LEGE nr.161 din 19 aprilie 2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declarațiilor de interese
art.113 alin.(3)
  O. nr.551/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (abrogat prin O. nr.476/2016)
art.5 alin. 3 din Titlul I al Cartii I
  O. nr.146/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
titlul I din cartea I
  Decizie nr.225/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art.5 alin.(3)
  O. nr.337/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea punctului II.1 din Instrucțiunile de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție, anexă la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 233/2003
art.94 alin.(2)
  H.C.D. nr.3/2003 privind demisia unui deputat
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
art. XVI si XVII
  O. nr.674/2003 al ministrului finanțelor publice pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003
art.3 alin.2 si art.5 alin.3 din Titlul I al Cartii I
  H.G. nr.624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (abrogat prin H.G. nr.1.000/2006)
art.XIV alin.(1)
  H.C.D. nr.8/2003 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.13/2003 privind demisia unui deputat
  H.G. nr.725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin H.G. nr.416/2007)
art.XVI dinTitlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.730/2003 privind reîncadrarea funcționarilor publici în funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici
art.XXIII lit. a)
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
art. XVI al Titlului III din Cartea a II-a
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
art.XVI al Titlului III din Cartea a II-a
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
art.XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
art. XVI al Titlului III, Cartea a II-a
  H.G. nr.769/2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităii Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogat prin H.G. nr.370/2005)
art.XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogat prin H.G. nr.1.432/2004)
art. XVI alin.(1) lit.b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.748/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.177/2005)
art.XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a-II a
  H.G. nr.768/2003 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (abrogat prin H.G. nr.1.610/2006)
art. XVI alin. (1) lit.b)
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
art.XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (abrogat prin H.G. nr.168/2005)
art.XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.750/2003 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Analiză Instituțională și Socială (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art. XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin H.G. nr.748/2007)
art. XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (abrogat prin O.G. nr.22/2007)
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.760/2003 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.563/2014)
art. XVI alin. (1) lit. b) din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.765/2003 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.68/2004)
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
art. XVI din Titlul III al Cartii a II-a
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
art. XVI al titlului III din cartea a II-a
  H.G. nr.752/2003 pentru aprobarea numărului de posturi și a structurii organizatorice ale Agenției Române pentru Investiții Străine (abrogat prin H.G. nr.1.431/2009)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.412/2004)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.761/2003 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.603/2004)
art. XVI din titlul III al cartii a II-a
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
art.12 alin.(2), art. 20 alin. (2), art.24 alin. (2), art.25 alin. (1)
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
art. XXIII lit. a)
  H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.344/2007)
art. XXIII lit. b)
  H.S. nr.21/2003 privind validarea unui mandat de senator
  O. nr.191/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind aprobarea Condițiilor minime pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al direcției pentru sport județene, respectiv a municipiului București (abrogat prin O. nr.97/2005)
  O. nr.1.849/2003 al ministrului finanțelor publice privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie (abrogat prin O. nr.2.226/2006)
art. 26 din cap IV titlul II al cartii I
  O. nr.1/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003
art. 5 alin. (3), titlul I al cartii I
  O. nr.3.466/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Codului deontologic al membrilor Comisiei Naționale de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, respectiv ai comisiilor de evaluare și acreditare a învățământului preuniversitar județene și a municipiului București
  H.G. nr.410/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.223/2005)
cartea a II-a titlul III art.XVI
  H.S. nr.12/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.26/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.27/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.28/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.G. nr.1.362/2004 privind înființarea Centrului Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor și operaționalizarea Sistemului e-administrație
art.32 alin. (1)
  H.C.D. nr.15/2004 privind demisia unor deputați
  H.S. nr.43/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.48/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.C.D. nr.23/2004 privind demisia unor deputați
  H.C.D. nr.27/2004 privind demisia unui deputat
  H.C.D. nr.28/2004 privind demisia unui deputat
  O. nr.418/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind tipologia programelor de formare continuă, destinate funcționarilor publici
art. XVII alin. (1) si (3) din cartea a II-a titlul III
  H.S. nr.59/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.G. nr.2.358/2004 privind eliberarea din funcție a unor prefecți
  H.C.D. nr.40/2004 privind demisia unui deputat
  H.S. nr.4/2005 privind validarea unui mandat de senator
  H.C.D. nr.2/2005 privind demisia unor deputați
  O. nr.507/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Vineri, 03 decembrie 2021, 08:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.