LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 126 - 127/17 noi. 1990 text
Rectificare: M.Of. nr. 162/18 iul. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 33/29 ian. 1998 text
  M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior (abrogata prin L. nr.7/1998)
abrogă art.6
  D.-L. nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative (abrogat prin L. nr.507/2002)
abrogă prevederile referitoare la întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ cu personalitate juridică
  D.-L. nr.96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania (abrogat prin L. nr.35/1991)
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.1.323/1990 in legatura cu unele masuri pentru aplicarea Legii privind societatile comerciale
Modificată: L. nr.41/1991 pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
  L. nr.44/1991 pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
  L. nr.80/1991 privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie (scoasa din evidenta)
  L. nr.78/1992 privind societatile comerciale
Referită de: H.G. nr.538/1993 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.1.323/1990 in legatura cu unele masuri pentru aplicarea Legii privind societatile comerciale
Modificată: O.U.G. nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale
Rectificare: M.Of. nr. 162/18 iul. 1997 text
Modificată: L. nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
Republicare: M.Of. nr. 33/29 ian. 1998 text
Modificată: O.U.G. nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
modifică art. VI alin. (1) din O.U.G. nr. 32/1997
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
modifică art. 8 lit. i; introduce art. 1331-1332, alin. (21) la art. 277
  O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
prevederile art. 154 - 161 referitoare la cenzori nu se aplică societăților comerciale care intră sub incidența prevederilor art. 40 din prezenta ordonanță
  L. nr.127/2000 pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
modifică art. 156 alin. (1) și alin. (2) lit. b; introduce lit. d la alin. (2) al art. 156
  O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
modifică art. 5 alin. (5) și art. 56 lit. a în mod corespunzător prevederilor art. 4 alin. (4) din această ordonanță; abrogă art. 41
  L. nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale
abrogă alin. (5) și (6) ale art. VI din O.U.G. nr. 32/1997
  L. nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
abrogă dispozițiile O.U.G. nr. 75/1999 referitoare la prevederile art. 154-161
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
suspendă declanșarea procedurilor prevăzute împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2001
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art.5 alin. (5), art.7 lit. a), art.8 lit. a), art.14 alin. (3), art.16, art.31 alin. (1) - (3), art.33, art.34, , art.35 alin. (1), art.40 alin. (2), art.45 alin. (1), art.46, art.56 lit. a) si f), art.58 alin. (3), art.60, art.61 alin.(1), art.62 alin. (1) si (2), art.63, art.67 alin. (1) - (4), art. 69, art. 73 alin. (2), art. 74, art.86, art.89 alin. (3), art.91 alin. (2) si (3), art.92 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. b) si alin. (3), art. 98 alin. (1) si (2), art.102 alin. (4), art. 103 alin. (5) si (6), art. 105 alin. (2), art.106, art.107, art.108, art.109, art.111 alin. (1) si alin. (2) lit. a), art. 114, art.117 alin. (4), art. 119 alin. (3), art.123 alin. (2), art.124 alin. (1), art.125 alin. (2), art. 131 alin. (4) si alin. (7), art. 132 alin. (1), art.133, art.137 alin. (5), art.144 alin. (4) si (5), art.145 alin. (1) si (3), art.148, art.150 alin. (1) si (5), art.153 alin. (1), titlul Sectiunii a IV - a, art. 154 alin. (7), art. 155, art.156 alin. (2) lit. d), art.158 alin. (1) - (3), titlul Sectiunii a VI - a, art. 172 alin. (1) lit. a), art. 173, art.176, art.177, art.178 alin. (1) si (4), art. 179, art. 180 alin. (2), art. 181, art. 187 alin. (1), art. 189 alin.(1) lit. a) si b), art. 191, art. 192 alin.(3), art. 194, art.196 alin. (1), art. 199 alin.(1), alin. (2) si (3), art. 203 alin. (3), art. 205 alin. (3), art. 207 alin. (2) lit. e), art. 208, art. 211, art.218 alin. (3), art.222 alin. (2), art.223 alin. (2), art.232, art.236 lit. e) si h), art. 237 alin. (2), art. 239, art.242, art.251, art.254 alin. (2), art. 255 alin. (2), art. 257 alin. (1), (2) si (4), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (2), art.261, art. 262 alin. (1) si (2), art.263 alin. (1), art.264 alin. (1), art.265 pct.2, art.266 pct.5, art.268 partea introductiva, art.269 alin. (1) partea introductiva, art.270, art.273 alin. (1) partea introductiva si alin. (2), art. 276 lit. a); introduce alin. (41) si alin. (6) la art. 5, art.141, lit. b1) la art. 35 alin. (2), alin. (8) la art. 103, lit. c1) la art. 113, alin. (9) la art. 117, art. 1211, alin. (21) - (23) la art. 131, alin. (3) - (5) la art. 139, art.1431, alin. (4) la art. 145, art. 1451, alin. (4) la art. 175, alin. (11) si (12) la art. 199, alin. (4) la art. 203, alin.(21) la art. 218, alin. (11) la art. 221, alin. (11)la art. 234, art. 2391, art. 2861; abrogă art. 134 alin. (3), art. 154 alin. (5) si (6), art. 180 alin. (1).
