ORDIN nr.361 din 27 mai 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultură, alimentație și silvicultură" pentru perioada 2003-2007

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.361 din 27 mai 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 386/4 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.662/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare pe anii 2006-2010 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale


Duminică, 23 iunie 2024, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.