LEGE nr.591 din 29 octombrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.1.331/EN/2003)
  Decizie nr.140/EN/2002 privind adoptarea Planului național de numerotație (abrogat prin Decizie nr.2.895/2007)
  O. nr.126/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale


Duminică, 23 iunie 2024, 20:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.