HOTĂRÂRE nr.740 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.740 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 496/9 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.P. nr.16/2003 privind modificarea structurii și componenței Guvernului
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art. 11 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
totodata, abrogă:
H.G. nr.520/2001 privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosința unor instituții publice, regii autonome și societăți comerciale
H.G. nr.606/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
  H.G. nr.24/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
Trimitere la: L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  H.G. nr.443/1998 privind reorganizarea și finanțarea unor unități sanitare
  L. nr.80/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la București , la 12 mai 2000
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.352/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație
modifică anexa nr. 3D
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
completează atributiile ministerului
  O.G. nr.16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (abrogata prin L. nr.194/2004)
completează anexa nr. 3 C
  O.G. nr.33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
modifică corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.312/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1.399/2009)
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.413/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
modifică anexa nr. 3A
Abrogat: H.G. nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului


Marți, 28 mai 2024, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.