LEGE nr.500 din 11 iulie 2002
privind finanțele publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.411/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat a unei activități finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin H.G. nr.598/2014)
  H.G. nr.1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.1.521/2002 privind aprobarea bugetului Trezoreriei statului pe anul 2003
  H.G. nr.1.485/2002 privind instituirea Programului național "Centenarul Ion Irimescu - 2003"
  H.G. nr.1.563/2002 privind înființarea pe lângă Centrul Național al Cinematografiei a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.1.504/2002 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O.G. nr.3/2016)
  H.G. nr.1.564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Județean Harghita pentru finanțarea proiectului "Alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe direcția de consum Tușnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplița și Brădești-Zetea, județul Harghita
  H.G. nr.1.565/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale din județul Covasna pe anul 2003
  H.G. nr.1.566/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Județean Bihor și consiliilor locale din județul Bihor
  H.G. nr.1.567/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Județean Sălaj pentru finanțarea proiectului "Conductă de transport gaze naturale de presiune înaltă Zalău-Șimleu Silvaniei, județul Sălaj"
  H.G. nr.1.589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  O. nr.1.772/2002 al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (abrogat prin O. nr.86/2005)
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  H.G. nr.1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județele Neamț și Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003
  H.G. nr.4/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Fundația Europeană "Titulescu"
  H.G. nr.7/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.9/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz"
  H.G. nr.10/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești"
  H.G. nr.21/2003 privind suplimentarea bugetelor Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.27/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.33/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sporirea capacității de circulație pe centura Ploiești Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)", județul Prahova
  O. nr.33/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea datei de plată a salariilor pentru instituțiile publice din sistemul sanitar
  H.G. nr.59/2003 privind înființarea de către Ministerul Sănătății și Familiei a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.63/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la prima transmisiune radio în România
  H.G. nr.76/2003 privind finanțarea realizării Monumentului Luptei Anticomuniste
  H.G. nr.78/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru plata contribuției României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena
  H.G. nr.79/2003 privind înființarea pe lângă Academia Română și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.113/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Constanța
  H.G. nr.118/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea liniei de cale ferată Craiova- Calafat, componentă a Coridorului IV Paneuropean (ramura sudică)"
  H.G. nr.103/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.114/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru reconversia de pe păcură pe gaz metan a Centralei termice de zonă din municipiul Rădăuți, județul Suceava
  H.G. nr.126/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineret în regim de închiriere, în municipiul București, bd. Timișoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6"
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  H.G. nr.152/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.153/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru achiziționarea operei de artă "Le chevalier endormi I" și transmiterea acesteia în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României
  H.G. nr.148/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sediu Tribunal Argeș", județul Argeș
  H.G. nr.130/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în județul Vâlcea
  H.G. nr.181/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Harghita
  H.G. nr.182/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2002 privind instituirea Programului național "Centenarul Ion Irimescu - 2003"
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
  H.G. nr.200/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.207/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea și consolidarea drumurilor comunale afectate de calamități din satul Pintec, comuna Tulgheș, județul Harghita
  H.G. nr.224/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sporirea capacității de circulație pe DN 7 - km 11+200-km 31+600 și DN 71 - km 0+000-km 11+200", județele Ilfov și Dâmbovița
  H.G. nr.227/2003 privind aprobarea condițiilor pentru instalarea, operarea, întreținerea și menținerea la nivelul cerințelor a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și pentru înființarea unei activități pe lângă Serviciul de Telecomunicații Speciale, finanțată integral din venituri proprii (abrogat prin H.G. nr.458/2008)
  H.G. nr.231/2003 privind suplimentarea bugetului Consiliului Național al Audiovizualului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.236/2003 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea unor acțiuni dedicate Anului european al persoanelor cu handicap
  H.G. nr.253/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art.67
  H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
art 52 lit f
  H.G. nr.277/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
art.30
  H.G. nr.296/2003 privind atribuirea unui imobil pentru funcționarea "Casei ONU" la București
  H.G. nr.286/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului energetic național prin modernizarea stației de 400/220/110 kV Iernut", județul Mureș
  H.G. nr.287/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației Fundeni 220/110 kV", județul Ilfov
  H.G. nr.288/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului energetic național prin modernizarea stației 400/220/110 kV Gutinaș", județul Bacău
  H.G. nr.289/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului energetic național prin retehnologizarea stației electrice 400/220/110 kV Brazi Vest", județul Prahova
  H.G. nr.291/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.269/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Buzău
  H.G. nr.324/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art.67
  H.G. nr.385/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale inundațiilor produse în județul Argeș
  H.G. nr.387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.403/2003 privind aprobarea programului "Aniversarea a 85 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918"
art. 30 alin. (2) si (3)
  H.G. nr.404/2003 privind aprobarea programului "Comemorare Ștefan cel Mare și Sfânt - 500 de ani"
art. 30 alin. (2) si (3)
  O. nr.459/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice (abrogat prin O. nr.86/2005)
art.53.
