ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.90 din 2 octombrie 2003
pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.90 din 2 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.39/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 633/2003
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 712/13 oct. 2003 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (abrogata prin L. nr.392/2006)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
modifică art. 4, art.5;înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
dispune republicarea
  O.G. nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal (abrogata prin O.U.G. nr.10/2004)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în Sud-Estul Europei", semnat la București la 7 iulie 2000
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire (abrogata prin L. nr.344/2005)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere (abrogata prin O.G. nr.30/2013)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  H.G. nr.1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (abrogat prin H.G. nr.707/2006)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.G. nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 16 alin. (5) lit c)
  H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
modifică anexele nr. 1 si 3;înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  H.G. nr.764/2003 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.366/2004)
reorganizare; înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  O.G. nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal (abrogata prin O.U.G. nr.10/2004)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.39/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică titlul, art.II, art.V partea introductiva Titlu nou: Ordonanta de urgenta pentru modificărea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Modificată: O.U.G. nr.52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. II alin. (1)
  L. nr.398/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă O.U.G. nr. 52/2004


Luni, 24 iunie 2024, 19:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.