LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003
Codul muncii
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.53 din 24 ianuarie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 642/2002
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: de la 1 mar. 2003
Contine:298 art
Norma în alb:art nr. 13 alin.5, 34 alin.7, 87, 123 alin.2, 135, 159, 181, 187, 200, alin.2, 213, 217 alin.2, 253, 256, 290, 292, 293
Index:Codul muncii; munca; salariati; straini; apatrizi; refugiat; ucenici; sindicate;
organizatii patronale; patronat; contract individual de munca; absolventi;
certificat medical; persoanre fizice/juridice; concurs; permis de munca; cumul;
concedieri; cai de atac; demisie; agent de munca temporara; munca la domiciliu;
timp de munca; timp de odihna; concediu; delegare; detasare; examen medical;
salariu minim garantat; salarizare; prescriptie extinctiva; sanatate; se
Publicare: M.Of. nr. 72/5 feb. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 345/18 mai. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.1/1970 organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat
totodata, abrogă:
D.-L. nr.130/1990 pentru completarea Legii nr.1/1970 a organizarii și disciplinei muncii in unitatile de stat
  L. nr.10/1972 CODUL MUNCII
  D. nr.92/1976 privind carnetul de muncă
la 1 ianuarie 2011
  D. nr.63/1981 cu privire la modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obstesc
  L. nr.30/1990 privind angajarea salariaților în funcție de competență
  L. nr.2/1991 privind cumulul de funcții
  L. nr.14/1991 Legea salarizării
  L. nr.6/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților
  L. nr.68/1993 privind garantarea în plată a salariului minim
  L. nr.75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
totodata, abrogă:
L. nr.601/2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
Modifică: L. nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă (abrogata prin L. nr.62/2011)
abrogă art. 34 și 35
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.68/2003 pentru promulgarea Legii - Codul muncii
Modificată: L. nr.480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
modifică lit. e) a art. 50.
  L. nr.541/2003 pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
modifică art. 296, art.298 alin. (3)
  O.U.G. nr.65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifica art. 2 lit. b), art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) si alin. (2) partea introductiva, lit. d) si m), art. 18 alin. (1) partea introductiva, art. 19, art. 21, art. 22, art. 28 lit. b), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (3), art. 40 alin. (1) lit. b), art. 40 alin. (2) lit. d), art. 49 alin. (3), art. 52 alin. (2), art. 56 lit. d) si g), art. 61 lit. b), art. 63 alin. (2) la data stabilirii în contractul colectiv de munca, încheiat la nivel national sau la nivel de ramura de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare, art. 64 alin. (2), (3) si (4), art. 68 lit. a), art. 69, art. 70 alin. (1), art. 70 alin. (2) partea introductiva, art. 70 alin. (2) lit. f), art. 70 alin. (3), art. 71, art. 72, art. 74 alin. (1) lit. c), art. 81 lit. e), art. 82 alin. (1), art. 84 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 111 alin. (3), art. 118, art. 129 alin. (1), art. 145 alin. (1) si (2), art. 152 alin. (1), denumirea cap. II al titlului IV, art. 167, art. 190, art. 191 alin. (1) si (2), art. 193, art. 205, art. 207, art. 213, art. 276 alin. (1) lit. d) si e); introduce alin. (11) la art. 17, alin. (41) la art. 17, alin. (1) la art. 18, alin. (41) la art. 31, alin. (2) la art. 51, lit. e) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (3) la art. 73, alin. (4) si (5) la art. 80, lit. d1) - d3) la art. 81, alin. (21) si (22) la art. 111, alin. (11) la art. 129, lit. h) - k) la alin. (1) al art. 276, art. 2801; abroga art. 51 lit. g), art. 74 alin. (2), art. 103 alin. (3), art. 140 alin. (4), art. 168, art. 171 alin. (1), art. 192, art. 206, art. 208 - 212
dispune republicarea
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
abrogă art. 280
  L. nr.371/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 17 alin. (1), alin. (11), partea introductivă a alin. (2), alin. (2) lit.m) și alin. (41), art. 18 alin. (1) partea introductivă și alin. (11), art.19, art.21 alin. (1), art.31 alin. (41), art. 40 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit d), art.52 alin. (2), art.56 lit. g), art.61 lit.e), art.63 alin. (2), art.64 alin. (2), (3) și (4), art.69, art.70 alin. (2) lit. f), art.71 alin. (3), art.72, art.80 alin. (4) și (5), art.81 lit. d1), art.84 alin. (1), art.111 alin. (2) și alin. (21), art.276 alin. (1) lit. a) - k)
  O.U.G. nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

dispune republicarea
  L. nr.94/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art.74 alin.(1) lit.c), art.181
  L. nr.237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art.269 alin.(1)
dispune republicarea
  L. nr.202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 134 alin. (1)
  O.U.G. nr.148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 296, art. 298 alin. (3)
  L. nr.331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 276 alin. (1) lit. e)
  L. nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
- modifică art. 56 partea introductivă și lit. d); introduce alin. (2) la art. 56; abrogă art. 61 lit. e)
dispune republicarea
