HOTĂRÂRE nr.744 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.744 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 494/9 iul. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 543/29 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI al titlului III din cartea a II-a
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art. 15
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.337/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Modifică: H.G. nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi (abrogat prin L. nr.333/2003)
modifică anexa nr. 2
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 543/29 iul. 2003
Modificat: H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.927/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
modifică art. 8 alin. (1), art.9 alin. (2); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.692/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
introduce lit. f) la art.2, pct.52 la art. 3 alin. (1),alin. (3) si (4) la art. 4, art.101; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.899/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
modifică art. 3 alin. (1) pct.31, art.10; înlocuiește anexa nr.1
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
abrogă art. 3 alin. (1) pct. 49
  H.G. nr.267/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
modifică art. 2, art. 3 alin. (1) pct. 24, 25 si 47, art. 12; introduce art. 11; abrogă art. 3 alin. (1) pct. 23, anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.352/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (4), anexa nr. 1; introduce alin. (41) la art. 101
  H.G. nr.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (4); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.877/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- înlocuiește anexa nr. 1; abrogă art. 14
  H.G. nr.165/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art.3 alin.(1) pct.4 și 15, art.9 alin.(2); înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.415/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
- modifică art.3 alin.(1) pct.33; abrogă art.3 alin.(1) pct.37
  O.U.G. nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale (abrogata prin L. nr.329/2009)
- modifică art.12, art.15; introduce anexa nr.5
  H.G. nr.469/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art. 101 alin. (1); introduce art.111; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.304/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 22 și 47, art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (4); înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale


Joi, 30 mai 2024, 21:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.