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
abrogă, la 29 iulie 2004, art. 162 alin. (1)
Republicare: M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004 text
Modificată: L. nr.302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art.10 alin.(1), art.237 alin.(6); introduce alin.(7)-(10) la art.237; abrogă art.293
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- abrogă art. 282
  L. nr.164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 17 alin. (2)
Referită de: Decizie nr.XXII/2006 DECIZIA nr. XXII din 12 iunie 2006
- art. 46 alin. (1)
Modificată: L. nr.441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
- modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. a), b), d) și e), art. 8 lit. a), b), d)-i), m), n) și o), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (2), (3) și (4), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 26, art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. d) și f), art. 38, art. 39, art. 43, art. 52, art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 lit. f), art. 67 alin. (2) și (5), art. 74, art. 93 alin. (1) și (4), art. 95 alin. (1) lit. b), alin. (3) și alin. (4), art. 98 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a)-d), art. 112, art. 114, art. 115, art. 117, art. 119, art. 123 alin. (1) și (2), art. 125 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 126, art. 128, art. 129 alin. (1), (2) și (5), art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (4) și (5), art. 132 alin. (4)-(7), art. 134, art. 136 alin. (1), art. 137, art. 141, art. 142, art. 143, art. 150 alin. (1), art. 152, art. 153, art. 155, art. 160 alin. (1) și alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 163 alin. (1), (2) și (5), art. 167 alin. (1), art. 170 alin. (3), art. 171 alin. (5), art. 177 alin. (1) lit. a), c), e) și f) și alin. (2), art. 178 alin. (1), art. 181, art. 184, art. 185, art. 186, art. 187, art. 190, art. 194 alin. (1) partea introductivă, lit. b) și c), art. 199 alin. (2) și (5), art. 201 alin. (1), art. 204 alin. (1) și (3)-(7), art. 208 alin. (3) și (4), art. 211, art. 212 alin. (2) lit. d), art. 213, art. 214, art. 215 alin. (1), art. 216, art. 217, art. 219, art. 227 alin. (2), art. 228, art. 233 alin. (2), art. 237 alin. (10), art. 238, art. 241, art. 243, art. 244, art. 245, art. 246, art. 249, art. 250, art. 251, art. 252 alin. (1) lit. a) și b), art. 253 alin. (2)-(5), art. 255 alin. (2), art. 264 alin. (3), art. 265 alin. (1), art. 266 alin. (1), denumirea titlului VIII, art. 272; introduce lit. e^1 ) la art. 7, lit. f^1 ), f^2 ), g^1 ) și i^1 ) la art. 8, art. 8^1 , art. 9^1 , lit. g) la art. 36 alin. (2), art. 44^1 , alin. (2) la art. 53, art. 73^1 , alin. (2) la art. 86, alin. (5) la art. 95, art. 99^1 , art. 103^1 , art. 104^1 , art. 105^1 , art. 107^1 , lit. b^1 ) la art. 111 alin. (2), lit. i^1 ) la art. 113, art. 117^1 , art. 117^2 , alin. (7) la art. 129, alin. (1^1 ) la art. 136, art. 136^1 , titlul subsecțiunii I după titlul secțiunii a III-a, art. 137^1 , art. 137^2 , art. 138^1 , art. 138^2 , art. 140^1 , art. 140^2 , art. 141^1 , art. 143^1 , art. 143^2 , art. 144^1 )-144^4 , alin. (1^1 ) la art. 150, art. 152^1 , titlul subsecțiunii a II-a după art. 152^1 , paragraful A cu art. 153^1 -153^5 în cadrul subsecțiunii a II-a după art. 153, paragraful B cu art. 153^6 -153^11 în cadrul secțiunii a II-a după art. 153^5 , titlul subsecțiunii a III-a după art. 153^11 , art. 153^12 -153^24 după titlul subsecțiunii a III-a, art. 155^1 , alin. (1^1 ) și (1^2 ) la art. 160, art. 160^1 , art. 164^1 , lit. g) la art. 177 alin. (1), art. 196^1 , art. 216^1 , art. 220^1 , alin. (2)-(4) la art. 235, art. 241^1 , art. 243^1 -243^3 , art. 249^1 , art. 250^1 , art. 251^1 , art. 252^1 , alin. (1^1 ) și (1^2 ) la art. 263, art. 270^1 , art. 270^2 , art. 270^3 după denumirea titlului VIII, art. 272^1 , art. 280^1 -280^3 , art. 282^1 ; abrogă art. 27 alin. (1), art. 35, art. 36 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 125 alin. (4), art. 135, art. 138, art. 139, art. 140, art. 144, art. 145-149, art. 151, art. 154, art. 156-158, art. 159 alin. (5), art. 163 alin. (4), art. 164 alin. (2), art. 168, art. 169, art. 177 alin. (1) lit. d), art. 218, art. 236, art. 240
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
