LEGE nr.514 din 28 noiembrie 2003
privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
Fisa actului

Trimitere de la:
  N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.18/2009)
  Statut/2004 STATUTUL profesiei de consilier juridic
  H.G. nr.498/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind echivalarea stagiului efectuat în funcții militare și funcții specifice poliției, în cadrul structurilor Ministerului Administrației și Internelor, cu stagiul în funcții civile
  L. nr.255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
  O. nr.100/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice


Luni, 15 iulie 2024, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.