LEGE nr.414 din 26 iunie 2002
privind impozitul pe profit
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.414 din 26 iunie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 208/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 456/27 iun. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit
de la 1 iulie 2002
totodata, abrogă:
L. nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
O.U.G. nr.83/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
totodata, abrogă:
L. nr.106/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
O.G. nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
totodata, abrogă:
L. nr.249/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
O.U.G. nr.139/2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
totodata, abrogă:
L. nr.108/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
O.U.G. nr.246/2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
totodata, abrogă:
L. nr.230/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.246/2000 pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
Modifică: L. nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
abrogă dispozițiile referitoare la impozitul pe profit de la art. 14
  L. nr.32/1994 privind sponsorizarea
abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr. 127/1999
  H.G. nr.335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii și deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici și societatilor bancare (abrogat prin H.G. nr.830/2002)
abrogă prevederile art.2 și 4
  O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni și in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
abrogă prevederile art.10 referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă dispozițiile referitoare la impozitul pe profit prevăzute la art. 89 alin. (3)
  O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.c referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă prevederile art. 212 și 213 referitoare la impozitul pe profit
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă art.II
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
abrogă prevederile art. 43 alin. (2) referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
abrogă prevederile art. 68
  L. nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
  O.U.G. nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă prevederile art.211 și 213 referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
abrogă la 1 ian 2005 prevederile art. 13 alin. (1) și art. 14
  O.G. nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă reglementările art.6 și 7 referitoare la impozitul pe profit
  O.G. nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (abrogata prin L. nr.186/2013)
abrogă prevederile art.7 lit.b referitoare la impozitul pe profit
  O.G. nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei (abrogata prin O.G. nr.22/2008)
abrogă prevederile art.19 alin.(1) și (4) referitoare la impozitul pe profit
Se referă la: Decizie nr.3/2002 a ministrului finanțelor publice pentru aprobarea soluțiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.572/2002 pentru promulgarea Legii privind impozitul pe profit
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește la data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică , incepand cu anul fiscal 2003 ,art.1 alin. (5), art.9 alin. (3) lit. a), art.10 alin. (5) si (7), art.13 alin. (2), art.33 alin. (2); introduce alin. (7) la art.2, alin. (3) la art.16
dispune republicarea
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
modifică art.2 alin. 7, art. 9 alin. 3 lit. a), art. 10 alin. 7, art. 16 alin.3; introduce lit. c) si d) la art. 9 alin. 6; abrogă art. 9 alin. 7 lit. p); modificările prin prezenta lege se aplica începând cu anul fiscal 2003
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 16:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.