ORDONANȚĂ nr.61 din 29 august 2002
privind colectarea creanțelor bugetare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.61 din 29 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.79/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 552/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:170 art.
Norma în alb:art.157 - HG, art.161 - O.
Index:Acte normative
Buget
Creanțe bugetare
Contravenții
Executare silită
Faliment
Prescripție extinctivă
Dobânzi
Majorări de întârziere
Reorganizare judiciară
Publicare: M.Of. nr. 644/30 aug. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 582/14 aug. 2003 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.108/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
O.G. nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996
totodata, abrogă:
L. nr.258/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996
O.U.G. nr.15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
O.U.G. nr.22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996
O.U.G. nr.41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
O.U.G. nr.211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
O.U.G. nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.561/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
O.G. nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.109/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
Modifică: H.G. nr.562/1991 privind unele masuri referitoare la incasarea avansului și ratelor la vanzarea-cumpararea locuintelor construite din fondurile statului
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.G. nr.18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici (abrogata prin O.G. nr.34/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (abrogata prin L. nr.241/2005)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi
înlocuiește la data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.G. nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun și bauturi alcoolice (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.36/1995 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale și organizatiilor economice straine (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995 și modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei și gaze in Romania
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.154/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor și din unitatile subordonate acestuia
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.70/1997 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradaților și soldaților din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
  O.G. nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania (abrogata prin O.G. nr.7/2005)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.606/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea și acordarea unor stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii și Protectiei Sociale și din unitatile subordonate
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.838/1997 privind acordarea unor subventii de la bugetul de stat pentru bugetul Fondului de risc și accident pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere", „majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.108/1998 privind executarea creanțelor la Fondul initial de asigurări sociale de sanatate și Fondul special pentru sanatate
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.61/1998 Legea minelor (abrogata prin L. nr.85/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (abrogata prin L. nr.550/2004)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.312/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, calcularea, reținerea, declararea, virarea și urmărirea încasării contribuției datorate de către agenții economici Fondului cinematografic național
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
abrogă art. 14 alin. (2)
  O.G. nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (abrogata prin L. nr.392/2006)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (abrogata prin O.U.G. nr.77/2009)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond (abrogata prin O.G. nr.29/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.302/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (abrogat prin H.G. nr.1.391/2004)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităților, precum și a altor sume și măsuri (abrogata prin O.G. nr.39/2003)
înlocuiește noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.372/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998
abrogă art. I prin care se modifică O.G. nr. 11/1996
  H.G. nr.685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice (abrogat prin H.G. nr.773/2019)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.789/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar din Fondul Cultural Național
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.886/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.168/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare și informare în aplicarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.618/2000 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agenților economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum și a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare și de control referitoare la acest fond special
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.743/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, cu modificările și completările ulterioare
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
abrogă art. 14 alin. (2)
  O.U.G. nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.266/2001 pentru aprobarea Normelor privind constituirea și utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, din Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, din Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum și din structurile teritoriale ale acestora
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.398/2001 privind unele măsuri de redresare financiară a agenților economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze și minier
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii (abrogata prin L. nr.232/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (abrogata prin L. nr.51/2006)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
abrogă la 1.01.2003 art.14 alin 2
  H.G. nr.682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.978/2001 privind constituirea, componența și funcționarea comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale (abrogat prin H.G. nr.158/2005)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  H.G. nr.1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
înlocuiește la data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  H.G. nr.874/2002 pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare (abrogat prin H.G. nr.1.513/2002)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere", „majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă la 1 iul.2003 orice prevederi referitoare la autoritatile administratiei publice locale, la compartimentele / organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale
Aprobată cu modificări: L. nr.79/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
modifică art.7 alin.(2) lit.b, alin.(3), art.8, art.10 alin.(3), art.12, art.16 alin.(2), art.19 alin.(1), (2), art.24 alin.(2), art.36, art.38-39, art.55 alin.(1), art.57 alin.(3), art.59, art.65 alin.(1), art.68 alin.(2), art.93 alin.(2) -(3), art.94 alin.(2), (4), art.95 alin.(1), art.96 alin.(1), art.97 alin.(2)-(3), art.101 alin.(1), art.107 alin.(2), art.126, art.133 alin.(1), art.134 alin.(2), art.140 lit.b, denumirea titlului IX, art.155 alin.(2), art.159, art.168 alin.(4), art.169; introduce alin.(4) la art.7, alin.(11) si (4) la art.19, alin.(3) la art.24, alin.(21) la art.57, alin.(2) la art.63, alin.(21) la art.93, alin.(7) la art.116, alin.(4) la art.131, alin.(2) la art.136, art.1501, art.1502; abrogă art.7 alin.(1) lit.e
Modificată: L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifca art. 6 alin. 2, art. 13 alin. 3 si 6, art. 19 alin. 1, art. 24 alin. 2, art. 43 alin. 3, art. 57 alin. 1; introduce alin. 4 la art. 24, alin. 4 la art. 43.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 582/14 aug. 2003 text
Modificată: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 13 alin. (3), art.19 alin. (1), (2) si (3), art. 24
dispune republicarea
  L. nr.433/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
introduce alin. (6) si (7) la art. 94, lit. j1) la art.98, lit.h) la alin. (1) al art. 100
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 24 alin. (3)
Abrogată: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Vineri, 12 aprilie 2024, 23:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.