LEGE nr.379 din 30 septembrie 2003
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.379 din 30 septembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 441/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 07.11.2003
Publicare: M.Of. nr. 700/7 oct. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor
- la 7 noiembrie 2003
Modifică: O.U.G. nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (abrogata prin L. nr.346/2006)
completează atributiile ministerului
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
completează atributiile consiliilor judetene si Consiliului local al municipiului Bucuresti
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.733/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.100/2004)
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.412/2004)
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
modifică anexa
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.574/2003 pentru promulgarea Legii privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
Modificată: O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică art. 25 si art. 26 lit.e); abrogă art. 29
  L. nr.429/2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
- art. 25 și art. 26 lit. e)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 25, art. 26 lit. e); abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 27, art. 53
  L. nr.286/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
- modifică art. 8 alin. (2), art. 19, art. 26 lit. q), art. 48, art. 49, art. 50; introduce alin. (3) și (4) la art. 8, alin. (3) la art. 14, alin. (2) la art. 24, lit. y1) -y6) la art. 26, lit. e) la art. 36, lit. c) - e) la art. 37, lit. i)-k) la art. 38, alin. (2) la art. 52


Duminică, 14 aprilie 2024, 01:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.