LEGEA nr.334 din 31 mai 2002
bibliotecilor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.334 din 31 mai 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 37/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 422/18 iun. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 132/11 feb. 2005
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.474/2002 pentru promulgarea Legii bibliotecilor
Modificată: O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă la 1 ian. 2006 art. 70 alin. (7)
  L. nr.545/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
aprobă cu modificări O.G. nr. 59/2003 si abrogă art.70 alin. (7).
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă alin.(8) al art.70.
  L. nr.593/2004 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
modifică art.6 alin. (2), art.9 alin. (3), art.25, art.26, art.30 alin. (2), art.34, art.40 alin. (1), (6) si (12), art.41 alin. (1), art.50 alin. (3), art.51 alin. (1) si (3), art.56, art.59, art.60 alin. (1) lit. a) si d), art.60 alin. (2) lit. a), art.60 alin. (8), art.62 lit. a), b), h) si s), art.67 alin. (2), anexa; introduce alin. (31), (32) si (33) la art.51, alin. (11) la art.60, lit. s1) la art. 62; abrogă art.9 alin. (2), art.12 alin. (1) lit.h) si i), art.13 lit. e), art.60 alin. (1) lit. e)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 132/11 feb. 2005
Modificată: O.G. nr.26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
- modifică art. 1 lit. a) și b), art. 2 alin. (2), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 alin. (1) lit. a), c), f) și g), art. 13 partea introductivă și lit. c), art. 14, art. 19, art. 25 partea introductivă și lit. a), art. 26 alin. (1), art. 28 lit. a)-d), art. 30 alin. (1), art. 35, art. 38, art. 40 alin. (4) și (9)-(11), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (2) și (4), art. 45, art. 48, art. 50 alin. (3), art. 54 alin. (2), art. 56, art. 57 alin. (3), art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 partea introductivă și lit. d), art. 69 alin. (2), art. 71 alin. (1), art. 73, art. 74; introduce lit. b1) și g1)-g4) la art. 12 alin. (1), alin. (3) la art. 12, alin. (3) și (4) la art. 27, alin. (2) la art. 63; abrogă art. 50 alin. (2); înlocuiește anexa cu anexele nr 1 și 2 a)-c)
  L. nr.114/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură (abrogata prin O.U.G. nr.189/2008)
- abrogă art. 56
  L. nr.156/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
- introduce alin. (4) la art. 8
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 51 alin. (3)-(6)
  L. nr.344/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
- introduce alin. (5)-(9) la art. 8
  O.U.G. nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
- modifică art. 61 alin. (2)
  O.G. nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
- modifică art. 12 alin. (3), art. 40 alin. (1)
  O.U.G. nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
- abrogă art. 36 lit. a), anexa nr. 2c


Duminică, 21 aprilie 2024, 11:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.