LEGE nr.4 din 4 ianuarie 1953
Codul familiei
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.4 din 4 ianuarie 1953
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 1/4 ian. 1954
  Codul familiei
Republicare: B.Of. nr. 13/18 apr. 1956
  Codul familiei
Functie pasiva:
Referită de: D. nr.32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice
Modificată: L. nr.4/1956
Republicare: B.Of. nr. 13/18 apr. 1956
  Codul familiei
Modificată: D. nr.779/1966 pentru modificarea unor dispoziții privitoare la divorț
  L. nr.3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori (abrogata prin O.U.G. nr.26/1997)
  D. nr.174/1974 pentru modificarea unor dispoziții privitoare la divorț
  L. nr.11/1990 privind incuviintarea infierii (abrogata prin O.U.G. nr.25/1997)
  L. nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
  O.U.G. nr.25/1997 cu privire la adoptie (abrogata prin L. nr.273/2004)
  L. nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Vezi si: D.C.C. nr.349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.53 și ale art.54 alin.2 din Codul familiei
Admite excepția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art. 54 alin. 2 sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni acțiunea în tăgăduirea paternității; respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53.
Modificată: L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
abrogă art.88 la 1 ian. 2005
- la 1 ian. 2005
  L. nr.288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
- modifică art.4, art.54, art.55, art.60 alin.1; introduce alin.4 la art.60
dispune republicarea
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 37 alin. 2, art. 38, art. 39; introduce art. 381-384
Abrogată: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011
Vezi si: D.C.C. nr.697/2016 DECIZIA nr. 697 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
- prevederile art. 60 alin. 1, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 — Codul familiei, sunt constituționale în măsura în care nu privesc acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei introdusă de copil
Referită de: Decizie nr.33/2021 DECIZIA nr. 33 din 17 mai 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 55 alin. 1, prin raportare la dispozitiile art. 54 alin. 2, ca urmare a efectelor Deciziei Curtii Constitutionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002


Joi, 18 iulie 2024, 04:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.