ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 12 decembrie 2002
privind circulația pe drumurile publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin H.G. nr.1.391/2006)
  O. nr.87/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
  O. nr.233/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind măsurile ce trebuie luate pentru circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
  O. nr.350/2003 al ministrului sănătății și familiei privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
art. 1 alin. (2), art. 21 alin. (2) si art. 22 alin. (1)
  O. nr.759/2003 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora) (abrogat prin O. nr.1.162/2010)
art. 110 alin. (1) lit. e)
  I. nr.525/2003 emise de ministrul administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.574/2005)
art. 24
  O. nr.1/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurilor privind restricționarea sau interzicerea temporară a circulației autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
art. 1 alin. (4)
  O. nr.103/2004 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Instrucțiunilor ministrului administrației și internelor nr. 525/2003 privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere
art.24
  O. nr.3.680/2004 al ministrului educației și cercetării cu privire la planul și programele de învățământ ale unităților care organizează și desfășoară cursuri de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere
art.23 alin. (4)
  H.G. nr.890/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003
art. 1 alin. (1) si (4), art. 40 alin. (1) si art. 93 alin. (6)
  O. nr.2.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
art. 1 alin. (4)
  O. nr.570/2005 al ministrului administrației și internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești (abrogat prin O. nr.1.480/2006)
art. 26 alin. (1)
  O. nr.574/2005 al ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere (abrogat prin O. nr.1.497/2006)
art. 24
  O. nr.1.162/2010 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
art. 22 alin. (7)
  O. nr.1.036/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov (abrogat prin O. nr.1.031/2011)
art. 5 alin. (7)


Vineri, 01 martie 2024, 00:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.