ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 12 decembrie 2002
privind circulația pe drumurile publice
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.16/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 89 lit. a)
  D.C.C. nr.456/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (4)
  D.C.C. nr.495/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (4)
  D.C.C. nr.16/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 98 lit. c)
  D.C.C. nr.44/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 88 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.245/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a ordonanței în integralitatea sa
  D.C.C. nr.370/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (1)
  D.C.C. nr.493/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (4)
  D.C.C. nr.552/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) și ale art. 79 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.575/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88-92, art. 94, art. 96 și art. 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 88-92, art. 94, art. 96 și art. 98
  D.C.C. nr.592/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 77 alin. (2)
  D.C.C. nr.685/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (1)
  D.C.C. nr.112/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 78
  D.C.C. nr.306/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.415/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 78 alin. (1)
  D.C.C. nr.535/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) și art. 81 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (4) și art. 81 alin. (1)
  D.C.C. nr.532/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 83 din Codul penal
art. 79 alin. (4)
  D.C.C. nr.575/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.765/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (4)
  D.C.C. nr.782/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 98 lit. c)
  D.C.C. nr.210/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 103 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 103 alin. (3)
  D.C.C. nr.337/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.347/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1), (2) și (5)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.460/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.538/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.661/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin.(1) - (6) lit. a) - c) și alin.(7) și (8), art. 97, art. 102 alin. (3) lit. e)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.661/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (6) lit. d)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.689/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.899/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.900/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. a) și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97 alin. (1) lit. a) și art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.047/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 100 alin. (3) lit. g) și ale art. 106 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (1) lit. b), art. 100 alin. (3) lit. g) și ale art. 106
  D.C.C. nr.1.033/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.1.135/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97, art. 102 și art. 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
art. 96, art. 97, art. 102 și art. 121
  D.C.C. nr.1.172/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 și ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 și ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3
  D.C.C. nr.102/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 1, 3 și 41 , art. 172 alin. 2, art. 174 alin. 2 și art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală, a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 185 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.150/2008 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.165/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 și lit. b) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 și lit. b) pct. 2
  D.C.C. nr.179/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
  D.C.C. nr.287/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98-102 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 98-102
  D.C.C. nr.288/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 și 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 95 și 96
  D.C.C. nr.291/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.307/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.390/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art.101 alin.(2)
  D.C.C. nr.464/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.483/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.553/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.551/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2
  D.C.C. nr.586/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.621/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 și art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 95 și art. 96
  D.C.C. nr.621/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 și art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 95 și art. 96
  D.C.C. nr.621/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 și art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 95 și art. 96
  D.C.C. nr.667/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, 97, 103, art. 109 alin. (1) și ale art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96, 97, 103, art. 109 alin. (1) și ale art. 118
  D.C.C. nr.669/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87
  D.C.C. nr.707/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.742/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (6)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.796/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1), precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1), precum și ale art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.859/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.933/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97
  D.C.C. nr.943/2008 DECIZIA nr. 943 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.957/2008 DECIZIA nr. 957 din 25 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 99 alin. (1) pct. 8
  D.C.C. nr.1.174/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.261/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.278/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.258/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (1) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 88 alin. (1) și (6)
  D.C.C. nr.1.262/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) și ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) și ale art. 113 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.1305/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3)
  D.C.C. nr.44/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), precum și ale art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), precum și ale art. 109 alin. (1)
  D.C.C. nr.164/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 39 și art. 102 alin. (1) pct. 14
  D.C.C. nr.213/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) și art. 88 alin. (1), (2) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (1) și art. 88 alin. (1), (2) și (6)
  D.C.C. nr.214/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.381/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (6) și ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (6) și ale art. 113 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.413/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) și (5) și ale art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (1)
  D.C.C. nr.415/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (2)
  D.C.C. nr.417/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.480/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.481/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) și art. 79 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 54 alin. (1) și art. 79 alin. (1)
  D.C.C. nr.494/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) și art. 111 alin. (1) lit. c
  D.C.C. nr.464/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 49 alin. (1)
  D.C.C. nr.528/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.514/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ale art. 94 alin. (1) lit. a) și b) și art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 95 alin. (1) și art. 96 din aceeași ordonanță de urgență, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 94 alin. (1) lit. a) și b) și art. 96 alin. (1)și ale art. 95 alin. (1) și art. 96
  D.C.C. nr.608/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 95 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 95 alin. (1)
  D.C.C. nr.660/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) raportat la art. 96
  D.C.C. nr.691/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 64 alin. (1)
  D.C.C. nr.752/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.810/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.833/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.820/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 114 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.982/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportat la art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) raportat la art. 96