  L. nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 1 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (4),art. 29 alin. (4), art. 31, art. 33, art. 34 alin. (3) și (5), art. 35 alin. (1),art. 36, art. 40 alin. (1) lit. b), art. 44 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 56 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 60 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 711 alin. (6), art. 72, art. 73 alin. (1), art. 79 alin. (2) și (4), art. 80 alin. (3) - (5), art. 81 lit. b) și e), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (3), art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 alin. (2), art. 93, art. 94 alin. (2) - (4), art. 95 alin. (2), art. 96, art. 100,art. 1011 alin. (4), art. 107 alin. (2), art. 111, art. 115 alin. (1), art. 119, art. 122 alin. (21), art. 123, art. 129, art. 140 alin. (2), art. 143 alin. (5), art. 150 alin. (2), art. 157, art. 161 alin. (2), art. 194, art. 195 alin. (1), art. 215, art. 217, art. 222, art. 223 alin. (2), art. 224 alin. (1), art. 225 alin. (1), art. 228, art. 229, art. 230, art. 235, art. 236 alin. (2), art. 237, art. 248, art. 258, art. 268 alin. (2) lit. b), art. 270, art. 276 alin. (1) lit. e), art. 294; introduce lit. d1) la art. 17 alin. (2), alin. (2) la art. 25, lit. n) la art. 39 alin. (1), lit. g) la art. 39 alin. (2), lit. f) la art. 40 alin. (1), alin. (5) și (6) la art. 49, lit. h1) la art. 50, lit. f) la art. 52 alin. (1), alin. (3) la art. 52, alin. (21) la art. 69, alin. (3) la art. 78, art. 1001, alin. (22) la art. 122, alin. (2) la art. 142, lit. e) la art. 226, art. 2561, alin. (3) la art. 264, lit. e1) și l) - o) la art. 276 alin. (1), art. 2791, alin. (2) - (6) la art. 2801, alin. (5) la art. 296; abrogă art. 27 alin. (3), art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 50 lit. d), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (1) lit. g), art. 84, art. 95 alin. (3), art. 98 alin. (3), art. 225 alin. (2), art. 231 - 234, art. 238 - 247, art. 264 alin. (1) lit. b), art. 290, art. 293, art. 298 alin. (2) ultima liniuță
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 345/18 mai. 2011
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (3) la art. 269
  L. nr.147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 139 alin. (1)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 264, art. 265; abrogă art. 261-263
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 269 alin. (1)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 61 lit. b); introduce lit. c1) la art. 52 alin. (1)
  L. nr.77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 251 alin. (4)
  L. nr.12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 56 alin. (1) lit. c), art. 145 alin. (2), art. 146; introduce alin. (5)-(6) la art. 16, alin. (3) și (4) la art. 92, alin. (4)-(6) la art. 145
  D.C.C. nr.279/2015 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi(termenul se împlinește la 1 august 2015)după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.279/2015 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi
Modificată: L. nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 137 alin. (1)
  D.C.C. nr.814/2015 DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 60 alin. (1) lit. g) (termenul se împlinește la 5 februarie 2016) după care operează art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.814/2015 DECIZIA nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 60 alin. (1) lit. g)
Modificată: L. nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
- introduce lit. g) la alin. (1) al art. 51
  D.C.C. nr.261/2016 DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 52 alin. (1) lit. a) (termenul se împlinește la 22 august 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.261/2016 DECIZIA nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 52 alin. (1) lit. a)
Modificată: L. nr.176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 139 alin. (1)
  L. nr.220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- introduce o nouă liniuță la art. 139 alin. (1)
  O.U.G. nr.53/2017 pentru modificarea și oompletarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 16, art. 17 alin. (5), art. 119, art. 260 alin. (1) lit. e) și art. 265 alin. (2); introduce art. 151, lit. e1)-e3) și q) la art. 260 alin. (1), alin. (11), (4) și (5) la art. 260; abrogă art. 264 alin. (4)
  D.C.C. nr.759/2017 DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză( termenul se împlinește la 21 mar. 2018, după care operează prevederile art. 147 din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.759/2017 DECIZIA nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
- art.56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză
Modificată: L. nr.64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- introduce o nouă liniuță la art. 139 alin. (1)
  L. nr.88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 151 lit. a) și b), art. 16 alin. (1) și (2), art. 119, art. 260 alin. (1) lit. e) și e1)-e3) și art. 260 alin. (11); introduce art. 161, alin. (3) la art. 139 și alin. (4)-(6) la art. 260
Vezi si: D.C.C. nr.387/2018 DECIZIA nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- constată că dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani
Modificată: L. nr.127/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
- modifică art. 277 alin. (2); introduce alin. (7) la art. 72
