HOTĂRÂRE nr.742 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.742 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 493/8 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art. 13
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
totodata, abrogă:
H.G. nr.286/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.333/2001 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.429/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.609/2002 privind trecerea instituției publice "Tribuna" din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor sub autoritatea Consiliului Județean Cluj
H.G. nr.709/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
Trimitere la: O.G. nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
  L. nr.87/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultură al Romilor (abrogat prin H.G. nr.609/2009)
modifică anexa nr. 2
  L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
completează atributiile ministerului
  H.G. nr.1.235/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea instituțiilor de cultură care se finanțează din bugetele locale
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.463/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (abrogat prin H.G. nr.1.084/2013)
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.386/2004 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Servicii pentru Biblioteci
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.515/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
modifică art. 1 alin. (2); introduce alin. (3) la art.1; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.544/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
modifică anexa nr. 2; introduce lit. e) la art. 18
  H.G. nr.1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
modifică anexa nr.2
  O.U.G. nr.96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.2.090/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
modifică art. 18 lit.c) si anexa nr. 2
  O.U.G. nr.126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu Mureș, județul Mureș, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene (abrogat prin H.G. nr.1.410/2009)
completează anexa nr. 2
  H.G. nr.67/2005 privind înființarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii (abrogat prin H.G. nr.1.069/2013)
completează anexa nr. 2
Abrogat: H.G. nr.78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor


Miercuri, 28 februarie 2024, 15:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.