LEGE nr.244 din 29 aprilie 2002
Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.244 din 29 aprilie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 631/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 333/20 mai. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 633/14 sep. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.67/1997 Legea viei și vinului
totodata, abrogă:
O.G. nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997
totodata, abrogă:
L. nr.24/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997
Modifică: H.G. nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
modifică anexa nr.2
De văzut și: H.G. nr.314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei și vinului nr.67/1997
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.360/2002 privind promulgarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
Referită de: H.G. nr.1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002
Modificată: L. nr.83/2007 pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002 (abrogata prin L. nr.164/2015)
- modifică art. 3 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15, art. 18, titlul secțiunii a 2-a a literei B a cap. II, art. 22, art. 23, titlul secțiunii a 3-a a lit. B a cap. II, art. 25, art. 26, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 35, art. 41 alin. (1) și alin. (2) lit. e), art. 42 lit. b), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 alin. (2), art. 59, art. 60 alin. (1), art. 62, anexa nr. 3 devine anexa; introduce art. 61, alin. (3) la art. 21, alin. (2) și (3) la art. 39; abrogă cap. I cu art. 1, art. 16, art. 17, art. 20, art. 24, art. 27, art. 34, art. 36, art. 37 alin. (2) și (3), art. 51, art. 66,art. 68, anexele nr. 1, 2 și 4
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 633/14 sep. 2007
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- în cuprinsul legii sintagmele „Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri” și „Oficiul Național al Viei și Vinului” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole”
  O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- modifică art. 11, art. 15, art. 51 lit. a) și n)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 49 și art. 50
dispune republicarea
Abrogată: L. nr.164/2015 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole


Duminică, 21 aprilie 2024, 12:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.