  D.C.C. nr.999/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (1) pct. 14
  D.C.C. nr.1.029/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.067/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6, art. 51, art. 54, art. 75, art. 77 și art. 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 6, art. 51, art. 54, art. 75, art. 77 și art. 79
  D.C.C. nr.1.142/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 104
  D.C.C. nr.1.159/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (2) și art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 35 alin. (2), art. 101 alin. (1) pct. 18
  D.C.C. nr.1.169/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.218/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 114 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.219/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.252/2009 DECIZIA nr. 1.252 din 6 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.267/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.1.324/2009 DECIZIA nr. 1.324 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.1.331/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1) și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1) și ale art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.333/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a prevederilor art. 95 alin. (2) și (4) și art. 103 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 95 alin. (2) și (4) și art. 103 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.1.420/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. e) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. e) și art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.513/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.32/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (1)
  D.C.C. nr.33/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 45 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.34/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.42/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. f)
  D.C.C. nr.94/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.93/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.134/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 99 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 99 alin. (1) pct. 3
  D.C.C. nr.223/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.275/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.280/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 și art. 100 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)-(4), art. 97 și art. 100 alin. (3)
  D.C.C. nr.273/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) și alin. (7) și (8), precum și ale art. 101 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) și alin. (7) și (8), precum și ale art. 101 alin. (3)
  D.C.C. nr.288/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1)-(6) lit. a)-c) și alin. (7) și (8), art. 97, art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)-(6) lit. a)-c) și alin. (7) și (8), art. 97, art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.329/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.345/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.353/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 88 alin. (3) și (4), art. 98 și art. 102 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.340/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.346/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.347/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.370/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (1) pct. 18
  D.C.C. nr.380/2010 DECIZIA nr. 380 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.371/2010 DECIZIA nr. 371 din 13 aprilie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 121 alin. (1) și (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
- art. 109 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.426/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a ordonanței de urgență a Guvernului, în ansamblul său
art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.417/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 78 alin. (2)
  D.C.C. nr.605/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 și 87 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 86 și 87
  D.C.C. nr.600/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (4), art. 15 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a dispozițiilor art. 87 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 și 88
  D.C.C. nr.606/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (1) și (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, precum și a dispozițiilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.603/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1)
  D.C.C. nr.640/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.644/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. d)
  D.C.C. nr.669/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 64 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 64 alin. (1)
  D.C.C. nr.767/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.775/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.819/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.822/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) raportate la cele ale art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) raportate la cele ale art. 96
  D.C.C. nr.829/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.830/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.854/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.919/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.920/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.987/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.043/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) și art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 35 alin. (2) și art. 101 alin. (1) pct. 18
  D.C.C. nr.1.047/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.048/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. g)
  D.C.C. nr.1.054/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.060/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1) și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 109 alin. (1) și ale art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.059/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.065/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. c) și art. 102 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. c) și art. 102 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.080/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96, art. 97 și art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.082/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.094/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.090/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.091/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.117/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (2) și art. 114 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (2) și art. 114 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.134/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.163/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.1.172/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 și 87 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 86, art. 87
  D.C.C. nr.1.174/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.1.169/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.294/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.332/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.403/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (2) și (4), art. 100 alin. (3) și art. 103 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 95 alin. (2) și (4), art. 100 alin. (3) și art. 103 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.1.444/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.1.450/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a ordonanței în ansamblul său, precum și a prevederilor art. 95 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 95 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.536/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.583/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.581/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b)
  D.C.C. nr.1.589/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.635/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.619/2010 DECIZIAE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 36
  D.C.C. nr.22/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.23/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 31 lit. a)
  D.C.C. nr.27/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.39/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.65/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.124/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) și alin. (3)
  D.C.C. nr.116/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (1) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 88 alin. (1) și (6)
  D.C.C. nr.158/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 64 alin. (1)
  D.C.C. nr.224/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.208/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.247/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.342/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.325/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) și ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 101 alin. (3) lit. a) și ale art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.331/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1), art. 96, art. 97, art. 100 alin. (3), art. 109 și ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) și alin. (7)-(8), art. 97, art. 100 alin. (3), art. 109, art. 111 alin. (1) lit. c), art. 96 alin. (6) lit. d)
