ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 13 iunie 2002
privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.79 din 13 iunie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.591/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 374/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 457/27 iun. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.74/1996 Legea telecomunicațiilor
la 27 septembrie 2002
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicatiilor nr.74/1996
la 27 septembrie 2002
totodata, abrogă:
L. nr.31/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1997 privind modificarea art.63 alin.(4) din Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
la 27 septembrie 2002
O.G. nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
la 27 septembrie 2002
totodata, abrogă:
L. nr.560/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
la 27 septembrie 2002
H.G. nr.592/2000 privind modificarea cuantumului taxelor prevăzute în anexele nr.1 și 2 la Legea telecomunicațiilor nr.74/1996
la 27 septembrie 2002
H.G. nr.1.212/2001 privind modificarea cuantumului unor taxe și amenzi în domeniul telecomunicațiilor
la 27 septembrie 2002
Modifică: H.G. nr.20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.1.337/2002)
modifică în mod corespunzător
  L. nr.676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor (abrogata prin L. nr.506/2004)
modifică art. 2 pct. 10
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
modifică art.49 alin.(2)
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
modifică art.22
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Modificată: L. nr.510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
introduce art. 621; abrogă art.62 alin. (3); în tot cuprinsul ordonantei de urgenta, cu exceptia art. 8 alin. (1) si (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 si 22, precum si a art. 66 lit. c), d) si e), sintagma "Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se înlocuiește cu abrevierea "IGCTI"
  O.U.G. nr.11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
abrogă art. 38 alin. (2)
  L. nr.239/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor

dispune republicarea
  O.U.G. nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
- modifică art.2 alin.(1) lit.e) și alin.(2), art.4 alin.(2), (4) și (6), art.32, art.34, art.36 alin.(1) și (3), art.44 lit.i), art.45, art.46 alin.(1) pct.8, 11, 14 și 22, art.481- 485, art.50 alin.(1), art.51 alin.(2) lit.h) și alin.(3), art.55 alin.(1) lit.h1), art.57, art.59 alin.(1) și alin.(5); introduce lit.f) la alin.(1) al art.2, art.31, art.131, art.341, alin.(2) la art.44, art.461-și 462, art.486 și 487 la Cap. VIII 1 , după art. 485 , lit.h1) - h4) la alin.(1) al art.49, art.491, alin.(2)-(9) la art.52, alin.(61) la art.58, alin.(31) la art.59, art.591, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.67; abrogă art.33 alin.(4), art.59 alin. (2) lit.c); înlocuiește în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "interferență perturbatoare" cu sintagma "perturbație prejudiciabilă"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (abrogata prin O.U.G. nr.106/2008)
- abrogă art. 37, art. 38, art.40, art.44, art.46
  L. nr.133/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 70/2006 și modifică art. 2 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (2) și (5), art. 9, art. 10 alin. (1) și (2), art. 13, art. 131 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (4), art. 32 alin. (1), art. 341 alin. (7) și (8), art. 42, art. 481 alin. (4), art. 484alin. (3) și (4), art. 486 alin. (1) și (2), art. 487, art. 55 alin. (2), art. 58 alin. (2) și (5); introduce art. 132, art. 133, alin. (3) și (4) la art. 14, alin. (3)-(6) la art. 15, alin. (5) la art. 20, alin. (2) la art. 21, art. 488, lit. e1) la art. 55 alin. (1), art. 622; abrogă art. 31, art. 341 alin. (6), art. 44 alin. (2), art. 481 alin. (8); elimină de la modificare art. 44 lit. i), art. 46 alin. (1) pct. 8, 11, 14 și 22; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "interferență perturbatoare" cu sintagma "perturbație prejudiciabilă" și sintagma "frecvențe radioelectrice" cu sintagma "frecvențe radio"
  O.U.G. nr.60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
- modifică art. 36 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. a), art. 53 alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. a); introduce lit. f1) la art. 55 alin. (1), art. 592
dispune republicarea
  O.U.G. nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații (abrogata prin O.U.G. nr.22/2009)
- abrogă art. 42
  L. nr.2/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
- respinge O.U.G. 134/2006
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; abrogă cap. VII și VIII
  L. nr.38/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 60/2008 și modifică art. 36 alin. (1), art. 51 alin. (2) lit. a), art. 52 alin. (9), art. 53 alin. (1), art. 592
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
- modifică art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 9, art. 13 alin. (4) partea introductivă, art. 15 alin. (3) și (6)
  O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
- abrogă ordonanța cu excepția prevederilor cap. IV "Dreptul de acces pe proprietăți", precum și a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și alin. (2)
  L. nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
- abrogă art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) și alin. (2)
  L. nr.67/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
- aprobă O.U.G. nr. 19/2011 și abrogă art. I(care modifica art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 9, art. 13 alin. (4) partea introductivă, art. 15 alin. (3) și (6))


Duminică, 23 iunie 2024, 19:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.