ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.184 din 12 decembrie 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.184 din 12 decembrie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.48/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 679/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Norma în alb:Titlul II, art.I alin.5
Index:Imobile
Despagubiri
Notificare
Spor
Prescriptie
Taxe de timbru
Publicare: M.Of. nr. 929/18 dec. 2002 text
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
prelungește termenul de la art.1 alin. (5) cu 30 de zile
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
modifică art. 16 alin. (4); introduce alin. (2) la art. 3, alin. (5) la art. 34, alin. (2) și (3) la art. 51, art. 511; prelungește termenul de la art. 22 până la 14 martie 2003; abrogă art. 16 alin. (5)
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  H.G. nr.950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
modifică art. I din titlul I, art. II din titlul II; abrogă art. II din titlul I; prelungește termenul prevazut în art. VI alin. (4) din titlul II
Modificată: L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- abroga din Titlul II art. III, art. VI alin. (1) - (4)
  O.U.G. nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
- modifică titlul II art. V
  L. nr.465/2006 pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
- abrogă alin.(2) al art. II de la titlul II
Vezi si: D.C.C. nr.355/2020 DECIZIA nr. 355 din 16 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective", cuprinsă în art. II alin. (4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002
- sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective" din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 44 alin. (2) fraza a doua din Constituție


Marți, 23 iulie 2024, 05:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.