ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 13 martie 2002
privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.28 din 13 martie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.525/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 147/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 238/9 apr. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
De văzut și: H.G. nr.788/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare și a Regulamentului privind autorizarea societatilor de intermediere și a agentilor de valori mobiliare
  H.G. nr.936/1994 pentru aplicarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
  H.G. nr.638/1995 de modificare a Hotararii Guvernului nr.936/1994 pentru aplicarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
  O. nr.16/2001 pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.8/2001 privind organizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.6/2004)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
modifică art. 2 alin. (1) pct. 9, pct. 11, pct. 31, 42 și alin. (4), art. 6 alin. (1) și (3), art. 9, art. 14 alin. (1), art. 16 lit. g, art. 17, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b și h, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 34, art. 41, art. 43 alin. (2), art. 46, art. 48, art. 51 alin. (2), denumirea secțiunii a 3-a din titlul III cap. I, art. 52-54, art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (2), art. 69 alin. (2), art. 106, art. 111 alin. (1), art. 113, art. 114 alin. (2) și (4), art. 116, art. 121, art. 122, art. 123 alin. (1), art. 124, art. 125 alin. (3), art. 128 alin. (1), art. 134 alin. (5), art. 135 alin. (3) pct. 3, art. 135 alin. (4) pct. 2, art. 136 alin. (1), art. 138, art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (1) lit. b pct. 3, art. 173 partea introductivă și pct. 4 ale lit. b), art. 177, art. 178, art. 180 alin. (2); introduce pct. 81 și pct. 91 la art. 2 alin. (1), alin. (2) la art. 4, alin. (11) la art. 44, lit. f la art. 149 alin. (2) pct. 1, lit. j la art. 172, alin. (4) la art. 184, alin. (21) la art. 185; abrogă art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. e, art. 118, art. 129, art. 135 alin. (2) pct. 2
Modificată: O.U.G. nr.122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin O.U.G. nr.165/2002)
modifică art. 138
  O.U.G. nr.165/2002 pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
modifică art. 138 și 139
  H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzator
Referită de: O. nr.103/2002 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/2002
aprobă Instrucțiunile nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138
Modificată: L. nr.139/2003 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
respinge O.U.G. nr.122/2002
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din alin.(3) al art.145 și alin.(2) al art.146
  L. nr.266/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 și 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
aprobă O.U.G. nr. 165/2002
Abrogată: L. nr.297/2004 privind piața de capital

- la 29 iulie 2004


Marți, 23 aprilie 2024, 23:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.