ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.43 din 4 aprilie 2002
privind Parchetul Național Anticorupție
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.43 din 4 aprilie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.503/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 190/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 244/11 apr. 2002 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
abrogă art. 28, art. 29 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.503/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
modifică art.3 alin.(1) lit.b și e, art.5 alin.(1) și (2), art.8 alin.(1), art.9 alin.(1), art.10 alin.(2) și (3), art.13 alin.(2) lit.b, art.14 alin.(4), art.16 alin.(1) lit.b, art.20 alin.(1), art.24, art.25, art.26, art.33
Modificată: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art.1 alin. (3), art.3 alin. (1) lit. a), art.4 alin. (1) si (3), art.5 alin. (1) si (2), art.7 alin. (1) si (3), art.13, art.23, art.25, art.27 lit.a), d) si e), art. 28 alin. (1), (2) si (3); introduce alin.(3) la art. 3, alin. (11) la art.4, alin. (4) la art.5, alin. (4) la art.7, art.131, art.221;abrogă art.26.
  O.U.G. nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
modifică, la data intrarii în vigoare a Legii de revizuire a Constitutiei, art.1 alin. (1) , art.221
  O.U.G. nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
modifică art. 4, art. 5, art.10 alin. (3), (5) si (8), art.11, art.13, art.131, art.16, art.27, art.28, art.33; introduce alin. (31) la art.1, lit.c1), c2), c3) si g) la art.3 alin. (1), art.151 alin. (3) la art.17, art. 281, art.282; abrogă art.7
dispune republicarea
  O.U.G. nr.103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
modifică art.5 alin. (1), art.13 alin. (1), art.15
  L. nr.601/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
aprobă O.U.G. nr. 24/2004 si modifică art. 1 alin. (31), art.3 alin. (1) lit. e), art.8, art.9 alin. (2), art.10 alin. (5) si (6), art.11 alin. (2), art.13 alin. (1) lit.b), art.28; introduce art. 283; abrogă art.10 alin. (9)
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art.11 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 11; abroga art.8, art.9 înlocuieste în cuprinsul ordonantei denumirea de " procuror consilier" cu cea de " consilier"
  O.U.G. nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
- modifică art.23
  O.U.G. nr.134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- modifică titlul, art.1 alin.(1) și alin. (31), art.3 alin.(1) lit.e), art.4 alin.(1) și alin.(4), art.5 alin.(1) și alin.(5), art.6, art.10 alin.(2), (3), (5), (6), (7) și (8), art.13 alin.(1), (2), (3) și (4), art.20 alin.(3), art.27, art.28 alin.(3), (4) și (8); introduce alin.(41) și (42) la art.5, alin.(61) la art.10, alin.(11) și (12) la art.13; abrogă art.1 alin.(3) și (4), art.131, art.17; în cuprinsul ordonanței precum și în orice acte normative care cuprind referiri la Parchetul Național Anticorupție, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a) "Parchetul Național Anticorupție" cu "Departamentul Național Anticorupție"; b) "procurorul general" al Parchetului Național Anticorupție cu "procurorul șef" al Departamentului Național Anticorupție; c) "procurorul general adjunct" al Parchetului Național Anticorupție cu "procurorul șef adjunct" al Departamentului Național Anticorupție; d) "consilierul procurorului general" al Parchetului Național Anticorupție cu "consilierul procurorului șef" al Departamentului Național Anticorupție.
dispune republicarea
  L. nr.383/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 120/2005 și modifică art.23
  L. nr.35/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- respinge O.U.G. nr. 103/2004
  L. nr.54/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- modifică art.1 alin.(1) și alin.(31), art.4 alin.(4); înlocuiește, în cuprinsul ordonanței de urgență, denumirile: "Parchetul Național Anticorupție" cu "Direcția Națională Anticorupție", "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție", "procurorul general adjunct al Parchetului Național Anticorupție" cu "procurorul șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție", "consilierul procurorului general al Parchetului Național Anticorupție" cu "consilierul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție"
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) și (8)
  H.G. nr.655/2006 privind suplimentarea numărului de posturi la Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
- suplimentează nr. maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1)
  L. nr.356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- abrogă art.221
  O.U.G. nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- introduce art. 222 și 223
  L. nr.45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 27/2006
  D.C.C. nr.365/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și a dispozițiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 223 alin. (1) lit. a)- d) (termenul se împlinește la data de 24 mai 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.365/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și a dispozițiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
- art. 223 alin. (1) lit. a) - d)
Modificată: H.G. nr.665/2010 privind modificarea numărului maxim de posturi la Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
- modifică nr. maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 13
dispune republicarea
  O.U.G. nr.63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
- modifică art. 13 alin. (12)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 223; abrogă art. 11 alin. (3) și (4), art. 16, art. 20, art. 22
  H.G. nr.643/2014 pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcției Naționale Anticorupție
- modifică numarul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1)
  H.G. nr.486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției
- modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1)
  H.G. nr.1.022/2015 pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcției Naționale Anticorupție
suplimentează nr. maxim de posturi prev. la art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.231/2021 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală! ★ Opinie separată
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 13 alin. (5) (termenul se împlineste la data de 5 august 2021), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.231/2021 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală! ★ Opinie separată
- art. 13 alin. (5)
Referită de: Decizie nr.26/2021 DECIZIA nr. 26 din 15 noiembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 13 alin. (1) lit. a)
Modificată: L. nr.201/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum si pentru modificarea altor acte normative
- abrogă art. 13 alin. (5)
  H.G. nr.578/2023 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Directia Natională Anticoruptie
- suplimentează numărul maxim de posturi de personal economic si administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1)
  L. nr.126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii de combatere a evaziunii fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 13 alin. (4); introduce alin. (31) si (32) la art. 13 si art. 132


Duminică, 14 iulie 2024, 05:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.