ORDONANȚĂ nr.57 din 16 august 2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.57 din 16 august 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.324/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 655/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Contine:90 art. + anexă
Norma în alb:art.86 alin (5) - H.G., art.88 - HG
Index:Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Sistem național de cercetare-dezvoltare
Inovare
Institute naționale de cercetare-dezvoltare
Unități de cercetare
Plan național
Publicare: M.Of. nr. 643/30 aug. 2002 text
Temei legal:
  L. nr.411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
totodata, abrogă:
L. nr.51/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
O.G. nr.58/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii și finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata și modificata prin Legea nr.51/1996, cu modificarile ulterioare
totodata, abrogă:
L. nr.64/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare
O.G. nr.3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finantarii activității de cercetare-dezvoltare
totodata, abrogă:
L. nr.776/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
O.G. nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
totodata, abrogă:
L. nr.190/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
  O.G. nr.8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii și inovarii
totodata, abrogă:
L. nr.95/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării - dezvoltării și inovării
O.U.G. nr.42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării
totodata, abrogă:
L. nr.191/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării
  O.G. nr.59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei și inovarii
totodata, abrogă:
O.G. nr.28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei
O.G. nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
totodata, abrogă:
L. nr.425/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
Modifică: H.G. nr.1.095/1995 privind aprobarea Programului national de cercetare stiintifica și dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000"
abrogă HG cu excepția prevederilor privind Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000" care rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2002.
Trimitere la: L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
modifică art. 2, art. 6, art. 7 partea introductiva si lit. c), art. 8, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1), (3) si (4), art. 19 alin. (2) si (4), art. 20, art. 23, art. 25 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 29, art. 31 alin. (4), art. 32, titlul cap. III, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (2), art. 36, art. 38 lit. d), titlul cap. IV, art. 41 lit. b), art. 42 lit. a) si c), art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (2), art. 47, art. 48 lit. c), art. 49, art. 58 alin. (1), art. 60, art. 64 alin. (1), (2) si (3), art. 65 alin. (2), art. 68, art. 71 lit. a), art. 73, art. 74 alin. (1) lit. b), art, 75 alin. (1), art. 76, art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1) si (3), art. 81 alin. (2), art. 84, art. 86 alin. (2) si (5), art. 88, anexa; introduce lit. e) la art. 4 alin. (2), alin. (4) la art. 14, alin. (3) la art. 50, lit. l) si m) la art. 58 alin. (3), art. 91; abrogă art. 9
Modificată: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 73 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (2); suspenda pâna la 31 dec. - modifică art. 73 alin. (2); abrogă art. 49 alin. (2); suspenda pâna la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 49 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
modifică art.18 alin.(4), art.33, art.34, art.36 alin.(2) si (3), art.43 alin.(2) si (3), art.44 alin.(3), art.67, art.86 alin.(3), anexa; abrogă art.88
dispune republicarea
  L. nr.230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
modifică art. 33, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (3), art. 43 alin. (3), art. 67, art. 86 alin. (3), anexa
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
suspendă aplicarea prevederilor art.49 alin.(3) pâna la data de 31 dec.2005
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
suspendă până la data de 31 decembrie 2006 alin. (3) al art. 49
  L. nr.381/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
abrogă art.84 alin.(2)
  L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.G. nr.58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.U.G. nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- art. 49 alin.(3)
  L. nr.499/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- aprobă cu modificări O.G. nr. 58/2006 și modifică art. 25 alin. (1) lit. d)
  L. nr.120/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006
