LEGE nr.26 din 5 noiembrie 1990
privind Registrul comerțului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.26 din 5 noiembrie 1990
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 121/7 noi. 1990 text
Republicare: M.Of. nr. 49/4 feb. 1998
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.12/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
Republicare: M.Of. nr. 49/4 feb. 1998
Modificată: O.G. nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
introduce la art. 11 alin. (31), (32), (33)
  O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
abrogă art. 11 alin. (1)
  L. nr.348/2001 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
modifică art. 25; abrogă art. 52
  O.U.G. nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
modifică art. 2 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 alin. (4), art. 44 alin. (3), art. 46, art. 51; abrogă art. 49
  O.G. nr.15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
introduce alin. (11) la art. 39
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art.1 alin. (1) si (2), art.6, art.7 alin. (1), art.12 alin. (1),art.13 alin. (1) partea introductiva si lit. a) si alin. (3), art.14,art.15 partea introductiva , , art.17 lit. a) si b), art.18 alin. (2) si (3), art.21 lit.a), b), c) si lit. g), art.22 alin. (3), art.24 alin. (1) si (2), art.25 alin. (1), (3), (4) si (5), art.26 alin. (2), art.29, art.41 alin. (1), art.44 alin. (1) si (2), art.45, art.46, art.47; introduce alin. (21) la art.1, alin. (11) la art. 13, alin. (2) la art. 15, alin. (2) la art.16, alin. (11) la art. 18, alin. (11) si (12) la art. 24, alin. (11) la art. 31, alin. (3) la art. 39; abrogă art.27.
  L. nr.505/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
aprobă O.U.G. nr. 129/2002 si modifică art.1 alin. (2), art.9 alin. (3), art.10 alin. (1) si (6), art.11 alin. (2), art.12 alin. (4) ; introduce alin. (3) la art. 11; abrogă art.9 alin. (2), art.44 alin. (3)
  O.G. nr.72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
modifică art.39
  L. nr.519/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
aprobă O.G. nr. 72/2004 si modifică art.39 alin. (1), (2), (3) si (8)
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
modifică art. 12 alin. (1) teza 1
  L. nr.441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată
- modifică art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24; introduce alin. (11)-(14) la art. 1, alin. (2) și (3) la art. 3, alin. (4) și (5) la art. 4, art. 261, alin. (2)-(4) la art. 51
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- modifică art. 1 alin. (2)
  O.U.G. nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
- introduce lit.c1) la art.23 alin.(2) , art.511
  O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- abrogă art.17 lit. a)
  O.U.G. nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- introduce alin. (11) la art. 6, art.61
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- abrogă art. 10 alin. (2)
  L. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007 și pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- introduce alin. (2) la art. 511
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (1) și (2), art. 21 lit. d)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 48
dispune republicarea
  L. nr.337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
- modifică art. 10 alin. (1), (4) și alin. (5); introduce alin. (41) la art. 10
  L. nr.152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
- modifică art. 4 alin. (4), art. 12 alin. (1)-(3), art. 24; introduce art. 21, art. 41, alin. (3) la art. 5, art. 121, alin. (41) la art. 23
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (3) și art. 11; introduce alin. (22) la art. 1
  O.U.G. nr.96/2017 Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 10 alin. (3)
  L. nr.135/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 19 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 18
Abrogată: L. nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comertului


Marți, 16 iulie 2024, 03:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.