- modifică art.6 alin.(2), art.7 lit.e1), art.36 alin.(2) lit.f), art.37 alin.(3), art.731, art.86 alin.(2), art.100 alin.(1), art.108, art.111 alin.(2) lit.b1), art.114 alin.(1) și (3), art.117 alin.(3), art.123 alin.(1), art.130 alin.(2), art.132 alin.(6), art.138_2 alin.(2), art.140_2 alin.(1), art.143_1 alin.(3), art.144_1, art.152, art.1521, art.1532 alin.(6), art.1533 alin.(5), art.15311alin.(2), art.15312 alin.(4), art.15317, art.159, art.160 alin.(12) și alin.(2), art.1601, art.161 alin.(1), art.162, art.163 alin.(1) și (2), art.166 alin.(3), art.178 alin.(1), art.187, art.189 alin.(2), art.194 alin.(1) lit.b) și c), art.1961 alin.(3), art.199 alin.(1) și (2), art.204 alin.(1) și (4), art.212 alin.(2) partea dispozitivă, art.214, art.216 alin.(2), art.2201 alin.(4), art.221, art.237 alin.(5), art.238 alin.(1) și (2), art.255 alin.(1) lit.a), c) și e), art.2703 alin.(2), art.275 alin.(1) pct.1; introduce alin.(2) la art.52, alin.(8) la art.117, alin.(5) la art.185, alin.(4) la art.1961 alin.(2) la art.228, alin.(71) la art. 237, art.2371 alin.(21) la art.238, alin.(2) și (3) la art.272; abrogă art.1402 alin.(3), art.150 alin.(11), art.15314, art.204 alin.(8) art.211, art.252 alin. (3), art.2521 art.263 alin. (12)
  O.U.G. nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- modifică art. 69, art.142 alin. (2) lit. b), art. 241 lit. i), art. 244 alin. (1) lit. f), art. 251 alin. (3); introduce art. 701, alin. (3) și (4) la art. 227, alin. (5) la art. 2433, alin. (3) la art. 244, cap. III la titlul VI cu art. 2512 - 25119, titlul VII1 după art. 2702 cu art. 2702a) - 2702e); abrogă art. 267
  L. nr.284/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 și modifică art. 208 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 208
  L. nr.88/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
- aprobă O.U.G. nr. 82/2007 și modifică art. 8 lit. g1), art. 134 alin. (4), art. 1538 alin. (2), art. 161 alin. (2) lit. c), art. 166 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 197; abrogă art. 8 lit. i1), art. 15310 alin. (4), art. 1961 alin. (4)
  O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- modifică art. 260
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 17; introduce alin. (21) - (24) la art. 202, alin. (3) la art. 203
  O.U.G. nr.90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 185, art. 243, art. 246 alin. (1), art. 2519, art. 25111 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 2411, alin. (3) la art. 242
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 132 alin. (9)
  O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- abrogă art. 237 alin. (1) lit. b)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (6) lit. a), art. 63, art. 991, art. 204 alin. (2) lit. a), art. 291; abrogă art. 124 alin. (1)
  O.U.G. nr.2/2012 ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 226 alin. (3), art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 2432alin. (3) și (4), art. 244 alin. (1) lit. b) și d), art. 244 alin. (2) și (3), art. 246 alin. (1), art. 2516 alin. (1), art. 25118; introduce alin. (3) la art. 38, alin. (21) la art. 134, alin. (11) la art. 215, lit. a1) la art. 226 alin. (1), alin. (11) la art. 226, alin. (21) - (23) la art. 242, alin. (5) la art. 2432, art. 2434 - 2436, alin. (4) și (5) la art. 244, art. 2461 și 2462, alin. (4) și (5) la art. 2516; abrogă art. 2491
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 4, art. 10 alin. (2) și (3), art. 48 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60, art. 62 alin. (3), art. 132 alin. (9) și (10), art. 133 alin. (2), art. 15324 alin. (5), art. 155 alin. (5), art. 1551 alin. (4), art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 208 alin. (4), art. 223 alin. (4), art. 226 alin. (1) lit. c), art. 232 alin. (2), art. 237 alin. (5)-(7), art. 243 alin. (2) și (5), art. 260 alin. (8) și (10), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (4), art. 264 alin. (3), art. 2702d) alin. (2); introduce alin. (31) la art. 223, lit. c1) la art. 237 alin. (1); abrogă art. 133 alin. (3); în tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercială" sau, după caz, „societăți comerciale" se înlocuiește cu termenul „societate" sau, după caz, „societăți" (Titlu nou: Legea societăților)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 67 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (2), art. 271, art. 272, art. 2721, art. 273, art. 274, art. 275, art. 277, art. 278 alin. (2), art. 279, art. 2801, art. 2803, art. 281; abrogă art. 280, art. 2802
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 2821
  L. nr.152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