  H.G. nr.428/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Muzeul Național de Artă al României
  H.G. nr.430/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru lucrările de restaurare a Ateneului Român
  H.G. nr.441/2003 privind acordarea unor ajutoare persoanelor care beneficiază de protecție în cadrul instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap și pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat destinate protecției speciale a persoanelor cu handicap
  H.G. nr.444/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și obiectivului de investiții "Complex multifuncțional"
  O. nr.520/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
art. 74 alin. (1)
  H.G. nr.451/2003 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian
  H.G. nr.460/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, consiliilor județene și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  H.G. nr.465/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru comuna Dridu, județul Ialomița
  H.G. nr.466/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Complexul Monahal Ortodox "Radu Vodă" din municipiul București
  H.G. nr.462/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente ale autorităților administrației publice locale din județul Hunedoara
  H.G. nr.469/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Centrul de Transplant Medular Timișoara
  H.G. nr.470/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.471/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Gorj
  H.G. nr.487/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Argeș
  H.G. nr.501/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.512/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru Comitetul Olimpic Român
  H.G. nr.520/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Iași
  H.G. nr.528/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Olt
  H.G. nr.531/2003 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.545/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.551/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.552/2003 privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2003
  H.G. nr.562/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Ialomița
  H.G. nr.592/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art.67
  H.G. nr.583/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru Așezământul sociocaritativ "Providența", municipiul Iași, din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.567/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.593/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Arad
  H.G. nr.594/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.595/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.598/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării, în perioada 30 mai - 8 iunie 2003, a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a X-a
  H.G. nr.608/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren și a potențialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, județul Prahova
  H.G. nr.625/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
  H.G. nr.613/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.630/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110 kV Sibiu Sud", județul Sibiu
  H.G. nr.633/2003 privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art.67
  H.G. nr.642/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 551/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.643/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.656/2003 privind înființarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc (abrogat prin H.G. nr.1.372/2009)
art. 30 alin. 2
  H.G. nr.659/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea, în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană, a Colecției de artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar"
  H.G. nr.661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989
  H.G. nr.683/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.687/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru Universitatea din București în vederea continuării lucrărilor de consolidare și reparații capitale la clădirea Facultății de Teologie Ortodoxă din București
  O. nr.937/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind împuternicirea organelor de executare ale Autorității Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003
  H.G. nr.703/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Bihor, Botoșani, Maramureș, Suceava, Teleorman, Timiș și Vâlcea
art. 30 alin. (4)
  H.G. nr.717/2003 pentru suplimentarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARAD, Măsura 2.1 - "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale"
  H.G. nr.718/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere sediu Tribunal Dolj și Curte de Apel Craiova"
  H.G. nr.802/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei pentru finalizarea lucrărilor de investiție la Mănăstirea "Sfântul Ilie" Toplița și a celorlalte lucrări de investiție la mănăstirile și bisericile din județele Harghita și Covasna
  H.G. nr.777/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Dolj
  H.G. nr.787/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.792/2003 privind autorizarea Academiei Române de Aviație de a contracta o finanțare de tip leasing financiar
art.42 alin.(1) lit.a)
  H.G. nr.814/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Teatrul Național "I. L. Caragiale" din București
  H.G. nr.807/2003 pentru aprobarea înființării pe lângă Serviciul de Protecție și Pază a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
  H.G. nr.834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultură al Romilor (abrogat prin H.G. nr.609/2009)
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.836/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor de consolidare și restaurare a sinagogii din Orăștie
  H.G. nr.847/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea decorației exterioare a Bisericii Eroilor Martiri din Decembrie 1989
  H.G. nr.848/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru Parohia Perieți, județul Olt
  H.G. nr.852/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Brăila
  H.G. nr.853/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru finalizarea investiției "Amenajare și extindere Cămin Spital Liliești - Băicoi - corp spălătorie"
  H.G. nr.854/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru sprijinirea unor unități de cult ce aparțin cultelor religioase recunoscute în România
  H.G. nr.851/2003 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
art. 52 alin. (7)
  H.G. nr.873/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării Festivalului-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești "Trofeul tinereții" - Amara 2003
  H.G. nr.872/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin H.G. nr.183/2005)
art. 67
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
  H.G. nr.907/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru organizarea și desfășurarea, în anul 2003, a Festivalului Internațional "Cerbul de Aur"
  H.G. nr.938/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de irigații Terasa Nicorești-Tecuci", județul Galați
  H.G. nr.939/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de irigații Sadova-Corabia", județele Dolj și Olt
  H.G. nr.1.011/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bistrița-Năsăud
art.30 alin. (4)
  H.G. nr.1.012/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru realizarea de lucrări de modernizare și retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea consiliilor județene și locale
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.986/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru organizarea și desfășurarea în România a etapei 2003 a Campionatului Mondial de Supermoto 2003-2006
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
art.6
  H.G. nr.1.038/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.060/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru județul Satu Mare
  H.G. nr.1.064/2003 privind organizarea la București, în perioada 14-15 octombrie 2003, a Summitului est-european pentru investiții
  H.G. nr.1.076/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru organizarea "Casei României" cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Atena - 2004
  H.G. nr.1.091/2003 privind acordarea unor ajutoare
  H.G. nr.1.086/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea organizării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 1.850 de ani de atestare documentară a stațiunii Băile Herculane, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.090/2003 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 661/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru proiectarea și demararea lucrărilor de construire a Memorialului Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989
  H.G. nr.1.094/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.106/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluența Canalului Dunăre-Marea Neagră cu Dunărea și în bieful I al acestuia
  H.G. nr.1.107/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.1.114/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei-Universitate"
  H.G. nr.1.124/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Gorj și Mehedinți
  H.G. nr.1.127/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Episcopia Râmnicului
  H.G. nr.1.143/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru instituțiile de învățământ special, în vederea susținerii cheltuielilor de întreținere a copiilor cu deficiențe de vedere
  H.G. nr.1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii" Aichi, Japonia
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.1.155/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași
  H.G. nr.1.202/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Orașului Plopeni, județul Prahova, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local
  H.G. nr.1.214/2003 privind suplimentarea bugetului Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.1.218/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploiești, județul Prahova
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  H.G. nr.1.230/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
art.30 alin. (3)
  H.G. nr.1.245/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art.67
  H.G. nr.1.264/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Alba și Vâlcea
  H.G. nr.1.266/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.269/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2003 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.273/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.1.274/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2003 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Protoieria Pașcani, județul Iași
  H.G. nr.1.275/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Mănăstirea Ortodoxă Râmeț din județul Alba
  H.G. nr.1.276/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Patriarhia Ortodoxă Română
  H.G. nr.1.277/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Administrația Patriarhală
  H.G. nr.1.278/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru județul Mureș
  O. nr.1.577/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
art.74 alin. (1)
  H.G. nr.1.304/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.302/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava
  H.G. nr.1.303/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.327/2003 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.329/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor în vederea achiziționării unor bunuri culturale de patrimoniu
  H.G. nr.1.330/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru județul Brașov
  H.G. nr.1.331/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Harghita
  H.G. nr.1.328/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Oficiul Parohial Romano-Catolic din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
  H.G. nr.1.333/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Parohia Romano-Catolică "Sfântul Ioan Botezătorul" din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
