LEGE nr.290 din 15 mai 2002
privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.290 din 15 mai 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 514/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 358/29 mai. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 403/12 iun. 2002 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.414/2002 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Modificată: O.U.G. nr.62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
modifică anexa nr. 1
Rectificare: M.Of. nr. 403/12 iun. 2002 text
Modificată: L. nr.633/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
modifică anexa nr. 6
  O.U.G. nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
modifică art. 2 alin. (2), art.6 alin. (2) lit. c), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1) si (3), art.11 lit.f), art.13 alin. (1), art. 14, art.15, art.17, art.18 alin. (1), art.19, art.22 alin. (1) si (3); introduce lit.a1) si b1) la art.6 alin. (2), alin. (3) la art.7, alin. (4) la art. 8, lit. a1) la art. 11, art. 131, art.141, 142 si 143, alin. (4) la art.18, alin. (5), (6) si (7) la art. 22;abrogă art. 21 alin. (2); înlocuiește anexele nr. 1-6
dispune republicarea
  O.G. nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
termenul pentru reorganizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute în anexele nr. 1-5 se proroga pâna la 1 decembrie 2004
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.222
  O.U.G. nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
modifică art.7 alin. (1), art.8 alin. (1), art.223, titlul anexei nr. 1a), anexa nr. 1a), anexa nr.3
  L. nr.431/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
aprobă O.G. nr. 56/2004
  L. nr.525/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
modifică art.7 alin.(1), art.8 alin.(1), art.21 alin.(1), art.223 alin.(1), anexele nr.1-4 ; introduce alin.(11) la art.8, alin. (11) - (13) la art.9, alin.(5) la art.18, art.226, anexa nr.7
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 222
  O.U.G. nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
modifică art. 7 alin. (1), art. 223
dispune republicarea
  L. nr.232/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 29/2005 si modifica art. 7 alin. (1), art.8 alin. (1), art.223, anexele nr. 1a), nr.3, nr.4; introduce art.227, art.228, anexa nr. 61; abroga art.8 alin. (11), anexa nr.7
  O.U.G. nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
- se modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
- modifică în mod corespunzător
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.16
  O.U.G. nr.15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
- modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
- modifică în mod corespunzător
  L. nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- abrogă legea, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3)


Vineri, 21 iunie 2024, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.