- modifică art. 66 alin. (2), art. 237, art. 25114 alin. (3) și (4), art. 25118, art. 260; introduce alin. (3) la art. 66, art. 661, alin. (5) la art. 202
Vezi si: D.C.C. nr.382/2018 DECIZIA nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
- soluția legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3), care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social
Modificată: L. nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- modifică art. 67 alin. (2) și (4), art. 1172 alin. (1) și art. 2721 lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 67
  L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 991 alin. (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201 alin. (1), art. 270 si art. 273 lit. d); introduce alin. (4) la art. 2703; abrogă art. 92 alin. (2) si (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i1) si art. 123 alin. (1)
  L. nr.162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990
- modifică art. 6 alin. (2)
Referită de: Decizie nr.7/2020 DECIZIA nr. 7 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 132 raportat la art. 116
Modificată: L. nr.102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
- modifică art. 17 alin. (1) si (3); introduce alin. (6) la art. 17; abrogă art. 14 si art. 17 alin. (4)
Referită de: Decizie nr.55/2020 DECIZIA nr. 55 din 21 septembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 195 alin. (3)
Modificată: L. nr.223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de părti sociale si a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societătilor nr. 31/1990
- modifică art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. b), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2), art. 185 alin. (6), art. 202 alin. (2) si art. 204 alin. (3); abrogă art. 202 alin. (21)-(24) si art. 203 alin. (3)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.28/2021 DECIZIA nr. 28 din 10 mai 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Modificată: L. nr.206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 195/2020 si abrogă art. 17 alin. (3) si (5)
  L. nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului
- modifică art. 6 alin. (2), art. 7 lit. d), art. 7 lit. e) si i), art. 8 lit. f2), art. 81, art. 91, art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 441alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 51, art. 56 lit. d), art. 58 alin. (3), art. 72, art. 93 alin. (2) lit. b), art. 1031 alin. (1) lit. a), art. 131 alin. (4), art. 134 alin. (4), art. 1432 alin. (5), art. 1533 alin. (5), art. 15319 , art. 204 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 227 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1) lit. c), art. 237 alin. (2) si (3), art. 237 alin. (5)-(7), art. 237 alin. (9), (10) si (12), art. 243 alin. (2), art. 248, art. 251 alin. (2), art. 2513 , art. 2516 alin. (2), art. 25113 alin. (1), art. 25113 alin. (4)-(6), art. 25114 alin. (1), art. 25114 alin. (5), art. 25115 alin. (2) lit. b), art. 252 alin. (1) lit. b), art. 252 alin. (2), art. 260 alin. (1), art. 260 alin. (5) si (6), art. 260 alin. (7)-(9), art. 260 alin. (10), art. 261 alin. (2), art. 266 alin. (1), art. 268 alin. (2), art. 2702c ) alin. (2), art. 2702e ) alin. (4), art. 2703 alin. (3); introduce art. 61 , lit. d1 ) la art. 7, lit. f1 ) la art. 7, lit. k1 ) la art. 8, alin. (2) la art. 731 , alin. (71) la art. 237, art. 2372 , art. 2551, alin. (61 ) si (62 ) la art. 260, art. (91) la art. 260, alin. (21) la art. 2703, alin. (31) la art. 2703 , art. 2931; abrogă art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (2) lit. d), e) si f), art. 37, art. 41 alin. (2), art. 45 si 46, art. 52, art. 60, art. 64, art. 192 alin. (2), art. 227 alin. (3), art. 237 alin. (1) lit. d), f) si g), art. 237 alin. (4)
  L. nr.222/2023 pentru modificarea si completarea Legii societătilor nr. 31/1990, precum si a Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului
- modifică art. 113 lit. h), art. 134 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (21), art. 235 alin. (2) si art. 260 alin. (6); introduce lit. h1) la art. 113 si după art. 25119 se introduc trei noi capitole: cap. IV „Fuziunea transfrontalieră” alcătuit din art. 25120- 25139, cap. V „Transformarea transfrontalieră” alcătuit din art. 25140- 25158 si cap. VI „Divizarea transfrontalieră” alcătuit din art. 25159- 25180; abrogă la titlul VI cap. III
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică la 11 noiembrie 2023 art. 237 alin. (2) si (9)
Derogari:
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.