  H.G. nr.1.336/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru județul Arad
  H.G. nr.1.337/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat și cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum și pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale
  H.G. nr.1.342/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului
  H.G. nr.1.343/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenționarea energiei termice livrate populației din municipiul Tulcea
  H.G. nr.1.345/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru lucrări de dragaj la confluența Canalului Dunăre - Marea Neagră cu Dunărea și în bieful I al acestuia
  H.G. nr.1.349/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea decontării lucrărilor executate la obiectivele de investiții Unitatea 2 - CNE Cernavodă 5 x 700 MWE și consolidarea sediului Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea"
  H.G. nr.1.365/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Alba
  H.G. nr.1.368/2003 privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.370/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Agenției pentru Strategii Guvernamentale
  H.G. nr.1.371/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
  H.G. nr.1.372/2003 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.374/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.375/2003 privind suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.376/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Parohia Ortodoxă "Schimbarea la față" din Cluj-Napoca, județul Cluj
  H.G. nr.1.377/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Iași
  H.G. nr.1.378/2003 privind alocarea unor fonduri suplimentare pentru refacerea imobilelor afectate de incendiul din data de 27 mai 2003 în orașul Borșa - cartierul Baia Borșa
  H.G. nr.1.379/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru municipiul București
  H.G. nr.1.380/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003 pentru finanțarea premiilor aferente rezultatelor obținute la Campionatul Mondial de Karate SKDUN pentru seniori - 2003, din Anglia
  H.G. nr.1.385/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a rețelei de distribuție a apei în municipiul Piatra-Neamț", județul Neamț
  H.G. nr.1.403/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, pentru Mânăstirea Ortodoxă Râmeț din județul Alba
  H.G. nr.1.404/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Bihor
  H.G. nr.1.406/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru municipiul București
  H.G. nr.1.407/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Ministerului Sănătății
  H.G. nr.1.409/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.435/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Covasna
  H.G. nr.1.422/2003 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004
art. 16 alin. (1) lit. f)
  H.G. nr.1.427/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Ișalnița", județul Dolj, din cadrul Societății Comerciale "Electrocentrale" București - S.A
  H.G. nr.1.434/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 1", județul Hunedoara
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
art. 19 lit. d),
  O. nr.1.747/2003 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.86/2005)
art.53
  H.G. nr.1.438/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru efectuarea unor cheltuieli determinate de organizarea sau participarea la realizarea unor acțiuni dedicate Pomului de Crăciun
  H.G. nr.1.439/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.440/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.443/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.444/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.1.445/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru cheltuieli care se suportă din bugetele locale
  H.G. nr.1.446/2003 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  H.G. nr.1.447/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.448/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.449/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în unele județe
  H.G. nr.1.450/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru refacerea și consolidarea drumurilor comunale afectate de inundațiile produse în comuna Corbu, județul Harghita
  H.G. nr.1.451/2003 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2003 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județele Neamț și Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003
  H.G. nr.1.456/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003
  H.G. nr.1.494/2003 privind diminuarea cheltuielilor și deficitului bugetului de stat și modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003
art.III alin. (2)
  H.G. nr.1.512/2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.1.492/2003 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  O. nr.1.819/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.501/2013)
art. 60 alin. (1) lit. b)
  H.G. nr.1.575/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Județean Harghita pentru finanțarea proiectului "Alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe direcția de consum Tușnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplița și Brădești-Zetea, județul Harghita"
  H.G. nr.18/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de aniversarea a 145 de ani de la Unirea Principatelor Române Moldova și Muntenia
  H.G. nr.34/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse pe versantul Nord-Est al municipiului Suceava, județul Suceava
  H.G. nr.35/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.36/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin
  H.G. nr.41/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.63/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, afectate de cutremurele din 24 mai și 2 august 2002
  H.G. nr.98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 și km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București"
  H.G. nr.104/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.112/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sibiu
  H.G. nr.113/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.124/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.125/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea finanțării unor lucrări de reamplasare a Monumentului Eroilor Comuniști (abrogat prin H.G. nr.440/2004)
  H.G. nr.127/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Teleorman
  H.G. nr.131/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.135/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Covasna
  H.G. nr.142/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.133/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Satu Mare
  H.G. nr.136/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Harghita
  H.G. nr.132/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.134/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sălaj
  H.G. nr.182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții din cadrul programului "38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
  O. nr.159/2004 al ministrului sănătății privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar și trimestrial de unitățile sanitare cu paturi
  H.G. nr.183/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.187/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și a bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2004
  H.G. nr.188/2004 privind organizarea la București, în perioada 9-11 martie 2004, a Conferinței "Oportunități de investiții în Europa Centrală și de Est"
  H.G. nr.227/2004 privind acoperirea unor cheltuieli de funcționare a Comisiei de istorici pentru studierea Holocaustului
  H.G. nr.281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru finanțarea cheltuielilor aferente realizării și amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad
  H.G. nr.282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.306/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.296/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110/10 KV București Sud"
  H.G. nr.332/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea "Sfântul Dimitrie" - Sighișoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia
  H.G. nr.369/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.389/2004 privind suplimentarea bugetului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.399/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.401/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.424/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de finalizare a Catedralei "Învierea Domnului" din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
  H.G. nr.454/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.444/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.472/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Arad
  H.G. nr.442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundații și alunecări de teren", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială și cofinanțat de la bugetul de stat
  H.G. nr.443/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la bugetul de stat
  H.G. nr.460/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.463/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa I
  H.G. nr.464/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Mehedinți
  H.G. nr.465/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.467/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.462/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Compatibilizarea instalațiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generație pe Magistrala 1, Magistrala 3 și Tronsonul de legătură"
  H.G. nr.461/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului "Modernizarea instalațiilor pe magistralele 1, 2, 3 și Tronsonul de legătură de metrou"
  H.G. nr.449/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.514/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru realizarea unor obiective de investiții și efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor județene și comunale
  H.G. nr.516/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Biserica Ortodoxă Română "Schimbarea la Față" din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului
art. 42 alin. (2)
  H.G. nr.585/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Dâmbovița
  H.G. nr.572/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin»"
  H.G. nr.612/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.611/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Vâlcea
  H.G. nr.623/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.606/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.638/2004 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.86/2005)
art.53
  H.G. nr.629/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.648/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.651/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.636/2004 privind aprobarea plății, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a sumelor aferente cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli aferente procesului intentat de statul român pentru recuperarea imobilului său din localitatea Saranda - Albania ("Casa Iorga")
  H.G. nr.635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.680/2004 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării ediției a IV-a a Festivalului Internațional al Cântecului pentru Copii și Adolescenți "Steaua de Aur"
  H.G. nr.684/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași
  H.G. nr.685/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 Universității "Nicolae Titulescu" din București pentru finalizarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții "Cămin studențesc" (abrogat prin H.G. nr.816/2004)
  H.G. nr.690/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.692/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.700/2004 pentru modificarea art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2004 privind organizarea, în perioada 26-28 mai 2004, a Reuniunii șefilor de stat din Europa Centrală
