HOTĂRÂRE nr.738 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.738 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 485/7 iul. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 531/24 iul. 2003
  M.Of. nr. 701/4 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.40 alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XVI al Titlului III, Cartea a II-a
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor
totodata, abrogă:
H.G. nr.235/2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor
H.G. nr.208/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor
  H.G. nr.758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei
totodata, abrogă:
H.G. nr.600/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei
Trimitere la: L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (abrogat prin H.G. nr.707/2006)
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 531/24 iul. 2003
Modificat: H.G. nr.1.071/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător
abrogă punctul 30 al art. 4
  H.G. nr.1.465/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
modifică art. 17; introduce alin. (11) la art. 14 si anexa nr. 4.
  H.G. nr.1.601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (abrogat prin H.G. nr.1.437/2009)
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
modifică în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.892/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului (abrogat prin H.G. nr.1.431/2009)
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.957/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
modifică art. 4 alin. (1) pct.26, art.7 alin. (5); introduce lit. h) si i) la art.3, alin. (12) si (13) la art. 5, art.71; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
Rectificare: M.Of. nr. 701/4 aug. 2004
Modificat: H.G. nr.1.835/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
modifică art. 3 lit. h), art.71; înlocuiește anexele nr. 1, 2 si 3
  H.G. nr.2.115/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "Formenerg" - S.A. și înființarea Societății Comerciale de Formare Profesională "Formenerg" - S.A. (abrogat prin H.G. nr.548/2005)
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și înființarea Societății Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A
completează anexa nr. 3
dispune republicarea
  H.G. nr.289/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și pentru înființarea Societății Comerciale "BRML Cert" - S.A.
- completeaza anexa nr. 3
  H.G. nr.548/2005 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "Formenerg" - S.A. și înființarea Societății Comerciale de Formare Profesională "Formenerg" - S.A.
- abroga H.G. nr. 2296/2004
  H.G. nr.575/2005 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
- modifica în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)

dispune republicarea
  H.G. nr.1.461/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.511/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
- modifică art. 3 lit. b) liniuța a patra și lit. f), art. 4 alin. (1) pct. 1, 2, 12, 27, 40 și 55, art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (5), art. 7 alin. (7); abrogă art. 7 alin. (6), art. 71 alin. (1), art. 12; înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 3
  H.G. nr.387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (abrogat prin H.G. nr.4/2009)
- abrogă dispozițiile din domeniul comerțului
Abrogat: H.G. nr.386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor


Duminică, 26 mai 2024, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.