HOTĂRÂRE nr.758 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.758 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 492/8 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 137 alin. (4)
  O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
art.3 alin. (3)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.779/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri
Trimitere la: L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor


Luni, 22 aprilie 2024, 08:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.