la art. 209, alin. (3) la art. 215, alin. (31) la art. 216, alin. (3) la art. 218, alin. (22) la art. 228; abrogă art. 78 alin. (5) și (6), art. 81 alin. (3) lit. c), art. 88 lit. d), art. 97 alin. (4), la 1 ian. 2012 cap. XIII al titlului VIII cu art. 179 - 204, la 1 ian 2012 art. 220, art. 225, art. 226, art. 227 alin. (4) - (11), art. 228 alin. (5)
dispune republicarea
  L. nr.188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene
- modifică art. 180 alin. (1) lit. b), art. 181 alin. (1) lit. a); abrogă art. 181 alin. (1) lit. b)
  O.G. nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 42 alin. (2) și (10), art. 43 alin. (3) și (4), art. 44 alin. (2)- (22), art. 72 alin. (4), art. 79 alin. (2), art. 117 alin. (6), art. 124 alin. (1), art. 148 alin. (5), art. 149 alin. (12); introduce lit. c) la art. 27 alin. (1), alin. (31)-(34) la art. 31, alin. (51)- (53) la art. 42, alin. (5) la art. 43, alin. (3) și (4) la art. 65, titlul VI1 cu art. 931 și 932, după art. 93, titlul VII1 cu art. 1095-10929, după art. 1094, art. 1101, alin. (6) la art. 112, alin. (21) la art. 117, alin. (52) și (53) la art. 148; abrogă art. 78 alin. (4)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- introduce alin. (31) la art. 115
  O.G. nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 481, art. 83 alin. (31), art. 114 alin. (26); introduce alin. (33) la art. 83, alin. (32) la art.115, art. 1481
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 1 alin. (4)
  L. nr.162/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
- aprobă cu modificări O.G. nr. 2/2012 și suspendă până la 1 ianuarie 2014 aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5)
  O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce art. 1111
  O.G. nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 781 alin. (9), art. 1092, art. 141 alin. (10); introduce alin. (41) la art. 67, alin. (51) și (52) la art. 1091, alin. (101) la art. 141, alin. (4) la art. 1481, alin. (91) la art. 149, lit. s) la art. 219 alin. (1), lit. i) la art. 219 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.100/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
- aprobă O.G. nr. 16/2012 și modifică art. 83 alin. (33); abrogă art. 234
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  L. nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă O.G. nr. 8/2013 și modifică art. 33 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 26, alin. (71) la art. 72, alin. (41) la art. 74
  O.U.G. nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
- modifică art. 120 alin. (1), art. 1201, art. 175 alin. (5); introduce alin. (12) la art.175
  O.G. nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce art. 351
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 11 alin. (2), art. 49, art. 781 alin. (3) lit. b) și alin. (10), art. 100, art. 116 alin. (1), art. 116 alin. (5) lit. h), art. 120 alin. (7), art. 149 alin. (11), art. 209 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 37, art. 531, alin. (6) la art. 56, art. 831, titlul VI2 cu art. 933, art. 1151, art. 1171, art. 1172, alin. (11) la art. 124; abrogă art. 83 alin. (5)
Vezi si: D.C.C. nr.270/2014 DECIZIA nr. 270 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, precum și a dispozițiilor art. 114 alin. (1) și (4) din aceeași ordonanță
- prevederile art. 114 alin. (6), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011, sunt neconstituționale.
Modificată: O.U.G. nr.40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
- modifică art. 43, art. 44; introduce alin. (41) la art. 18, alin. (4) la art. 61, cap. V cu art. 711-712
  O.U.G. nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- introduce lit. i) la art. 110 alin. (3)
  O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 127 lit. b), art. 128 alin. (2), art. 1481, art. 149 alin. (12) partea introductivă; introduce alin. (3)-(5) la art. 63, alin. (4) la art. 100, art. 1131, alin. (8)-(10) la art. 116, alin. (3)-(6) la art. 145, art. 2291
Abrogată: L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Modificată: D.C.C. nr.694/2015 DECIZIA nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 124 alin. (1) (termenul se împlinește la 4 februarie 2016) după care operează prevederile art. 147 din
Vezi si: D.C.C. nr.694/2015 DECIZIA nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70
Modificată: L. nr.316/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 46 și art. 481
Vezi si: D.C.C. nr.654/2017 DECIZIA nr. 654 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 233 și art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2331 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.86/2018 DECIZIA nr. 86 din 10 decembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 120 alin. (1)
Vezi si: D.C.C. nr.72/2019 DECIZIA nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2331 alin. (2) si (3); - sintagma "care constituie mijloace de probă" din cuprinsul art. 2331 alin.(5).
Referită de: Decizie nr.21/2020 DECIZIA nr. 21 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 91 alin. (1) si (2)


Duminică, 23 iunie 2024, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.