  D.C.C. nr.362/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (3)
  D.C.C. nr.364/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.365/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 98
  D.C.C. nr.399/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.419/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.424/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 100 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.427/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 96 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.430/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.644/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (2) și art. 108 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (2) și art. 108 alin. (1)
  D.C.C. nr.638/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (1) pct. 14
  D.C.C. nr.642/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și ale art. 121 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e) și ale art. 121 alin. (1)
  D.C.C. nr.734/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a) și art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.846/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 114 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.834/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) raportate la cele ale art. 114 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (8) raportate la cele ale art. 114 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.856/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (4) și (6)
  D.C.C. nr.828/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, 97, 102, 103 și 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96, 97, 102, 103 și 121
  D.C.C. nr.912/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.911/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (8)
  D.C.C. nr.931/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și art. 102 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 alin. (7) și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 101 alin. (1) pct. 18 și art. 102 alin. (3)
  D.C.C. nr.932/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7
  D.C.C. nr.930/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11)
  D.C.C. nr.1.057/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.086/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e), art. 109 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.049/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) și alin. (7)-(8) și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) și alin. (7)-(8), art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.145/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.1.144/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.1.135/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.1.203/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 și următoarele
  D.C.C. nr.1.201/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e), art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.206/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 96
  D.C.C. nr.1.209/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.219/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.217/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) și art. 109 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 102 alin. (3) și art. 109 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.314/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3), art. 103 alin. (3) și art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3), art. 103 alin. (3) și art. 115
  D.C.C. nr.1.315/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 din Codul de procedură civilă și ale art. 101 alin. (3) lit. a) și art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a) și art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.1.357/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96
  D.C.C. nr.1.428/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.1.433/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.443/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) și art. 97 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 97 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 64 alin. (1) și art. 97 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 97 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.445/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.441/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 și art. 50 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice raportate la dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 49 și art. 50
  D.C.C. nr.1.442/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 86 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.467/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.1.472/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.599/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) alin. (3) și alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) alin. (3) și alin. (6)
  D.C.C. nr.1603/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (4) și (6)
  D.C.C. nr.84/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1)lit. a) si alin. (2), art. 102 alin. (3) lit. e), art. 109 alin. (2) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1)lit. a) si alin. (2), art. 102 alin. (3) lit. e), art. 109 alin. (2) și art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.88/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) cu referire la art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) cu referire la art. 109 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.142/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.151/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.195/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (4) și (6)
  D.C.C. nr.242/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.254/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (2), alin. (31) și alin. (4), precum și art. 120 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (2), alin. (31) și alin. (4), precum și art. 120 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.290/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 71 alin. (1)
  D.C.C. nr.291/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 96 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.289/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor și ale art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.364/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.369/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 64 alin. (1)
  D.C.C. nr.372/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 78 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.500/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- art. 118 alin. (31)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.513/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.531/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (2), (31) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (2), (31) și (4)
  D.C.C. nr.569/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (4), art. 15 și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și celor ale art. 87 și art. 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 87, art. 88
  D.C.C. nr.578/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.654/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.716/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.715/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.714/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 97 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.820/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.819/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.823/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.853/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (1) lit. b) și art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 79 alin. (1) lit. b) și art. 109 alin. (1)
  D.C.C. nr.854/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 111 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.866/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.940/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.029/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.4/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3)
  D.C.C. nr.156/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (3)
  D.C.C. nr.157/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7
  D.C.C. nr.158/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (31)
  D.C.C. nr.258/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.235/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.282/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.370/2013 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. a) si b), art. 100 alin. (1) pct. 11 și art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97 alin. (1) lit. a) si b), art. 100 alin. (1) pct. 11 și art. 102 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.374/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (2), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (2), (4) și (5)
