LEGE nr.591 din 29 octombrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  Decizie nr.138/EN/2002 privind impunerea unor cerințe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului (abrogat prin Decizie nr.1.201/2011)
  Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.1.331/EN/2003)
  O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  Decizie nr.262/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie
  Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.480/2010)
  Decizie nr.1.332/EN/2003 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice
  Decizie nr.1.334/EN/2003 privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naționale și internaționale (abrogat prin Decizie nr.500/2008)
  O. nr.403/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.274/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
  L. nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
  Decizie nr.699/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind aprobarea Regulamentului personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din România (abrogat prin Decizie nr.543/2017)
  Decizie nr.629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
  O. nr.424/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii
  Decizie nr.1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului (abrogat prin Decizie nr.333/2013)


Duminică, 23 iunie 2024, 20:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.