ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 4 aprilie 2002
privind Parchetul Național Anticorupție
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.315/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. 2 teza a doua, art. 1371 alin. 2, art. 139 alin. 3, art. 146, art. 151 alin. 1 și ale art. 156 din Codul de procedură penală, precum și a prevederilor art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, și a prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 8 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.421/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, aprobată și modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare
art. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.515/2004 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor cuprinse la articolul unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, partea referitoare la dispozițiile art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.133/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și (3), art. 22, art. 29 și a celor cuprinse în secțiunea a 3-a și secțiunea a 4-a ale cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 13
  D.C.C. nr.328/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.395/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.447/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
  D.C.C. nr.460/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.595/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 912 din Codul de procedură penală și ale art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție
  D.C.C. nr.588/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.619/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție
  D.C.C. nr.314/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 28 alin. (5) teza întâi
  D.C.C. nr.524/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 90 alin. 2, art. 214 alin. 5 și art. 224 alineatul ultim din Codul de procedură penală, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art.11 alin. (3)
  D.C.C. nr.560/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 913 alin. 3 din Codul de procedură penală, art. XI pct. 2 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 16
  D.C.C. nr.607/2006 DECIZIA nr. 607 din 21 septembrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art.28 alin.(5)
  D.C.C. nr.876/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 132 și art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (12) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție
art. 13 alin. (1), (12) și (2)
  D.C.C. nr.35/2007 DECIZIA nr. 35 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art.19
  D.C.C. nr.169/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 13 și art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (12) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (1), (12) și (2)
  D.C.C. nr.618/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (12) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (1), (12) și (2)
  D.C.C. nr.647/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (12)
  D.C.C. nr.805/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.968/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.105/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.151/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală și art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4)
  D.C.C. nr.499/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală și ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4)
  D.C.C. nr.805/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.915/2008 DECIZIA nr. 915 din 6 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 10 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.910/2008 DECIZIA nr. 910 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.952/2008 DECIZIA nr. 952 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
- art. 11 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.1.027/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.047/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2 și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1, art. 2 și art. 5
  D.C.C. nr.1.049/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
  D.C.C. nr.1.070/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală și ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.220/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2 și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 17 alin. 1 din Codul de procedură penală
art. 1, art. 2 și art. 5
  D.C.C. nr.52/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum și a prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13
  D.C.C. nr.81/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.217/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală și ale art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.365/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și a dispozițiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
- art. 223 alin. (1) lit. a) - d)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.360/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4)
  D.C.C. nr.671/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
  D.C.C. nr.753/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (4) și art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4) și art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.850/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.934/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 și art. 258 alin. 2 din Codul penal, ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 13
  D.C.C. nr.1.216/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.1.363/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (1), (3) și (4)
  D.C.C. nr.1.556/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 , art. 912 alin. 2 și art. 915 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 10 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.1.510/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 6 și art. 11
  D.C.C. nr.1.591/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, a dispozițiilor art. 10 alin. (3), (4) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și ale art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală
art. 10 alin. (3), (4) și (7)
  D.C.C. nr.1.706/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.693/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție
art. 13 alin. (12)
  D.C.C. nr.173/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911, art. 912 alin. 2 și art. 915 din Codul de procedură penală, a dispozițiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
art. 10 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.170/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 248 și art. 2481 din Codul penal
art. 11, art. 13 alin. (1) lit. a) și art. 13 alin. (12)
  D.C.C. nr.216/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și (31) și ale art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.218/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.296/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură penală, art. 215 alin. 5 raportat la art. 146 din Codul penal, art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 13 alin. (12)
  D.C.C. nr.297/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și alin. (3 1) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și alin. (3 1) și art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.316/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1) și art. 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 911 -916 din Codul de procedură penală
art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1) și art. 151
  D.C.C. nr.636/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (12)
  D.C.C. nr.735/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.836/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 1 alin. (1) și (31) și ale art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.926/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.979/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) și (5), art. 8 alin. (2) și art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 și art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (5) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
art. 10 alin. (5) și (8)
  D.C.C. nr.1.056/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
  D.C.C. nr.1.307/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.367/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, așa cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005, precum și a dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.391/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, așa cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005
- art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.373/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 911 -916 din Codul de procedură penală
- art. 911 - 916
  D.C.C. nr.1.456/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.548/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. 3 din Codul penal coroborat cu art. 223 din Codul de procedură penală și art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, prin raportare la art. 78 din Codul de procedură penală
- art. 19
  D.C.C. nr.1.587/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 911 - 913 din Codul de procedură penală cu referire la art. 228 din același cod, a dispozițiilor art. 26, art. 27 și art. 28 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, și a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 16
  D.C.C. nr.94/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14, art. 15, art. 16, art. 911-913, art. 228 și art. 262 din Codul de procedură penală, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
  D.C.C. nr.393/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.401/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, așa cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005
- art. 1 alin. (1) și (31), art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.473/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 16
  D.C.C. nr.225/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 52 și art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 248, art. 249 și art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 1 alin. (1) si (31), art. 2 și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002, a dispozițiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005, precum și a dispozițiilor art. 87 alin. (1) și (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 1 alin. (1) și (31), art. 2, art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.087/2012 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 13 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.133/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11
  D.C.C. nr.131/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.242/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11 alin. (3)
  D.C.C. nr.167/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
  D.C.C. nr.190/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11
  D.C.C. nr.297/2015 DECIZIA nr. 297 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 și art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României, precum și ale art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.315/2016 DECIZIA nr. 315 din 17 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 11 alin. (1) si (2)
  D.C.C. nr.514/2018 DECIZIA nr. 514 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 19
  D.C.C. nr.596/2019 DECIZIA nr. 596 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- art. 11 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.231/2021 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală! ★ Opinie separată
- art. 13 alin. (5)


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.