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 56 alin. (1) lit. c); introduce alin. (3) la art. 56 si alin. (11) si (12) la art. 164
  O.U.G. nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 1471
  L. nr.93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 96/2018 si modifică art. 56 alin. (1) lit. c); introduce alin. (4) la art. 56
Referită de: Decizie nr.19/2019 DECIZIA nr. 19 din 20 mai 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4)
  Decizie nr.19/2019 DECIZIA nr. 19 din 3 iunie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 268 alin. (1) lit. c) raportat la art. 8 și 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat
Modificată: L. nr.153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- introduce alin. (4) la art. 139
  L. nr.37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- introduce alin. (21) și (31) la art. 139
  L. nr.85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 260 alin. (1) lit. i)
Referită de: Decizie nr.15/2020 DECIZIA nr. 15 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
Modificată: L. nr.151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 5 alin. (2) - (4), art. 59 lit. a); introduce alin. (5) - (9) la art. 5, lit. r) la art. 260 alin. (1)
  L. nr.213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 17 alin. (6) si (7), art. 242 lit. d), art. 251 alin. (2) si (4); introduce art. 341, art. 2311, alin. (11) la art. 251
  L. nr.298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- introduce lit. f) la art. 52 alin. (1), art. 531, lit.e4) la art. 260 alin. (1)
  O.U.G. nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (11))-(17)) la art. 16, lit. o) la art. 17 alin. (3) si alin. (3) la art. 110
  O.U.G. nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 17 alin. (4), art. 119 alin. (2) si art. 241; introduce alin. (41) la art. 17
  L. nr.138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- introduce alin. (61) la art. 34
  L. nr.208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 16 alin. (11) - (13), (16) si (17) si art. 17 alin. (3) lit. o); introduce alin. (18) la art. 16; abrogă art. 16 alin. (14) si (15)
  O.U.G. nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 151 lit. d), art. 122 alin. (1), art. 260 partea introductivă a alin. (1), art. 260 alin. (1) lit. e3); introduce art. 152, lit. e5) la art. 260 alin. (1), lit. s) la art. 260 alin. (1)
  L. nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 268 alin. (1) lit. a)
Referită de: Decizie nr.23/2021 DECIZIA nr. 23 din 15 noiembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
Modificată: O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (2 1) si (2 2) la art. 164
  O.U.G. nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 164 alin. (21) si (22)
dispune republicarea
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (4) si art. 56 alin. (1) lit. b)
  L. nr.144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- modifică art. 34 alin. (3) si alin. (7); introduce alin. (51) si (52) la art. 34
Referită de: Decizie nr.15/2022 DECIZIA nr. 15 din 19 septembrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 52 alin. (2)
Modificată: L. nr.275/2022 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- respinge O.U.G. nr. 37/2021
Referită de: Decizie nr.54/2022 DECIZIA nr.54 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 56 alin. (1) lit. c) si art. 56 alin. (2)
Modificată: L. nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 5 alin. (7), art. 17 alin. (3) lit. b), k), l) si n), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 35 alin. (1), art. 111, art. 118 alin. (1), art. 145 alin. (4), art. 243 alin. (1) - (3), art. 260 alin. (1) lit. r) si art. 277; introduce alin. (3) la art. 1, lit. h) la art. 2, alin. (10) la art. 5, alin. (4) si (5) la art. 6, lit. p) si q) la art. 17 alin. (3), alin. (8) si (9) la art. 17, alin. (21) la art. 32, lit. m1) la art. 39 alin. (1), lit. j) la art. 40 alin. (2), alin. (3) la art. 51, lit. c) la art. 59, lit. i) la art. 60 alin. (1), alin. (4) si (5) la art. 62, alin. (5) - (7) la art. 118, art. 1521, art. 1522, art. 1531, art. 1532, alin. (5) la art. 229, lit. j) si k) la art. 242, lit. t) si u) la art. 260 alin. (1), art. 2781, art. 2782 si mentiunea privind transpunerea unor directive după art. 281
  L. nr.26/2023 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii nr. 53/2003 Codul muncii
- modifică art. 34 alin. (61); introduce lit. s1) la art. 260 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.23/2023 DECIZIA nr. 23 din 27 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 47 alin. (1) si (2), raportate la dispozitiile art. 1 alin. (1), (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017; art. 256 alin. (1) raportat la art. 47 alin. (2) din acelasi act normativ, cu referire la dispozitiile art. 1 alin. (1), (3) si (4) din Legea-cadru nr. 153/2017
Modificată: O.U.G. nr.42/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii
- modifică art. 1521alin. (3), art. 229 alin. (2), art. 2311 alin. (2) si (10), art. 269; introduce alin. (21) si (22) la art. 271
  L. nr.145/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020, precum si pentru modificarea art. 164 alin. (2 1 ) si ( 2 2 ) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- aprobă O.U.G. nr. 142/2021
  L. nr.358/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 42/2023


Duminică, 25 februarie 2024, 03:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.