  H.G. nr.701/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.702/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea
  H.G. nr.722/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.705/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Timiș
  H.G. nr.707/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru finanțarea participării României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii", Aichi, Japonia
  H.G. nr.745/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.743/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizarea și retehnologizarea fluxului de activități tehnologice în scopul întreținerii și reparației aeronavelor C-130 HERCULES" la Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A. București
  H.G. nr.728/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Palatul Baroc din municipiul Timișoara, județul Timiș
  H.G. nr.770/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, în vederea organizării de către Direcția pentru Protecția Copilului a Sectorului 2 al Municipiului București a unor manifestări specifice dedicate Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie 2004
  H.G. nr.771/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.772/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.775/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării, în perioada 28 mai - 6 iunie 2004, a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a XI-a
  H.G. nr.792/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Sebeș, pe DN 7"
  H.G. nr.793/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Orăștie, pe DN 7"
  H.G. nr.794/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Deva, pe DN 7"
  H.G. nr.807/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Buzău
  H.G. nr.815/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.835/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.822/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa II
  H.G. nr.840/2004 privind organizarea la București, în perioada 13-14 iulie 2004, a Conferinței Ministeriale a Procesului de Cooperare Dunăreană
  H.G. nr.845/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.849/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
  H.G. nr.846/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Institutul Național de Statistică
  H.G. nr.883/2004 privind finanțarea începerii lucrărilor de realizare a primei etape a Ansamblului monumental "Glorie Eternă Eroilor și Revoluției Române din Decembrie 1989"
  H.G. nr.897/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Terminal de pasageri în Portul Constanța"
  H.G. nr.925/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.943/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.944/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.945/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare drum național DN 19D km 0+000-10+200"
  H.G. nr.949/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de construcție a Catedralei "Maica Domnului" din orașul Gura Humorului, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.956/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I", județul Mehedinți
  H.G. nr.980/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.981/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.982/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.1.035/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare electrofiltru, stație de tratare condensat, instalații electrice și de automatizare aferente blocului energetic nr. 3 de 330 MW din CTE Rovinari", județul Gorj
  O. nr.1.012/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.86/2005)
art.53
  H.G. nr.1.054/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.060/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Prahova
  O.G. nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Art. 6
  O.G. nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
art.6
  H.G. nr.1.116/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reamenajarea spațiilor din trei imobile destinate activității de emitere și evidență a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere și a pașapoartelor
  H.G. nr.1.118/2004 privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea unor acțiuni ocazionate de participarea României la Jocurile Olimpice de Vară, Atena 2004
  H.G. nr.1.140/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări la Așezământul socio-caritativ "Providența" din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
  H.G. nr.1.142/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa III
  H.G. nr.1.177/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.183/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.186/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.176/2004 privind organizarea la București, în perioada 23-25 septembrie 2004, a Conferinței de Evaluare Economică pe Termen Mediu (CMTEA)
  H.G. nr.1.191/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.1.159/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni
art.19 si 79
  H.G. nr.1.261/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.262/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în perioada 27 iulie - 1 august 2004
  H.G. nr.1.279/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
  H.G. nr.1.275/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Patriarhia Română - Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia
  H.G. nr.1.320/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, în vederea elaborării studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de edificare a unei "Clădiri de servicii guvernamentale"
  H.G. nr.1.321/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.318/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
  H.G. nr.1.310/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.327/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.2.404/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justiției (abrogat prin O. nr.1.008/C/2006)
  H.G. nr.1.344/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor produse de calamități în comuna Agăș, județul Bacău
  O.G. nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
art.6
  H.G. nr.1.356/2004 pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliați la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 și suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agenției Naționale pentru Sport
art.30 alin.(2)
  H.G. nr.1.360/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 pentru județul Arad, în vederea finalizării Parcului reconcilierii româno-maghiare din municipiul Arad, județul Arad
  H.G. nr.1.350/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.365/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.1.364/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.357/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba"
  H.G. nr.1.366/2004 pentru aprobarea finanțării "Studiului privind consecințele asupra mediului, precum și cele economice și sociale în Rezervația Biosferei Delta Dunării România, determinate de construcția canalului Bîstroe din Rezervația Biosferei Dunărea- Ucraina"
  H.G. nr.1.370/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru acoperirea cheltuielilor privind bursele cursanților și stagiarilor la programele de formare specializată pentru managerii publici
  H.G. nr.1.371/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Bucureștilor - parohia "Sf. Spiridon Vechi"
  H.G. nr.1.395/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.396/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.1.397/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.411/2004 privind aprobarea înființării, pe lângă Serviciul Român de Informații, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.1.424/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Arad
  H.G. nr.1.425/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru municipiul Lupeni, județul Hunedoara
  H.G. nr.1.445/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.444/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.455/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, în vederea inaugurării Muzeului Național de Artă Contemporană
  H.G. nr.1.457/2004 privind aprobarea organizării și finanțării seminarului internațional cu tematica "Prevenirea și combaterea bioterorismului", în perioada 6-10 octombrie 2004
  H.G. nr.1.468/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală, derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa IV
  H.G. nr.1.484/2004 pentru aprobarea Programului național "Sport în cartier" privind construcția și amenajarea a 1.000 de terenuri de sport în perioada 2004-2008
art.42 alin.(1) lit.a)
  H.G. nr.1.502/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.509/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.510/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiții din cadrul programului "38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului "38.000 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.1.512/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.517/2004 privind sistarea obiectivelor de investiții la capacitățile aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 159/1980 și nr. 332/1984, nepuse în funcțiune până la data de 31 decembrie 1990 la Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A. București
  H.G. nr.1.520/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.524/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.525/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.533/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
  H.G. nr.1.534/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea Ortodoxă Râmeț din județul Alba
  H.G. nr.1.535/2004 privind deschiderea consulatelor generale ale României la Vrsac, Serbia și Muntenegru, Sevilla, Regatul Spaniei, și a agențiilor consulare la Trieste și Torino, Republica Italiană
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.1.536/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.537/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.554/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.1.555/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.1.565/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.566/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru organizarea unei expoziții de pictură românească contemporană la sediul Parlamentului European de la Bruxelles
  H.G. nr.1.567/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.1.568/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.1.569/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.570/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.1.571/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Direcția Generală de Protecție și Anticorupție
  H.G. nr.1.573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investiții din cadrul Programului "Construcție de săli de sport", derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova"
art.42 alin. (2)
  H.G. nr.1.600/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.602/2004 privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru ședințele Guvernului
art.30 alin. (2)
  H.G. nr.1.604/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.605/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.606/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Alba
  H.G. nr.1.591/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  H.G. nr.1.607/2004 pentru înființarea Centrului român de informare și documentare în domeniul de activitate al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE și a Punctului de informare și documentare OCDE la București
art.30 alin. (2)
  O. nr.1.491/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreținerea, repararea și construirea de drumuri locale (abrogat prin O. nr.504/2005)
art.3 alin. (2)
  H.G. nr.1.615/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea "Sfântul Dimitrie" - Sighișoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia
