HOTĂRÂRE nr.734 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.734 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 479/4 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.26, art.40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.030/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene
H.G. nr.599/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene
Trimitere la: L. nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România (abrogata prin L. nr.315/2004)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.39/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.402/2004)
modifică art. 3 lit.d) pct.2 si 3, art.3 lit. f) pct.2 si 8, art.3 lit. j) pct. 1 si 6, art.3 lit. u), art.6 alin. (2), art. 10 alin. (2) si (3), art. 19 alin. (1) si (3), art. 22 ; introduce pct.31 si pct. 11 la art. 3 lit. d), pct. 10 la art. 3 lit. f), pct. 11 si pct. 51 la art.3 lit. j), lit. n1) la art. 3, alin. (4) la art.7, alin. (2) la art. 18, alin. ( 21) la art. 19; abrogă art. 3 lit. j) pct. 3, art. 19 alin. (5), anexa nr.1a) ;înlocuiește anexa nr.1
dispune republicarea
  H.G. nr.209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
modifică în mod corespunzator
Abrogat: H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene


Vineri, 24 mai 2024, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.