LEGE nr.493 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.493 din 11 iulie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 414/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 543/25 iul. 2002 text
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică la 1 ian. 2003 art. 1 lit. f, art. 4 alin. (1) lit. f, art. 5 lit. b, c, k și m, art. 6 lit. j și l, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (4) lit. k și alin. (6), art. 18 alin. (2) și (3), art. 21 alin. (1) lit. b, art. 22, art. 23 parte introductivă și lit. i, art. 24 alin. (8), art. 28 alin. (1), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 46 alin. (3), art. 58, art. 62, art. 64, art. 66 alin. (3) și alin. (4) lit. c, art. 70 alin. (1), art. 72, art. 74 alin. (1) și (2), art. 75, art. 76, art. 85; introduce la 1 aug. 2002 lit. f1 și f2 la art. 6, la 1 ian 2003 lit. i la art. 1, alin. (7) la art. 16, lit. d la art.21 alin. (1), alin. (3) la art. 21, lit. a1 la art. 23, alin. (3) la art. 36, alin. (11) la art. 41, art. 411, alin. (6)-(8) la art. 46, alin. (5) la art. 65, art. 721; abrogă la 1 ian 2003 art. 24 alin. (5)
Modifică: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
abrogă art. 89 alin. (3)
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
abrogă alin.(2) de la art.9 introdus prin L. nr. 629/2001
  O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie de la art.34
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
abrogă prevederile art. 43 alin. 1 lit. a și b referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. 2
  L. nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
abrogă art. 46
  L. nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie, de la pct.22 al art.unic
  L. nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
abrogă art. I pct. 7
  O.U.G. nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
abrogă art.III
  L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
abrogă prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.670/2002 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal
odata cu:
O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit


Vineri, 19 aprilie 2024, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.