  H.G. nr.1.616/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.622/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.623/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.641/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.1.642/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.651/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.633/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Retehnologizarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget", județul Vâlcea
  H.G. nr.1.637/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Montare instalații de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 și 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.", județul Gorj
  H.G. nr.1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15" și "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15"
  H.G. nr.1.654/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.655/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Facilități pentru accesul persoanelor cu handicap în rețeaua de metrou București"
  H.G. nr.1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
  H.G. nr.1.676/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.1.677/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.1.678/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vaslui
  H.G. nr.1.679/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.1.680/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.673/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.674/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.1.675/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Buzău
  H.G. nr.1.671/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului
  H.G. nr.1.686/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.1.563/2004 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.727/2004 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.729/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.731/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.733/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.735/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.757/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.763/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.761/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.762/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.780/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Catedrala Ortodoxă Română "Sfânta Treime" din municipiul Baia Mare, județul Maramureș
  H.G. nr.1.787/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
  H.G. nr.1.788/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.1.792/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului", comuna Adâncata, județul Suceava
  H.G. nr.1.793/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții
  H.G. nr.1.795/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru organizarea Centenarului Filarmonicii "Oltenia" Craiova în perioada 26 noiembrie - 17 decembrie 2004
  H.G. nr.1.796/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.797/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române
  H.G. nr.1.800/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala Ordotoxă "Eroii Neamului" - Carei din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
  H.G. nr.1.826/2004 pentru suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.798/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.856/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2004 a Zilei Naționale a României și a 86 de ani de la Marea Unire
  H.G. nr.1.857/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Centrului de studii patristice și ecumenice de la Mănăstirea Nicula, județul Cluj, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.1.858/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea unor culte religioase din România
  H.G. nr.1.859/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Catedrala Ortodoxă Gura Humorului, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.860/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.861/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Mănăstirea Bârsana, județul Maramureș, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului
  H.G. nr.1.862/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări de restaurare și întreținere la Palatul Patriarhiei și la Biserica Mare din Complexul Mănăstirii Antim, din municipiul București
  H.G. nr.1.863/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție și reparații la Mănăstirea Salva, județul Bistrița Năsăud, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului
  H.G. nr.1.851/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Agenția pentru Strategii Guvernamentale
  H.G. nr.1.852/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru orașul Predeal, județul Brașov
  H.G. nr.1.853/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.854/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru continuarea lucrărilor la Așezământul de öistență Socială "Sfântul Apostol Andrei" - Fălticeni, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.855/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Gorj
  H.G. nr.1.871/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.908/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Vâlcea
  H.G. nr.1.910/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.912/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție la Orfelinatul de copii "Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana" din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
  H.G. nr.1.913/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.915/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.916/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.918/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.929/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz", județele Olt și Teleorman
  H.G. nr.1.933/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.934/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.953/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.954/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.1.955/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru Episcopia Caransebeșului, în vederea construirii, reparării și reabilitării unor lăcașuri de cult din județul Caraș-Severin
  H.G. nr.1.963/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.968/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Menținerea siguranței în exploatare și alinierea la exigențele actuale, aferente funcționării instituțiilor publice centrale, a imobilului din București, Calea Victoriei nr. 152 - sediul Ministerului Economiei și Comerțului"
  H.G. nr.1.971/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.957/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de construcție și restaurare la unele unități de cult
  H.G. nr.1.958/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Bisericii Ortodoxe "Sfântul Sava" din municipiul Buzău
  H.G. nr.1.960/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Parohia Romano-Catolică Bacău
  H.G. nr.1.961/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Institutul Național de Statistică
  H.G. nr.1.962/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.965/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.966/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.1.970/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.956/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru executarea lucrărilor de aducțiune a apei potabile pentru Mănăstirea Sucevița, județul Suceava
  H.G. nr.1.981/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Călărași
  H.G. nr.1.983/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.988/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.2.015/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții și pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.2.019/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.020/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.010/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.2.013/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.2.014/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de construcție la Biserica Ortodoxă "Sfântul Apostol Toma" din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
  H.G. nr.2.021/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Prefectura Județului Galați
  H.G. nr.2.025/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea Lainici, județul Gorj, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Craiovei
  H.G. nr.2.027/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă "Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon" din incinta Schitului "Sfântul Mina" din orașul Târgu Neamț, județul Neamț
  H.G. nr.2.029/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române
  H.G. nr.2.046/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.023/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.041/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.043/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.035/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției - Direcția Generală de Protecție și Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.036/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.038/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.039/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.030/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.031/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.032/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.037/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.062/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Extinderea Centralei Electrice de Termoficare București Vest cu unități moderne de cogenerare", municipiul București - Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A. și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/2003 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de extindere a CET București Vest cu capacități noi, de cogenerare, în tehnologie modernă
  H.G. nr.2.081/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Extindere spații de învățământ și cercetare la «Centrul de documentare, educație continuă și transfer tehnologic din cadrul Universității Politehnica din Timișoara»"
  H.G. nr.2.112/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Centrul de transfer tehnologic CETRANSINO din cadrul Universității din Pitești"
  H.G. nr.2.121/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.123/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.125/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.126/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.128/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.129/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru repatrierea unei părți importante din opera sculptorului George Apostu
  H.G. nr.2.120/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.2.138/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.2.161/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocurilor energetice nr. 3 și 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.", județul Gorj
  H.G. nr.2.162/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.163/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Autoritatea Națională pentru Tineret, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.171/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 pentru județul Gorj
  H.G. nr.2.210/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru efectuarea lucrărilor de reparații la unele unități de cult
  H.G. nr.2.211/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
  H.G. nr.2.212/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.213/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.214/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.217/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.218/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin
  H.G. nr.2.220/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.221/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Mănăstirea "Brâncoveanu" din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului
  H.G. nr.2.222/2004 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli și a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații între anii 1996-2004 în județul Arad
