HOTĂRÂRE nr.868 din 17 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.868 din 17 iulie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 556/1 aug. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
art. 15
  L. nr.87/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.440/1999 privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei
Trimitere la: L. nr.30/1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale și a protocoalelor aditionale la aceasta conventie
  L. nr.79/1995 privind ratificarea Protocolului nr.11 la Conventia pentru apararea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin conventie, incheiat la Strasbourg la 11-05-1994
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.425/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
- modifica în mod corespunzator
  H.G. nr.580/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- modifică art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.214/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- modifică art. 2, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1) si art. 9 alin. (2); abrogă art. 5 alin. (3) si art. 6 alin. (3), (4) si (9)
  H.G. nr.9/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe
- modifică art. 2, art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.955/2022 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe si pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- modifică art. 6 alin. (1)


Luni, 15 aprilie 2024, 19:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.