LEGE nr.52 din 21 ianuarie 2003
privind transparența decizională în administrația publică
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.52 din 21 ianuarie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 304/2002
În vigoare: intrare în vigoare la 60 zile de la publicare în M.Of.
Contine:17 art
Index:Administratie publica centrala,Administratie publica locala
Publicare: M.Of. nr. 70/3 feb. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 749/3 dec. 2013
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.66/2003 pentru promulgarea Legii privind transparența decizională în administrația publică
Modificată: L. nr.242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
- introduce lit. j) la art. 3, art. 41, alin. (3) la art. 11
  L. nr.281/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
- modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c) pct. 1, art. 3 lit. g), art. 6 alin. (2) și (4), art. 6 alin. (8), art. 13 alin. (1); introduce lit. k) la art. 3, alin. (41) și (42) la art. 6, alin. (71) și (72) la art. 6
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 749/3 dec. 2013
Modificată: O.U.G. nr.16/2022 pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
- modifică art. 7 alin. (13)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.