  H.G. nr.2.223/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vâlcea
  H.G. nr.2.224/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Mureș
  H.G. nr.2.226/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Biserica "Adormirea Maicii Domnului", comuna Afumați, județul Ilfov
  H.G. nr.2.231/2004 privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.238/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.239/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.2.244/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.225/2004 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.2.228/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în anii 1998-2004, în județul Sibiu
  H.G. nr.2.232/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.2.234/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.235/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Gorj
  H.G. nr.2.236/2004 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.248/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.240/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.241/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Prahova
  H.G. nr.2.242/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Iași
  H.G. nr.2.243/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.250/2004 privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului "O Românie Frumoasă"
  H.G. nr.2.275/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.267/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul de dezvoltare rurală derulat prin Ministerul Administrației și Internelor, ciclul I, etapa V
  H.G. nr.2.310/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Caraș-Severin, pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada 19-20 noiembrie 2004
  H.G. nr.2.311/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Suceava
  H.G. nr.2.313/2004 privind diminuarea cheltuielilor și a deficitului bugetului de stat și suplimentarea cheltuielilor și a deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
  H.G. nr.2.314/2004 privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.316/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Argeș
  H.G. nr.2.317/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.321/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.322/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției - Direcția generală de protecție și anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.323/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.318/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.319/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.2.326/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.2.327/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Olt
  H.G. nr.2.328/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Sălaj
  H.G. nr.2.329/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Harghita
  H.G. nr.2.330/2004 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru județul Ilfov
  H.G. nr.2.312/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.315/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004
  H.G. nr.2.332/2004 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.353/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.305/2004 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  O. nr.1.862/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2004
art. 19 lit.d)
  H.G. nr.2.359/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.360/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.361/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.364/2004 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pe anul 2004
  H.G. nr.2.435/2004 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Sri Lanka
  H.G. nr.3/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1/2005 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare de urgență pentru Republica Indonezia și Regatul Thailandei
  O. nr.11/2005 al ministrului sănătății privind raportarea unor situații cu specific financiar
  H.G. nr.63/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 pentru Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian"
  O. nr.86/2005 al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
art. 53
  H.G. nr.90/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul óba
  H.G. nr.116/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Hunedoara
  O. nr.205/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
art. 53
  H.G. nr.156/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.159/2005 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.183/2005 privind înființarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.194/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Gorj și Harghita
  H.G. nr.212/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Oficiul Român pentru Adopții, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.213/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Dâmbovița
  H.G. nr.214/2005 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Festivalului Internațional "George Enescu" (abrogat prin H.G. nr.702/2006)
art. 50
  H.G. nr.239/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Mureș
  H.G. nr.238/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.257/2005 privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.294/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.311/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.301/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii școlare
  O. nr.504/2005 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane (abrogat prin O. nr.65/2016)
art. 3 alin. (2)
  H.G. nr.327/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Buzău
  H.G. nr.334/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a țării
  H.G. nr.373/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Biblioteca Națională"
  H.G. nr.391/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.395/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.396/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.397/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Dâmbovița
  H.G. nr.413/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului Energetic Național prin retehnologizarea stației 220 kV Paroșeni"
  H.G. nr.416/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlaturarea unor efecte ale calamitatilor naturale produse în judetul Timiș
  H.G. nr.418/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Braila
  H.G. nr.446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2004 și în primăvara anului 2005 și stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005
art. 30 alin. (4) si (5)
  H.G. nr.447/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru operaționalizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.468/2005 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii
art. 67
  H.G. nr.469/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Bega și Bârzava, județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.470/2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.597/2020)
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.493/2005 privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.496/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a țării
  H.G. nr.494/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.513/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Timiș
  H.G. nr.524/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.526/2005 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.553/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.590/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
art. 6
  O.U.G. nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
art. 6
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
art. 19 lit. d)
  H.G. nr.653/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  O. nr.980/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
art. 41 alin. (2)
  H.G. nr.680/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Sălaj
  H.G. nr.681/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Argeș
  H.G. nr.672/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Galați
  H.G. nr.673/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Vrancea
  H.G. nr.674/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Hunedoara
  H.G. nr.675/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.676/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Brăila
  H.G. nr.677/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Brăila
  H.G. nr.678/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.679/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.710/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în semestrul I al anului 2005
  H.G. nr.700/2005 privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2005, pentru finanțarea activităților de condiționare și depozitare în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din procesul de curățare și pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN-HH București
  H.G. nr.734/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.751/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Lainici din județul Gorj
  H.G. nr.735/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații infrastructurii din amenajările de desecare și de combatere a eroziunii solului din județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.722/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.768/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Harghita
  H.G. nr.764/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, precum și alocarea unei sume pentru județul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.762/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.820/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populația din județele Bacău, Brăila, Galați, Olt, Teleorman și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11-16 iulie 2005
  H.G. nr.821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.822/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.826/2005 privind aprobarea "Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor - continuare", derulat prin intermediul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  H.G. nr.829/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Bega și Bârzava, județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie - mai 2005
  H.G. nr.830/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna iulie 2005
  H.G. nr.833/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.834/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.835/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.836/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.872/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.864/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.883/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.884/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.885/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Călărași
  H.G. nr.887/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.888/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Brăila
  H.G. nr.899/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.904/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.905/2005 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.908/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării Festivalului Național de Teatru "I.L. Caragiale"
  H.G. nr.921/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.922/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Post de inspecție la frontiera Otopeni", "Post de inspecție la frontiera Constanța Nord" și "Post de inspecție la frontiera Constanța Sud", cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură
  H.G. nr.937/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.929/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul "Refacerea și consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundațiile din aprilie-mai 2005 în județele Timiș și Caraș-Severin", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la bugetul de stat
