ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 28 iunie 2003
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.64 din 28 iunie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.194/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 745/2003
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 464/29 iun. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 513/16 iul. 2003
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.576/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Politici Economice
  H.G. nr.605/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului de Politici Sociale
  O.U.G. nr.75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului
totodata, abrogă:
L. nr.564/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului
  H.G. nr.636/2002 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului de Comerț Exterior
Modifică: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
modifică art. 14
  H.G. nr.594/1992 privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, precum si al controlului interzicerii armelor chimice
modifică art. 20 alin. (1)
  O.G. nr.47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor (abrogata prin L. nr.481/2004)
modifică art.6, art.9
  L. nr.106/1996 Legea protecției civile (abrogata prin L. nr.481/2004)
modifică art. 31 alin. (1)
  H.G. nr.373/1997 privind infiintarea Caminului pentru Pensionari Alba Iulia
modifică la 1 ian. 2004 subordonarea prevazuta la art. 1
la 1 ian. 2004
  O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
modifică art. 4 alin. (3) lit. j)
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
introduce alin. (2) la art. 8, art.91
  L. nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni (abrogata prin L. nr.299/2007)
modifică art. 5 alin. (1)
  O.U.G. nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. (abrogata prin L. nr.318/2003)
modifică art.1 alin. (1)
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
modifică art. 1 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (6), art. 9, art. 10 alin. (3), art. 14, art. 15; abrogă art. 16
  O.G. nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) (abrogata prin L. nr.351/2004)
modifică art.1 alin. (1)
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
modifică art. 10 alin. (3)
  L. nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
modifică art.7 alin. (1) ; introduce la art. 7 alin. (11) si (12)
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
abrogă art. 3 alin. (3)
  O.U.G. nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (abrogata prin O.U.G. nr.23/2004)
modifică art.3 alin. (1)
  H.G. nr.3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
reorganizeaza Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuinte
  H.G. nr.4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
reorganizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
  H.G. nr.6/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.759/2003)
înceteaza activitatea
  H.G. nr.8/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice
reorganizeaza Ministerul Administratiei Publice
  H.G. nr.13/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Informațiilor Publice (abrogat prin H.G. nr.754/2003)
desfiinteaza Ministerul Informatiilor Publice
  H.G. nr.15/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
desfiinteaza Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie
  H.G. nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
înceteaza activitatea
  H.G. nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor (abrogat prin H.G. nr.738/2003)
reorganizeaza Ministerul Industriei si Resurselor
  H.G. nr.23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.741/2003)
reorganizeaza ministerul
  H.G. nr.24/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
înceteaza activitatea
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
abrogă art. 1, art. 3, art. 5-11, art. 13, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 20, art. 21 alin.(1) lit. a) - f) si h), alin. (2) si alin. (3)
  H.G. nr.216/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogat prin H.G. nr.770/2003)
modifică art. 1
  O.U.G. nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogata prin L. nr.329/2009)
modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 21 alin. 1 lit. b; introduce alin. 2 la art. 47
  H.G. nr.488/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.765/2003)
modifică art. 1
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
modifică art. 23 alin. (2)
  H.G. nr.697/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.748/2003)
desfiinteaza Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul
  H.G. nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
reorganizeaza Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C (abrogat prin L. nr.51/2006)
modifică art. 1
  L. nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.85/2008, L. nr.329/2009)
modifică art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei (abrogat prin H.G. nr.738/2003)
înceteaza activitatea
  H.G. nr.765/2002 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.746/2003)
modifică art. 3 alin. (1) lit. b
  L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei (abrogata prin O.G. nr.39/2005)
modifică art. 4, art. 6 lit. a) si b), art. 8 alin. (5), art. 9, partea introductiva a art. 11, art. 12, art. 14 alin. (1) lit. a) si k), art. 26 alin. (3) si (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1), partea introductiva a alin. (3) al art. 31, art. 36 lit. a), art. 39 alin. (1), art. 43 alin. (2); introduce lit. v) la art. 6; abrogă lit. d) a art. 6, art. 7, art. 10, lit. c) si e) ale art. 11
  O.U.G. nr.176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului (abrogata prin O.U.G. nr.36/2004)
modifică art. 1 alin. (1)
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
modifică art. 8 alin. (4)
  H.G. nr.297/2003 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.761/2003)
modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
modifică art. 8 alin. (1)
Trimitere la: L. nr.106/1996 Legea protecției civile (abrogata prin L. nr.481/2004)
  L. nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  H.P. nr.16/2003 privind modificarea structurii și componenței Guvernului
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 513/16 iul. 2003
Modificată: O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 16 alin. (5) lit c)
  O.G. nr.16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (abrogata prin L. nr.194/2004)
art.14 alin.(2)
  L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
sintagma "aparatul de lucru al primului-ministru" se înlocuiește cu sintagma "Cancelaria Primului-Ministru"
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
abrogă art. 1, art.2 si art.16 alin. (8) lit.c)
Aprobată cu modificări: L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 11 alin. (2), art. 14, art. 15 alin. (4); abrogă art. 9, art. 12,art. 16 alin. (3) si (4), art. 21 lit. a), m) si n), art. 23 pct. 3.
Modificată: L. nr.228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
aprobă O.U.G. nr. 11/2004 si abrogă art.16 alin. (5) lit. d)
  L. nr.252/2004 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
respinge O.G. nr. 16/2004
  L. nr.398/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă O.U.G. nr. 52/2004
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
abrogă art. 16 alin. (5) lit. c), alin. (6), alin. (7)
  O.U.G. nr.2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
abrogă art. 5 alin. (5) si (6)
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
abrogă art. 8 alin. (2), art. 15 alin. (4) , art. 16 alin. (5) partea introductiva si lit.a)
  L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- aproba cu modificari O.G. nr. 8/2005
  O.U.G. nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
- abroga art.16
  O.U.G. nr.87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- abroga art.8 alin. (4)
  L. nr.170/2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- abrogă art. 7 alin. (4)
  L. nr.63/2008 privind modificarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- modifică art. 10
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j)
  O.U.G. nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- abrogă art. 10


Marți, 16 aprilie 2024, 14:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.