  O.U.G. nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
- prevederile art. 49 alin. (3) referitoare la creșterea alocațiilor bugetare nu se aplică în anul 2009
  L. nr.305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- modifică art. 65 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- prevederile art. 49 alin. (3) referitoare la creșterea alocațiilor bugetare nu se aplică în anul 2010
  O.U.G. nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării
- modifică art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (4); abrogă art. 47 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (3), art. 18, art. 26 alin. (2), art. 32, art. 33, art. 40 alin. (2), art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50, art. 58 alin. (3) lit. b), art. 60 alin. (1), art. 67, art. 68, art. 75, art. 76, art. 81, art. 87, anexa; introduce alin. (3) la art. 2, art. 81, lit. e) și f) la art. 16, alin. (2) la art. 22, alin. (3) la art. 23, alin. (2) la art. 29, alin. (4) la art. 40, art. 441, lit. c1) la art. 48, art. 671, art. 701, lit. e) la art. 74 alin. (1), alin. (4) la art. 74; abrogă art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 63, art. 64 alin. (1) și (2), art. 70 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 78, art. 79 alin. (1) și (2), art. 83, art. 84 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- modifică art. 17 alin. (3); înlocuiește în cuprinsul ordonanței sintagma "în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale" cu sintagma "după caz, în coordonarea/subordinea unui organ de specialitate al administrației publice centrale sau a unei instituții de învățământ superior de stat acreditate, prin reorganizare sau înființare, potrivit legii"
  O.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- modifică art. 49 alin. (3), art. 58 alin. (5), art. 60 alin. (2); introduce art. 82, lit. g) la art. 16, alin. (11) la art. 33, alin. (21) și (22) la art. 33, alin. (31) la art. 33, alin. (51) la art. 33, alin. (61) la art. 33, alin. (71) la art. 33, alin. (10) la art. 33, alin. (11) la art. 50, alin. (11) la art. 60, alin. (11) - (13) la art. 67, alin. (7) și (8) la art. 67, alin. (11) la art. 68, alin. (3) la art. 68; completează anexa; abrogă art. 35 alin. (2)
  O.U.G. nr.108/2017 privind prorogarea unui termen
- prorogă termenul prevăzut la art. 33 alin. (11) până la data de 31 decembrie 2018
  L. nr.106/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
  L. nr.222/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 6/2011 și modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3) lit. b), art. 7 lit. b)-g), art. 8 lit. a) și b), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3) și (4), art. 17 alin. (3), art. 18, art. 49 alin. (1) și (6), art. 67 alin. (1), art. 701, art. 75 alin. (4) si anexa; -introduce lit. f) la art. 74 alin. (1); -abrogă art. 24 alin. (3) si art. 68 alin. (1)
  L. nr.241/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- aprobă cu modificări si completări O.G. nr. 41/2015 si modifică art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 33alin. (22), art. 33 alin.(3), art. 33 alin. (4), art. 33 alin. (7), art. 47 alin. (8), art. 50 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 67 alin. (11), art. 67 alin. (7); introduce alin. (12) la art. 33, alin. (11) la art. 60; abrogă art. 33 alin. (11), art. 33 alin. (21), art. 33 alin. (31), art. 33 alin. (5), art. 33 alin. (51), art. 33 alin. (6), art. 33 alin. (61), art. 33 alin. (71), art. 33 alin. (8) si (9), art. 33 alin. (10), art. 50 alin. (11), art. 60 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 67 alin. (12) si (13), art. 67 alin. (2)-(6), art. 68 alin. (11)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2022
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2023
  L. nr.25/2023 privind integrarea voluntară a organizatiilor de cercetare, dezvoltare si inovare din România în Spatiul European de Cercetare, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică
- modifică art. 11 si art. 18 (la data de 10 februarie 2023)
  O.U.G. nr.43/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică
- introduce art. 401 - 404; abrogă art. 40; în tot cuprinsul ordonantei, sintagmele „Ministerul Cercetării si Inovării, denumit în continuare autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare” si „autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării”
dispune republicarea
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. 21
  L. nr.327/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică
- aprobă O.U.G. nr. 43/2023 si modifică art. 401 alin. (2) si (3); introduce alin. (51) la art. 401, alin. (7) si (8) la art. 401
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2025


Duminică, 23 iunie 2024, 15:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.