  H.G. nr.940/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.985/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populația din județele Dolj, Harghita, Iași, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 15-22 august 2005
  H.G. nr.971/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.972/2005 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.973/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Gorj
  H.G. nr.974/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Mureș
  H.G. nr.976/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Ialomița
  H.G. nr.977/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.986/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Autoritatea Națională pentru Tineret
  H.G. nr.964/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.975/2005 privind asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor prevăzute de legislația sanitară veterinară în scopul identificării animalelor domestice aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.1.080/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanțarea consultanței juridice și financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat "Esplanada", precum și pentru cofinanțarea asistenței tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.102/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1.119/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru organizarea expoziției "Coloniile Europene de Artă: Școala de la Baia Mare"
  H.G. nr.1.122/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  O. nr.179/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
art. 47 alin. (6)
  H.G. nr.1.132/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.1.439/2005 privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice pentru limitarea difuzării influenței aviare
  H.G. nr.798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna-Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)"
  H.G. nr.799/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 1H Zalău-Aleșd (km 0+000 - km 69+334)"
  H.G. nr.800/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
  H.G. nr.801/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183"
  H.G. nr.840/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Alexandria"
  H.G. nr.862/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Poșaga, județul Alba
  H.G. nr.881/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Craiova Sud"
  O. nr.1.163/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.164/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții generale pentru proiectele de grant și proiectele strategice pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.652/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorității Feroviare Române
  O. nr.1.224/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.919/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autoritățile administrației publice locale
  H.G. nr.929/2010 pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
art. 42 alin. (2)
  H.G. nr.938/2010 privind preluarea unei activități finanțate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului și Pădurilor
  O. nr.1.292/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces și participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.1.335/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 "Tranziția de la școală la viața activă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O. nr.752/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorității Navale Române (abrogat prin O. nr.1.010/2010)
  H.G. nr.993/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea la București, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării
  H.G. nr.1.001/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 5, sectorul București-Adunații Copăceni km 7+573-km 19+220"
  O. nr.793/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
  H.G. nr.1.014/2010 privind aprobarea înființării pe lângă Senatul României a unor activități finanțate integral din venituri proprii
  H.G. nr.1.056/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Suceava
  H.G. nr.1.053/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 - km 7+623"
art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2)
  H.G. nr.1.058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459"
  H.G. nr.1.063/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417"
  O. nr.1.510/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.1.089/2010 privind modificarea anexelor nr. 6A și 7 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 și km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București"
  H.G. nr.1.096/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refuncționalizare Spital Orășenesc «Dr. Maria Burghele», orașul Buftea"
art. 42 alin. (2)
  H.G. nr.1.116/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru organizarea evenimentelor care vor marca mișcarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987
  H.G. nr.1.118/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Vodă f.n., municipiul Fălticeni, județul Suceava"
  H.G. nr.1.121/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2010 a Zilei Naționale a României și a 92 de ani de la Marea Unire
  H.G. nr.1.126/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Palatul de Justiție Mehedinți"
  H.G. nr.1.145/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Mangalia"
  H.G. nr.1.149/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Budești"
  H.G. nr.1.150/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Adjud"
  H.G. nr.1.151/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta ocolitoare Zărnești DN 73A, km 26+900km 28+200"
  H.G. nr.1.152/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Fălticeni"
  H.G. nr.1.153/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Pucioasa"
  H.G. nr.1.154/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Buftea"
  H.G. nr.1.155/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Târgu Frumos"
  H.G. nr.1.156/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Târgu Jiu"
  H.G. nr.1.157/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Mihăilești"
  H.G. nr.1.158/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Dej"
  H.G. nr.1.159/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Filiași"
  H.G. nr.1.160/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 1A, Buftea-Centura Ploiești Vest, km 12+260km 64+400"
  H.G. nr.1.167/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Neamț și Brașov și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O.U.G. nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
art. 6
  O.U.G. nr.104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
art. 6
  H.G. nr.1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorități ale administrației publice locale
  O. nr.1.601/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 111 "Calitate în serviciile de ocupare" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.1.204/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.205/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Bistrița-Năsăud
  H.G. nr.1.225/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și extindere Palat de Justiție Oradea", județul Bihor
  H.G. nr.1.223/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții, grădinițe reabilitate cu 1, 2 și 3 săli de grupă, cuprinse în "Proiectul privind incluziunea socială", și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O. nr.1.683/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.1.238/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2010, în vederea susținerii editării publicațiilor culturale
  H.G. nr.1.247/2010 privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
  H.G. nr.1.243/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construcție seră - laborator insect-proof pentru micropropagarea și producerea de prebază la cartof la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov"
  H.G. nr.1.246/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Apărare și consolidare DN 57 Orșova-Pojejena și DN 57A Pojejena-Socol"
  H.G. nr.1.237/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul RotundaBuruienești, comuna Doljești, județul Neamț"
  H.G. nr.1.252/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Pavilion central și Pavilion fiziologia nutriției la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Balotești"
  H.G. nr.1.253/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov"
  H.G. nr.1.254/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții la Institutul Național de CercetareDezvoltare Agricolă Fundulea"
  H.G. nr.1.269/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  O. nr.1.012/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
  O. nr.2.839/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010
  H.G. nr.1.275/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.276/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj
  H.G. nr.1.280/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.281/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2010, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
  H.G. nr.1.297/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.306/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relații Interetnice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.308/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Vaslui
  H.G. nr.1.310/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Bacău
  H.G. nr.1.311/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.314/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finanțarea unor cheltuieli pentru finalizarea construcției și amenajării Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț
  H.G. nr.1.315/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.317/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru județul Covasna
  H.G. nr.1.318/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.319/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru premierea sportivelor care au obținut locul III la Campionatul European de Handbal Feminin, desfășurat în Norvegia și Danemarca în anul 2010
  H.G. nr.1320/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
  H.G. nr.1.323/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
  H.G. nr.1.325/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
  O. nr.1.751/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 113 "Profesioniști în piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  H.G. nr.1.374/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorități ale administrației publice locale
  H.G. nr.1.379/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unități administrativ-teritoriale
  O.U.G. nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  H.G. nr.1.390/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Timișoara-Lugoj"
  H.G. nr.1.391/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Timișoara cu profil de autostradă"
  H.G. nr.1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport (abrogat prin O.U.G. nr.85/2018)
art. 42-46
  H.G. nr.16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"
  H.G. nr.12/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții din județele Dâmbovița, Suceava, Argeș, Mureș, Bihor, Galați, Harghita, Sălaj, Satu Mare și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
  H.G. nr.24/2011 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Argeș și Botoșani și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  H.G. nr.15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
  H.G. nr.17/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reamenajare, retehnologizare și extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino București"
  O. nr.59/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010
  H.G. nr.29/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții Centru de primire în regim de urgență "Prinț și Cerșetor" din județul Covasna, din cadrul proiectului "Inițiativa Copiii Străzii"
  H.G. nr.30/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitare DN 66, tronson Petroșani-Simeria, km 136+000km 210+516"
  O. nr.11/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010
