ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 4 septembrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.375/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București
art.II


Vineri, 21 iunie 2024, 08:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.