LEGE nr.401 din 7 octombrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.401 din 7 octombrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 56/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 27.12.2003
Publicare: M.Of. nr. 749/27 oct. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
modifică, la 27 dec. 2003, art.1 alin. (2), art.2 alin. (2), art.3 lit.a),c) si e), art.4, art.41, art.5 alin. (6), art.6 alin. (5),art.61 alin. (1), art.62 partea introductiva si lit. b) si c) ale alin. (1), art.7 partea introductiva a alin. (1), art.8, art.12 lit.e), art.15 partea introductiva si lit.a), art.20 alin. (3), art.23 alin. (1) lit.e), g), j) si l), art.24 alin. (2), art.27 alin. (1) partea introductiva, art.291, art.30 alin. (2) si (3), art.32; art.361 alin. (2), art.371, anexa nr.1, anexa nr.2; introduce alin.(61), (121) si (151) la art.6, alin.(21) la art.24, art.321; abrogă art.20 alin. (4), art.37, art.38
dispune republicarea
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
abrogă, la 27 dec. 2003, art. 48 lit.c)
Trimitere la: L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.603/2003 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


Marți, 27 februarie 2024, 01:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.