  O. nr.M6/2011 al ministrului apărării naționale privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea operativă a activităților la nivelul Ministerului Apărării Naționale (abrogat prin O. nr.M.121/2012)
art. 20 alin. (2)
  H.G. nr.42/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare", județul Maramureș, "Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus", județul Maramureș
  O. nr.41/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorității Navale Române
  H.G. nr.86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"
  O. nr.85/2011 al ministrului sănătății privind modificarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010
art. 62 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.101/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
  O. nr.1.635/2011 al ministrului finanțelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
art. 53
  O. nr.1.649/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
art. 19 lit. d) și e)
  H.G. nr.141/2011 pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgență umanitară din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă
  H.G. nr.157/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Găești"
  H.G. nr.149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 47 și 48
  H.G. nr.180/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reamplasare spații speciale de depozitare"
  O. nr.138/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române (abrogat prin O. nr.575/2011)
  O. nr.1.719/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
  H.G. nr.214/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
  H.G. nr.211/2011 privind suplimentarea bugetelor unor instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plății contribuțiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  H.G. nr.213/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  O. nr.163/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Rutiere Române - A.R.R. (abrogat prin O. nr.680/2011)
  O. nr.164/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Școlii Superioare de Aviație Civilă (abrogat prin O. nr.1.035/2011)
  H.G. nr.243/2011 pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea și managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în etapa I de implementare a programului
art. 42 alin. (2)
  H.G. nr.246/2011 privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  H.G. nr.254/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții din cadrul proiectului prioritar "10.000 km drumuri județene și de interes local" din Programul național de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  H.G. nr.265/2011 pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgență umanitară din Japonia
  O. nr.1787/2011 al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială
art. 19 lit. e)
  H.G. nr.270/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru participarea cu forțe la operația NATO de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Embargo) împotriva Libiei
  H.G. nr.271/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  H.G. nr.285/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea unor lucrări de decontaminare
  H.G. nr.277/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Golești, județul Vâlcea
  H.G. nr.278/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Vladimir, județul Gorj
  H.G. nr.316/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Negomir, județul Gorj
art. 30 alin. (2) și (3)
  H.G. nr.317/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pentru anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  O. nr.1.183/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare de tip grant pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane
  O. nr.1.184/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare de tip grant pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"
  O. nr.1.817/2011 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
art. 53
  O. nr.218/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Navale Române
  O. nr.1.825/2011 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009
  H.G. nr.335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
art. 42 alin. (3)
  H.G. nr.331/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
art. 42 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.334/2011 pentru suportarea din bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor a sumelor necesare realizării Sistemului informațional-decizional hidrologic (DESWAT)
  H.G. nr.349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu
  H.G. nr.350/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Supraetajare și mansardare aripa est Tribunalul Cluj"
  H.G. nr.375/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru orașul Aninoasa, județul Hunedoara
  H.G. nr.376/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanțării Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei de cămine pentru persoanele vârstnice"
  H.G. nr.377/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  O. nr.1.865/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
art. 19 lit. d)
  H.G. nr.388/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
art. 67
  H.G. nr.386/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții din cadrul proiectului prioritar "10.000 km drumuri județene și de interes local" din Programul național de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  H.G. nr.395/2011 privind realizarea programului național de interes strategic "Transportor blindat pentru trupe 8x8"
art. 30 alin. (2)
  H.G. nr.403/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
  H.G. nr.402/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții din cadrul proiectului prioritar "10.000 km drumuri județene și de interes local" din Programul național de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  H.G. nr.409/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  H.G. nr.431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
  H.G. nr.436/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 12 obiective de investiții pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate menajere și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
  H.G. nr.440/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Baru, județul Hunedoara
  H.G. nr.456/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Iași, Sălaj, Suceava și a indicatorilor tehnicoeconomici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială
  H.G. nr.463/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timișoara, județul Timiș
  H.G. nr.465/2011 privind suplimentarea bugetului Senatului și bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării la București, în perioada 7-10 octombrie 2011, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO
  H.G. nr.466/2011 privind suplimentarea bugetului Agenției Naționale de Integritate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  H.G. nr.464/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011
  H.G. nr.474/2011 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici, din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
  H.G. nr.475/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud"
  H.G. nr.476/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia-Lugoj"
  H.G. nr.477/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată"
  H.G. nr.473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Academiei Române și Consiliului Județean Mureș din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2011, în vederea susținerii editării publicațiilor culturale
  H.G. nr.470/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizarea unor stații de cale ferată din România"
  H.G. nr.483/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse"
  H.G. nr.469/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții în cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent" din județele Bihor, Botoșani, Dâmbovița, Mureș, Vâlcea și Vrancea și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  O. nr.M.36/2011 al ministrului apărării naționale privind Competențele de aprobare a documentațiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiții imobiliare în Ministerul Apărării Naționale (abrogat prin O. nr.M.117/2013)
art. 42
  H.G. nr.501/2011 privind suplimentarea bugetului Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării în unele proceduri judiciare
  H.G. nr.549/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor
  H.G. nr.579/2011 privind aprobarea achiziționării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF
art. 52 alin. (7)
  H.G. nr.78/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plății serviciului datoriei publice externe
  H.G. nr.85/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de căderile masive de zăpadă și viscol în unele județe ale țării
  O. nr.147/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV (abrogat prin O. nr.1.298/2012)
  H.G. nr.94/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
  O. nr.149/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (abrogat prin O. nr.1.520/2012)
  O. nr.50/2012 al ministrului admninistrației și internelor privind transparența plăților efectuate de către Ministerul Administrației și Internelor
  O. nr.181/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
  O. nr.182/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Autoritatii Navale Romane (abrogat prin O. nr.1.404/2012)
  O. nr.205/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Școlii Superioare de Aviație Civilă (abrogat prin O. nr.1.635/2012)
  H.G. nr.137/2012 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
  H.G. nr.149/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuințe din comuna Holboca, județul Iasi
  H.G. nr.193/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapți", județul Hunedoara
  H.G. nr.194/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul tău la Soceni", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.197/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reșița", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.200/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 17+955 peste râul Pogăniș la Brebu", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.201/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 6 km 620+265 la Sânnicolau", judetul Timis
  H.G. nr.202/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Refacere sistem rutier cu ridicarea liniei rosii pe DN 39 km 23+500 - km 32+000"
  H.G. nr.183/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare a obligațiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării
  H.G. nr.192/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 68 km 48 + 905 la Zeicani", județul Hunedoara
  H.G. nr.195/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Toplița la Păltiniș", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.196/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaș la Păltiniș", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.198/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeț", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.199/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58Bkm 13+793, peste Valea Eruga, la Bocșa", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiții din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare a proiectului, precum și pentru aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai acestora
  H.G. nr.255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale
  H.G. nr.273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Palatul de Justiție Prahova", județul Prahova
  H.G. nr.258/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiții prioritare destinate reconstrucției drumurilor forestiere afectate de inundații și corectării torentelor din zonele forestiere, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
art. 19 lit. d)
  H.G. nr.291/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Sistem de preluare și prelucrare reziduuri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu"


Duminică, 26 mai 2024, 16:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.