LEGE nr.485 din 18 noiembrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.485 din 18 noiembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 638/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 876/10 dec. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică titlul, art.1, art.2, art.3, art.3_1, art.4,art.6, art.7, art.8, titlul cap.III, art.9 alin.(2), art.10, art.11 alin. (2) lit.b), c), f) si g), art.13 alin. (3), art.14 lit.c), f), g), h) si j), art.15, partea introductiva a art. 16, art.17 alin. (1), art.18, titlul cap. V, art.20, art.22, art.23, art.24 lit.d), e) si f), art.251, art.26, art.27 alin. (2) lit.b) - d), art.28, titlul cap VIII, art.35, art.36, art.37, art.38 alin. (2), art.40, art.41, art.43, art.46, art.48, art.49, art.51, art.52, art.522 lit.c), art.54 alin. (1) lit.b) si d), art.56 alin. (3), art.57, art.61, art.62, titlul cap. X, art.63, art.64, art.65, art.66, art.69 partea introductiva si lit. a) ale alin. (1), art.69 alin. (2) lit. c), art.70, art.71, art.72 alin. (1), art.73, art.76, art.77 alin. (1) lit. b) si c), art.77 alin. (2), art.78 alin. (3), partea introductiva a art.79, art.79 alin. (2) si (3), art.80, art.81, art.82, art.87, art.88 alin. (2), art.89, art.91; introduce art.33, alin. (2) si (3) la art.5, art.81 - 83, sectiunea 1 dupa titlul cap. III, alin. (4) la art.13, lit k) la art.14, sectiunea a 2-a dupa art.14, art.151, sectiunea a 3-a dupa art.151, art.152, art.153, art.161, art.162, lit.d1) la art. 24, alin. (21) si (31) la art. 25, alin. (3) la art. 27, art.371 - 373, alin. (2) la art.45, art.451, art.461, art.46, art.491, alin. (3) la art. 521, alin. (2) la art. 522, alin. (4) la art. 56, art.561, art. 581, art. 611, art.621, alin. (11) la art. 67, alin. (2) si (3) la art.68, art.681 - 684, art.701 - 704, art.721, alin. (2) si (3) la art. 74, art.741, lit.f) la alin(1) al art. 77, lit. d) la alin. (1) al art. 79, art. 791, art.801, art.811 - 816, art.821 - 823, cap. XIII1 cu art. 824 - 8222, cap XIV1 si XIV2 cu art. 833 - 8322; abrogă cele trei liniute si lit. c) si f) ale art. 16, alin. (1) al art. 27, art.42 Sectiunea a 5-a a Cap. IX, respectiv art.53, alin. (1) al art. 58, art.60, lit. b) a alin. (2) al art. 69, cap XV cu art. 84 - 86, art.90; înlocuiește termenii " banca straina" sau " banca, persoana juridica straina " cu " institutie de credit straina"; " autoritate de supraveghere bancara" cu" autoritate competenta"; " auditor independent" cu " auditor financiar"; "sediu principal" cu "sediu social".
dispune republicarea
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă art. 160 alin. (3), art.161, art.162 alin. (1), art.163
Trimitere la: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.760/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
Abrogată: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
odata cu:
L. nr.58/1998 Legea bancară


Miercuri, 29 mai 2024, 02:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.