ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.123 din 18 decembrie 2003
privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.123 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.164/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 138/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.
Publicare: M.Of. nr. 919/22 dec. 2003
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna și alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare
modifică corespunzator
  L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevazute în anexele nr.2,4, 5 si 6
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
majoreaza indemnizatiile lunare ale persoanelor care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, precum si ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica
  O.G. nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
majoreaza salariile de baza din anexe
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea soldelor de functie si de grad ale personalului militar
  L. nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (abrogata prin L. nr.330/2009)
majoreaza indemnizatiile si sprijinul salarial lunar pentru personalul clerical
  O.U.G. nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
majoreaza valoarea coeficientilor de multiplicare 1,000 pentru stabilirea salariilor de baza pentru personalul bugetar din învatamânt, cu exceptia salariilor de baza corespunzatoare functiei de profesor universitar care se vor determina în anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare, aprobăte prin O.U.G. nr.196/2002
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
majoreaza salariile de baza prevazute în anexe
  O.U.G. nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (abrogata prin L. nr.330/2009)
majoreaza indemnizatiile controlorilor financiari
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizatiilor magistratilor
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr.Ib, IV/3b, VI/2b, IV/5b
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
majoreaza salariile de baza prevazute în anexele I-IV
  O.U.G. nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
modifică anexa nr.III b
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
majoreaza valorile de referinta sectoriale pentru stabilirea salariilor politistilor pentru functia îndeplinita si pentru gradul profesional
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
  O.U.G. nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
modifică art. 22 alin. (2), art.38 alin. (2), art.46 alin. (7); introduce alin. (6) la art. 10, alin. (3) la art. 21, alin. (21) si (22) la art. 22, art.501
Modificată: O.U.G. nr.46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
introduce alin. (11) la art. 22
  L. nr.400/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
aprobă O.U.G. nr. 46/2004 si modifică art. 22 alin. (11)
  O.U.G. nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice
suspenda, pentru lunile noiembrie si decembrie 2004, aplicarea prevederilor art.34 si art. 38 alin. (2)
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
abrogă dispozitiile referitoare la functionarii publici
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 92/2004
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Luni, 20 mai 2024, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.