LEGE nr.500 din 11 iulie 2002
privind finanțele publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.500 din 11 iulie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 102/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: la 1 ian.2003
Publicare: M.Of. nr. 597/13 aug. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.151/1975 privind autofinantarea unor activități ale instituțiilor de stat
  L. nr.72/1996 privind finanțele publice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.677/2002 pentru promulgarea Legii privind finanțele publice
Modificată: L. nr.314/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
modifică art. 15
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică în mod corespunzător art. 61 alin. (3)
  H.G. nr.1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
- modifică limitele valorice prevăzute la art. 42 alin. (1)
  H.G. nr.406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
- modifică limitele valorice prevăzute la art. 42 alin. (1)
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- suspendă până la 31 decembrie 2009 aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (4)
  L. nr.305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- modifică art. 52 alin. (7); introduce alin. (71) la art. 52
  O.U.G. nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
- introduce alin. (9) și (10) la art. 52
  O.U.G. nr.121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- modifică art. 52 alin. (9) lit. a)
  O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- abrogă art. 74 alin. (1) lit. d)
  O.U.G. nr.63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- introduce alin. (41) la art. 47
  O.U.G. nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce pct. 31 la art. 2, pct. 351 la art. 2, art. 281, art. 282, art. 351, alin. (11) la art. 49
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 71
dispune republicarea
  L. nr.98/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 47/2012
  L. nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
- modifică art. 2 pct. 2, 3, 5, 9, 13, 15, 16, 30, 33, 34, 39, 43, art. 4, art. 10, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 19 lit. d), art. 20, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 22 alin. (2) lit. a) și c), art. 24, art. 26 lit. b), art. 282, art. 29 alin. (4), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), (4) și (5), art. 35 alin. (1), art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38, art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 47, art. 50, art. 52, art. 55, art. 56 alin. (2), art. 57 lit. b), art. 58 alin. (2), art. 59 alin. (2), art. 61 alin. (3), art. 66, art. 68 alin. (4), art. 70 alin. (3), art. 72 alin. (1) lit. a) și b); introduce pct. 32, 33, 71 - 73, 81 și 82, pct. 201, pct. 271 și 272, pct. 371, pct. 401 la art. 2, alin. (2) și (3) la art. 2, alin. (2) și (3) la art. 6, art. 71, art. 141, alin. (21) la art. 17, alin. (31) la art. 17, lit. b1) - b3) la art. 19, lit. b1) la art. 28, art. 283 - 285, alin. (21) la art. 30, secțiunea 11 cu art. 301 - 305 la cap. III, alin. (31) la art. 35, art. 381, art. 431, art. 461, art. 471, alin. (3) la art. 59, alin. (8) la art. 61, alin. (4) - (6) la art. 70, art. 731, art. 751; abrogă art. 2 pct. 7 și 12, art. 19 lit. k), art. 29 alin. (6), art. 40, art. 46, art. 53 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- introduce alin. (9 1) la art. 52
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. 19 lit. b2) și b3); prorogă termenul de intrare în vigoare a art. 285, 52 și 70 (astfel cum au fost modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) la 1 ian. 2017
  L. nr.104/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 și introduce alin. (101) la art. 52
  L. nr.112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 41/2015 și modifică art. 19 lit. b2)
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- suspendă aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 și art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament până la data de 1 ianuarie 2018
  L. nr.292/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
- aprobă O.U.G. nr. 31/2021
  O.U.G. nr.156/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- modifică art. 52 alin. (101)
  O.U.G. nr.187/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul national de redresare si rezilientă în domeniul investitiilor publice si analizelor de cheltuieli
- modifică art. 30 alin. (21), art. 38, art. 39, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (2), art. 44 si art. 72 alin. (1) lit. a) si b); introduce art. 311, alin. (5) - (8) la art. 381, alin. (21) la art. 43 si art. 432
  L. nr.191/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă O.U.G. nr. 156/2022
Derogari:
  L. nr.179/2003 privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător
  O.U.G. nr.174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005


Miercuri, 24 aprilie 2024, 03:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.