  D.C.C. nr.489/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 și alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 99 alin. (1) pct. 8 și alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 4
  D.C.C. nr.502/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1)-(3) și art. 23 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a lit. a) din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență
- art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1)-(3) și art. 23 alin. (9)
  D.C.C. nr.521/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum si ale art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010
art. 64 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.539/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 97 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.113/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. c)
  D.C.C. nr.131/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.224/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.225/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.228/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3)
  D.C.C. nr.280/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 114 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.281/2014 DECIZIA nr. 281 din 8 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.292/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6), art. 100 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. I pct. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6), art. 100 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7
  D.C.C. nr.368/2014 DECIZIA nr. 368 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (5)
  D.C.C. nr.422/2014 DECIZIA nr. 422 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 87 alin. (5)
  D.C.C. nr.433/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 112 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.547/2014 DECIZIA nr. 547 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 336 alin. (1) din Codul penal
- art. 87 alin. (1)
  D.C.C. nr.666/2014 DECIZIA nr. 666 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (4)
  D.C.C. nr.125/2015 DECIZIA nr. 125 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.131/2015 DECIZIA nr. 131 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (6)
  D.C.C. nr.264/2015 DECIZIA nr. 264 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.783/2015 DECIZIA nr. 783 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (4) și (6)
  D.C.C. nr.857/2015 DECIZIA nr. 857 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (3) și (6)
  D.C.C. nr.899/2015 DECIZIA nr. 899 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 106 alin. (2)
  D.C.C. nr.134/2016 DECIZIA nr. 134 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (2), (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (2), (3) și (6)
  D.C.C. nr.141/2016 DECIZIA nr. 141 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 114 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.304/2016 DECIZIA nr. 304 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 111 alin. (3)
  D.C.C. nr.325/2016 DECIZIA nr. 325 din 17 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 raportat la art. 99 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 raportat la art. 99 alin. (2)
  D.C.C. nr.532/2016 DECIZIA nr. 532 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și ale art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și ale art. 105 pct. 10
  D.C.C. nr.537/2016 DECIZIA nr. 537 din 6 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 334 alin. (4) din Codul penal, raportate la cele ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- art 85 alin. (4)
  D.C.C. nr.84/2017 DECIZIA nr. 84 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
- art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.122/2017 DECIZIA nr. 122 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 103 alin. (1) lit. c) și alin. (11)
  D.C.C. nr.145/2017 DECIZIA nr. 145 din 14 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.194/2017 DECIZIA nr. 194 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.224/2017 DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 6 pct. 6 teza a doua
  D.C.C. nr.269/2017 DECIZIA nr. 269 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.356/2017 DECIZIA nr. 356 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 104 și art. 106 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, precum și a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) si art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 195/2002
- art. 104 și art. 106 alin. (1)
  D.C.C. nr.480/2017 DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 82 alin. (2)
  D.C.C. nr.484/2017 DECIZIA nr. 484 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.608/2017 DECIZIA nr. 608 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (6)
  D.C.C. nr.666/2017 DECIZIA nr. 666 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 101 alin. (3)
  D.C.C. nr.661/2017 DECIZIA nr. 661 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. (3) teza a doua lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 100 alin. (3) teza a doua lit. e)
  D.C.C. nr.668/2017 DECIZIA nr. 668 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3
  D.C.C. nr.786/2017 DECIZIA nr. 786 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.791/2017 DECIZIA nr. 791 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.35/2018 DECIZIA nr. 35 din 23 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (4) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 17 alin. (2); - art. 11 alin. (4), în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
  D.C.C. nr.189/2018 DECIZIA nr. 189 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.216/2018 DECIZIA nr. 216 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 118 alin. (1)
  D.C.C. nr.370/2018 DECIZIA nr. 370 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și ale art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 11 alin. (4) în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
  D.C.C. nr.627/2018 DECIZIA nr. 627 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.625/2018 DECIZIA nr. 625 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 118 alin. (4)(respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.639/2018 DECIZIA nr. 639 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (1) pct. 14
  D.C.C. nr.711/2018 DECIZIA nr. 711 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.822/2018 DECIZIA nr. 822 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 98 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.823/2018 DECIZIA nr. 823 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.870/2018 DECIZIA nr. 870 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 și ale art. 109 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 79 alin. (1) lit. b), art. 98, art. 106 și ale art. 109 alin. (5) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.123/2019 DECIZIA nr. 123 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 103 alin. (8) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.120/2019 DECIZIA nr. 120 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (1) și ale art. 111 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2C)02 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (1) și art. 111 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.122/2019 DECIZIA nr. 122 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 100 alin. (3) lit. f) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.121/2019 DECIZIA nr. 121 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 109 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.124/2019 DECIZIA nr. 124 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) teza a doua, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.125/2019 DECIZIA nr. 125 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e), (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.280/2019 DECIZIA nr. 280 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 102 alin. (3) lit. e), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.430/2019 DECIZIA nr. 430 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, în integralitatea sa
- art. 102 alin. (3) teza a doua, precum si Ordonanta de urgentă în integralitatea sa, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.435/2019 DECIZIA nr. 435 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- art. 109 alin. (1)—(3), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.693/2019 DECIZIA nr. 693 din 31 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. I pct. 35 lit. e) teza a VII-a din Ordonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 1 pet. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
- art. 100 alin. (3) lit. f), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.698/2019 DECIZIA nr. 698 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 113 alin. (1) lit. e), (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.684/2019 DECIZIA nr. 684 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 111 alin. (4) și (6), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.220/2023 DECIZIA nr. 220 din 20 aprilie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, în forma anterioară modificării prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 252/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
- dispozitiile art. 101 alin. (1) pct. 8, în forma anterioară modificării prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 252/2019


Joi, 29 februarie 2024, 23:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.