ORDONANȚĂ nr.41 din 30 ianuarie 2003
privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.323/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 35/2003
Cu functie: de abrogare
Contine:23 art
Index:Acte de stare civila; Cai de atac; Nume; Persoane fizice ; Consilii locale ; Servicii publice locale, judeteane ; Copii ; Abandon ; Stare civila ; Autoritate tutelara ; Taxa extrajudiciara de timbru
Publicare: M.Of. nr. 68/2 feb. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: D. nr.975/1968 cu privire la nume
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.323/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
modifică art.4 alin.(2) lit.b), art.21; introduce lit.d1) la art.6 alin.(2)
Modificată: O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
abrogă art.18 alin.(3)
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
aprobă cu modificări O.U.G. nr.50/2004
dispune republicarea
  L. nr.243/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- modifică art. 6 alin. (1); introduce alin. (2) la art. 16


Duminică, 14 aprilie 2024, 19:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.