LEGE nr.222 din 22 mai 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.525/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice (abrogat prin O. nr.458/2006)
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Luni, 15 iulie 2024, 21:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.